Pensioensparen Vergelijken

Menig aantal financiële experten benadrukken vandaag de dag meer dan ooit het belang van pensioensparen. Bij deze vorm van sparen wordt er uiteraard geld opzij gezet welke vervolgens na het behalen van de pensioenleeftijd kan worden uitbetaald. Gaandeweg verzamel je uiteraard een bepaalde meerwaarde op je gespaarde kapitaal waardoor je over een aantrekkelijk appeltje voor de dorst beschikt wanneer je op pensioen bent.

Voor heel wat mensen geldt echter dat ze zich toch de vraag stellen of aan pensioensparen doen nu wel of niet de moeite waard is. Het antwoord op deze vraag krijg je met absolute zekerheid hier op deze pagina. 

  Kenmerken Beoordeling  
PopulairBinck Fondsbeleggen DEGIRO Pensioenrekening> Beheerkosten: 0,20 %
> Afsluitkosten: € 0,00
> Aankoopkosten: € 0,00
> Minimum inleg: € 1,00
> Overige kosten: 5% exitkosten

+ Meer Informatie
Brand New Day Pensioensparen Brand New Day Pensioensparen> Beheerkosten: 0,00 %
> Afsluitkosten: € 25,00
> Aankoopkosten: n.v.t.
> Minimum inleg: € 1,00
> Overige kosten: n.v.t.
> Geblokkeerde spaarrekening
> Variable rente, momenteel 0,40%
+ Meer Informatie
Brand New Day Pensioenbeleggen Brand New Day Pensioenbeleggen> Beheerkosten: 0,59 %
> Afsluitkosten: € 45,00
> Aankoopkosten: 0,50%
> Minimum inleg: € 1,00
> Overige kosten: n.v.t.
+ Meer Informatie

Waarom aan pensioensparen doen?

De voornaamste reden waarom heel wat mensen zich de vraag stellen of aan pensioensparen doen nu wel of niet interessant is heeft te maken met het feit dat elke Nederlander een zogenaamd AOW of staatspensioen ontvangt. Dat is inderdaad een feit, maar de praktijk leert ons dat dit staatspensioen nauwelijks of zelfs helemaal niet voldoende is om van te kunnen leven. Omwille van deze reden is het altijd een goed idee om ervoor te kiezen om extra geld te gaan sparen voor je pensioen. Op deze manier voorkom je dat je, je hele leven hard hebt gewerkt om uiteindelijk op latere leeftijd de eindjes alsnog met moeite aan elkaar te kunnen knopen.

Hoe werkt de pensioenopbouw in Nederland? 

Doorheen ons leven sparen we op verschillende manieren voor ons pensioen. De pensioenopbouw bestaat hier in Nederland dan ook in principe uit drie delen, namelijk:

 • Het AOW of staatspensioen;
 • Het pensioen dat je opbouwt via je werkgever;
 • Het aanvullend pensioen waar je zelf voor spaart; 

Voor het AOW of staatspensioen geldt dat ze het basispensioen omvat dat vanuit de overheid wordt uitbetaald op het ogenblik dat je de AOW-leeftijd bereikt. Het is belangrijk om er rekening mee te houden dat de AOW-leeftijd niet per se hetzelfde hoeft te zijn als je pensioenleeftijd. Er is een handige tool terug te vinden op het internet die je kan helpen om jouw specifieke AOW-leeftijd te achterhalen. Zo kom je alvast niet voor vervelende verrassingen te staan. 

Pensioen via je werkgever 

Wanneer je in loondienst bent is de kans bijzonder groot dat je een extra pensioen zal opbouwen doordat je deelneemt aan de pensioenregeling van je werkgever. Als werknemer zal je een stukje van je pensioenopbouw zelf moeten betalen. Je werkgever zal dan vervolgens de rest betalen door middel van een bepaalde premie die aan het pensioenfonds wordt gestort. Naast het eigen pensioen is het bovendien ook mogelijk dat je aanspraak kan maken op een partnerpensioen.  

Ben jij geen werknemer, maar een ondernemer of ZZP'er? In dat geval is het van belang om te weten dat er geen pensioen wordt opgebouwd via je werk. Voor deze doelgroep is het dan ook extra belangrijk en interessant om zelf extra te gaan sparen voor het pensioen. 

