Pensioensparen Vergelijken

Waarom Pensioensparen vergelijken belangrijk is? Lees het hier.

Pensioensparen is banksparen met als doelstelling het opbouwen of uitkeren van pensioen. Het is de bancaire tegenhanger van de pensioenverzekering. Op het moment u de pensioen gerechtigde leeftijd bereikt ontvangt u een periodieke uitkering. Andere mogelijkheden wanneer het pensioen ontvangen kan worden is bij arbeidsongeschiktheid (arbeidsongeschiktheidspensioen) of wanneer de partner komt te overlijden (nabestaandenpensioen).

  Kenmerken Beoordeling  
PopulairBinck Fondsbeleggen DEGIRO Pensioenrekening> Beheerkosten: 0,20 %
> Afsluitkosten: € 0,00
> Aankoopkosten: € 0,00
> Minimum inleg: € 1,00
> Overige kosten: 5% exitkosten

+ Meer Informatie
Brand New Day Pensioensparen Brand New Day Pensioensparen> Beheerkosten: 0,00 %
> Afsluitkosten: € 25,00
> Aankoopkosten: n.v.t.
> Minimum inleg: € 1,00
> Overige kosten: n.v.t.
> Geblokkeerde spaarrekening
> Variable rente, momenteel 0,40%
+ Meer Informatie
Brand New Day Pensioenbeleggen Brand New Day Pensioenbeleggen> Beheerkosten: 0,59 %
> Afsluitkosten: € 45,00
> Aankoopkosten: 0,50%
> Minimum inleg: € 1,00
> Overige kosten: n.v.t.
+ Meer Informatie

Pensioensparen is aantrekkelijk en zelfs een must indien u verwacht dat u later niet voldoende inkomen hebt met een AOW en werkgeverspensioen. Let tijdens het pensioensparen vergelijken goed op de bijkomende voorwaarden van de rekening.

In Nederland kennen we het 3 pijler pensioenstelsel. Hierbij ontvangt men uit 3 bronnen pensioen: overheid (AOW), werkgever (pensioenregeling) en aanvullende regelingen (aanvullend pensioen). Wanneer u kiest voor pensioensparen kunt u zelf fiscaal vriendelijk een aanvullend pensioen opbouwen. Het is mogelijk om belastingvrij te sparen voor uw pensioen of pensioensparen met belasting. Ondanks dat het pensioen nog ver weg lijkt, is het toch verstandig om nu al extra geld opzij te zetten.

Pensioensparen Vergelijken – De mogelijkheden

Pensioensparen Vergelijken - Geld24.nl

Indien u kiest voor belastingvrij sparen voor uw pensioen dan kan dat op een bankspaarrekening of een lijfrenteverzekering. Hierbij stort u tijdens uw loopbaan eenmalig of periodiek een bepaald bedrag op de rekening of u betaalt een bepaald premiebedrag aan een verzekeraar.

Zodra u uw pensioenleeftijd bereikt kunt u om uitkering van uw gespaarde tegoed vragen. De hoogte van het bedrag dat u belastingvrij mag sparen voor uw aanvullend pensioen is afhankelijk van uw pensioentekort. Het pensioentekort is het bedrag dat u minder aan pensioen opbouwt dan volgens de overheid wenselijk is om bij het bereiken van uw pensioen van te kunnen leven.

Vrij pensioensparen (box 3)
Bij vrij pensioensparen wordt een gedeelte van het pensioen opgebouwd. De jaarruimte mag u aftrekken van de inkomstenbelasting wanneer u dit niet gebruikt om in een lijfrenteverzekering of op een bankspaarrekening te zetten. Jaarruimte ontstaat op het moment dat u via uw werkgever geen of onvoldoende pensioen opbouwt.

Bij pensioensparen mag u zelf bepalen hoeveel extra vermogen u wilt opbouwen voor uw pensioen en u kunt op ieder moment over het vermogen beschikken indien u het eerder nodig hebt. Bij pensioensparen betaalt u wel 1,2 procent vermogensrendementsheffing over het bedrag dat uitkomt boven de vrijstelling in box 3. Het grote voordeel van pensioensparen is dat er voor de rest niets meer belast wordt bij uitkering. U kunt bij pensioensparen vergelijken kiezen uit diverse spaar- en beleggingsvormen.

