Steeds meer consumenten gaan voor “groene” leningen

Leestijd: 2 minuten

Duurzaamheid blijkt voor steeds meer Nederlanders een thema te zijn dat ze belangrijk vinden. Dat is bijvoorbeeld te zien aan de toegenomen populariteit van duurzame energie en concreet doordat steeds meer huishoudens zonnepanelen op hun dak laten installeren. Ook op een gebied waar dat misschien niet zo snel verwacht wordt is er echter een “groene revolutie” aan de gang.

Wat is namelijk het geval? Zogenaamde duurzame of groene leningen winnen fors aan populariteit. De cijfers waar de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) onlangs mee op de proppen kwam spreken wat dat betreft boekdelen.

Wat zijn groene leningen?

Tegenwoordig lijkt op vrijwel elk product wel een groen stickertje geplakt te kunnen worden. Toch is het niet zo dat de benaming “groen” zomaar aan een lening mag worden toegevoegd. Daarvoor moet een groene lening worden goedgekeurd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Maar wat is er eigenlijk nodig om die goedkeuring te krijgen? Het belangrijkste punt waaraan moet worden voldaan is dat er met de lening een groen project wordt gefinancierd. Te denken valt aan het financieren van zonnepanelen of een nieuwe (zuinige) cv-ketel.

Waarom kiezen voor een groene lening?

Voor een Nederlandse consument zijn er een aantal redenen om te kiezen voor een groene lening. Misschien wel het belangrijkste punt is de behoorlijk gunstige voorwaarden die er gelden voor zo’n type lening. Zo is een groene lening over het algemeen een lening waarbij zeer gunstige tarieven gelden. Over een groene lening wordt kortom niet zoveel rente betaald. Dat is voor veel mensen dé reden om voor een groene lening te kiezen.

Belastingvoordeel bij een groene lening

In 2016 was het totaalbedrag aan groene leningen dat verschillende banken (o.a. Rabo, ABN Amro, Triodos en ASN) uit hadden staan meer dan 3 miljard euro. In totaal was dit bedrag ten opzichte van 2015 met zo’n 2 procent gestegen. Op zich is dat niet zo gek. De (relatief) lage rentestand die gepaard gaat met een groene lening komt natuurlijk ergens vandaan. Banken hanteren niet per se een laag rentepercentage omdat ze zoveel hart voor het milieu hebben.

De reden dat ze de rentepercentages laag kunnen houden heeft te maken met belastingvoordelen die ze op dit type leningen ontvangen. Overigens zijn die voordelen met betrekking tot de belasting al vanaf 1995 van kracht, maar dat terzijde. Waar bestaan die voordelen dan uit? Zonder daar al te diepgravend op in te gaan komt het erop neer dat de Nederlandse Staat verschillende vrijstellingen geeft aan spaarders.

Een bank hoeft dus minder rente uit te keren aan die spaarders terwijl die toch hetzelfde rendement te kunnen behalen. Omdat er minder rendement wordt uitgekeerd kan een bank het “overschot” gebruiken om de rentestand op een groene lening laag te houden. En dat is natuurlijk weer gunstig voor degene die de groene lening afsluit.