Aanvullend pensioen

In bepaalde situaties is extra pensioen sparen dus ontzettend belangrijk. Vaak blijkt immers in de praktijk dat alleen de AOW of het staatspensioen niet voldoende is om de gekende levensstijl te kunnen behouden. Extra geld opzij zetten voor je pensioen kan gebeuren door middel van:

 • Pensioensparen;
 • Pensioenbeleggen;
 • Een lijfrenteverzekering;

De populairste optie om aan pensioensparen te doen vandaag de dag is ongetwijfeld banksparen. Op deze manier kan je niet alleen een stevig extra pensioen bij elkaar sparen voor later, daarnaast geniet je tegelijkertijd ook nog eens van interessante belastingvoordelen. 

Hoe werkt pensioensparen?

Banksparen door middel van pensioensparen maakt het mogelijk om een aardig stukje vermogen opzij te zetten voor later terwijl je bovendien ook nog eens kan rekenen op een belastingvoordeel. Indien je aan banksparen wil gaan doen voor je pensioen is het van belang om er rekening mee te houden dat er daarbij sprake is van twee verschillende fases. Het gaat hierbij dan meer concreet om de volgende:

 • Het opbouwen van een tegoed door middel van je inleg en rendement;
 • De omzetting van het opgebouwde tegoed naar een uitkeringsproduct; 

In eerste instantie spreekt het voor zich dat het de bedoeling is om bij pensioensparen een bepaald tegoed op te bouwen. Dit kan gebeuren tot maximaal vijf jaar na het bereiken van de AOW-leeftijd. Heel wat mensen maken de bewuste keuze om vermogen op te bouwen tot de AOW-leeftijd is bereikt. Dit omdat vanaf dat moment in principe nagenoeg direct het opgebouwde tegoed kunnen aanwenden als aanvulling op het pensioeninkomen. 

De tweede fase bestaat erin om op de gekozen einddatum het opgebouwde bedrag over te zetten naar een uitkeringsproduct. Het is uiteindelijk dit product dat in zal staan voor de periodieke uitkeringen die je zal ontvangen vanuit het door jou opgebouwde pensioentegoed.

Wat maakt pensioensparen zo interessant?

Pensioensparen door middel van banksparen staat er vandaag de dag om bekend ontzettend populair te zijn. Dat is ook niet zonder reden. Deze vorm van pensioensparen brengt namelijk tal van interessante voordelen met zich mee. Het gaat hierbij meer concreet om de onderstaande:

 • Er is sprake van een belastingvoordeel;
 • Je hoeft er geen vermogensrendementsheffing op te betalen;
 • Je dwingt jezelf als het ware om extra te sparen voor je pensioen; 

Voor heel wat mensen geldt dat ze zich in eerste instantie voornemen om zelf te sparen voor hun pensioen door het openen van een spaarrekening met een zo hoog mogelijke spaarrente. Op zich kan dat natuurlijk wel een goed idee zijn, alleen zijn er hier toch een aantal nadelen aan verbonden. Zo kan je geen aanspraak maken op fiscale- of belastingvoordelen, maar is het ook zo dat je altijd over de mogelijkheid beschikt om het spaargeld (gedeeltelijk) op te vragen. Door aan pensioensparen te doen is dat niet zomaar mogelijk, tenzij je een fiscale boete betaalt. 

Pensioensparen vergelijken, waarop moet je letten? 

pensioensparen vergelijken
Pensioensparen vergelijken.

Het spreekt voor zich dat pensioensparen vergelijken altijd zeer belangrijk is. Enkel en alleen wanneer je ervoor kiest om een vergelijking uit te voeren krijg je immers een goed beeld van de interessantste pensioenspaarmogelijkheden die op de markt zijn terug te vinden. Tijdens pensioensparen vergelijken is het altijd belangrijk om aandacht te besteden aan verschillende punten. Het gaat hierbij dan in het bijzonder om de onderstaande: 

 • Welke openings- of afsluitingskosten worden er aangerekend? 
 • Hoeveel bedraagt de (maximale) rente waar je op kan rekenen? 
 • Voor welke termijn is het pensioenspaarproduct precies af te sluiten?
 • Kan je aanspraak maken op (alle) geldende fiscale voordelen of niet? 
 • Hoe wordt je opgespaarde vermogen precies uitbetaald wanneer je in pensioen bent?