Pensioensparen vergelijken met belasting

Op het moment dat u gaat pensioensparen met belasting dan mag u de bedragen die u inlegt aftrekken van uw belastbaar inkomen (box 1). Bij de Belastingdienst geeft u de bedragen aan die u apart zet voor uw aanvullend pensioen. Bij de belastingteruggave ontvangt u het bedrag dat u eerder aan inkomstenbelasting hebt moeten betalen.

De inkomstenbelasting betaalt u pas weer op het moment dat u met pensioen bent. U houdt uiteindelijk een hoger nettobedrag over, omdat voor gepensioneerden een lager belastingtarief geldt. Een tweede voordeel is dat de Belastingdienst opgebouwde bedragen niet tot het eigen vermogen (box 3) rekent. U betaalt dan ook geen vermogensrendementsheffing over het aanvullend pensioen.

Fiscaal aftrekbaar pensioensparen (box 1)
Indien u kiest voor fiscaal aftrekbaar pensioensparen dan hoeft u over het ingelegde bedrag geen inkomstenbelasting te betalen. Ook betaalt u geen vermogensrendementsheffing, omdat het vermogen in het bankspaarproduct of de verzekering niet in box 3 valt. Op het moment dat u met pensioen gaat, is het mogelijk om het bedrag om te zetten in een direct ingaande lijfrente of u kunt kiezen voor periodiek uitkeren.

Indien u kiest voor periodieke uitkering betaalt u pas op dat moment inkomstenbelasting. Mocht het zo zijn dat u eerder het gereserveerde bedrag wilt opnemen, dat dient u alsnog inkomstenbelasting te betalen plus een revisie (boete) van 20 procent.

Voorwaarden pensioensparen

De inleg die u doet bij pensioensparen mag u aftrekken van uw belastbaar inkomen. Er gelden echter wel een aantal voorwaarden, let hier tijdens het pensioensparen vergelijken goed op.

– U hebt geen volledig pensioen opgebouwd. U maakt daarom gebruik van pensioensparen om uw pensioengat op te vullen.
– Het gespaarde bedrag mag u alleen gebruiken voor een uitkeringsproduct (pensioenuitkering aanvullen).
– Over de (aanvullende) pensioenuitkering dient u inkomstenbelasting te betalen.

Veel werknemers willen weg bij huidige pensioenfonds

Op dit moment kampen in Nederland veel werknemers met het probleem dat men niet weg kan gaan bij een slecht pensioenfonds. Werknemers vinden verplicht pensioensparen prima, maar willen dat niet doen bij een slecht pensioenfonds. Echter is het zo dat veel werknemers werkzaam zijn bij bedrijven die verplichte pensioenregelingen kennen, afgesloten bij een vast pensioenfonds.

Individuele werknemers hebben niet de keuze of ze wel of niet mee willen doen met de pensioenregeling, het is immers verplicht. Daarom is er sprake van een afgedwongen solidariteit tussen de deelnemers. Ook hebben werknemers niet veel invloed op het beleid van het pensioen. Uit het onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat de meeste mensen liever kiezen voor minder risico dan meer risico bij beleggingen, let tijdens het pensioensparen vergelijken dan ook goed op hoe groot het risico is.

Onderzoek van het SCP

Uit het onderzoek van het SCP blijkt ook dat Nederlanders vooral zekerheid willen als het om hun om hun toekomstige pensioen gaat. Solidariteit met anderen komt op de tweede plaats. Meer dan de helft (55 procent) van de ondervraagden gaf bij het onderzoek van het SCP aan dat men graag zou willen uitstappen bij het huidige pensioenfonds indien dat mogelijk zou zijn. Men zou het liefst direct het pensioen willen meenemen en vertrekken om zodoende te voorkomen dat men er nog verder op achteruit gaat.

De ondervraagden zijn ervan overtuigd dat ze bij andere pensioenfondsen of verzekeraars betere resultaten kunnen behalen. 7 Procent van de ondervraagden zou het pensioengeld nu graag willen besteden aan een wereldreis of aflossing van de hypotheek. Werknemers zouden ook meer keuzemogelijkheden willen hebben. Men wil vooral de mogelijkheid hebben om te sparen voor een vervroegd pensioen, zodat vervroegd gestopt kan worden met werken. Een ander deel zou graag de mogelijkheid hebben om te sparen voor extra pensioen. Verder geven jongeren en hoog opgeleiden de voorkeur aan een individuele regeling.

Pensioensparen vergelijken is erg belangrijk omdat het direct invloed heeft op je financiele situatie in de toekomst, maak daarom dus een weloverwogen keuze.