Pensioensparen vergelijken zorgt ervoor dat je op een zeer efficiënte manier dat ene pensioenspaarproduct kan vinden die jou van de meest interessante voordelen kan voorzien. Alleen op die manier kan je er dan ook echt zeker van zijn dat je op de meest optimale manier (extra) vermogen zal gaan sparen voor jouw pensioen.

Het is naast bovenstaande ook zeer belangrijk om er rekening mee te houden dat er verschillende partijen op de markt zijn terug te vinden die pensioensparen ook aanbieden onder de vorm van een beleggingsrekening. Op zich hoeft hier niet meteen iets mis mee te zijn, beleggen voor je pensioen kan immers zeer lucratief blijken te zijn. Toch zijn er hier gemiddeld heel wat hogere risico’s aan verbonden dan wanneer je zou kiezen voor standaard pensioensparen. Dit is dus wel met zekerheid een belangrijk punt om aandacht aan te besteden. 

Belastingvrij pensioensparen, geniet van extra fiscaal voordeel

Eén van de belangrijkste voordelen waar je bij pensioensparen op kan rekenen heeft te maken met het feit dat er bepaalde belastingvoordelen aan verbonden zijn. Belastingvrij pensioensparen behoort in de praktijk dan ook zeker en vast tot de mogelijkheden. Het exacte belastingvoordeel dat je bij pensioensparen kan ontvangen bestaat uit:

 • Het feit dat de inleg aftrekbaar is; 
 • Er geen vermogensrendementsheffing wordt geheven in box 3; 

Door de Nederlandse overheid is vastgesteld dat je tot aan een bepaald bedrag per jaar je pensioen kan aanvullen met een mogelijk belastingvoordeel. Hier wordt in de praktijk naar verwezen als de zogenaamde jaarruimte. Van elke storting die wordt uitgevoerd binnen die jaarruimte die gebeurt op een pensioenrekening geldt dat je de betaalde belasting terug kan vragen bij het indienen van je je belastingaangifte. Voor veel mensen is dit niet meteen duidelijk. We geven je daarom graag even een voorbeeld: 

 • Over het jaar 2024 betaal je een belasting over je inkomen van 36,97 procent; 
 • Je hebt ervoor gekozen om per maand 100 euro in te leggen voor pensioensparen;
 • Binnen de jaarruimte ontvang je een terugbetaling van 36,97 euro van de belastingdienst via de aangifte inkomstenbelasting;
 • Over het volledige jaar zal je een totaalbedrag hebben gespaard van 1.200 euro; 
 • Het totale belastingvoordeel bedraagt in dit geval aldus 443,64 euro;

Bovenstaand voorbeeld maakt duidelijk dat er standaard reeds kan worden gerekend op een zeer interessant fiscaal voordeel wanneer je ervoor kiest om aan pensioensparen te doen. Dit gezegd hebbende is er nog een extra voordeel waar je als spaarder aanspraak op kan maken.

Geen vermogensrendementsheffing in box 3

Een ander luik van belastingvrij pensioensparen heeft uiteraard betrekking tot het ontbreken van de zogenaamde vermogensrendementsheffing in box 3. Het bedrag dat is terug te vinden op je bankspaarrekening wordt door de Nederlandse Belastingdienst namelijk bestempeld als vermogen in box 1. Dit betekent dat je hierover geen vermogensrendementsheffing dient te betalen. Ook dat is natuurlijk een niet onbelangrijk voordeel waar je op kan rekenen. 

KNAB Pensioensparen

KNAB Pensioensparen maakt het mogelijk om op een efficiënte manier een mooi extra bedrag te sparen voor je pensioen. Voor het KNAB Pensioensparen geldt dat ze vooral bekend staat omwille van de flexibiliteit waarvan sprake is. Zo kan je bijvoorbeeld helemaal zelf bepalen hoeveel je gaat inleggen en ook op welke manier je dat gaat doen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om te kiezen voor een éénmalige storting, maar daarnaast kan je ook een periodieke inleg doen. 

KNAB Pensioensparen bied je verder in principe alles wat je van pensioensparen kan verwachten. Zo kan je aanspraak maken op fiscale voordelen zolang je over een bepaalde beschikbare jaarruimte beschikt. Bovendien is het ook nog eens zo dat deze vorm van geld sparen voor je pensioen als relatief risicoloos kan worden bestempeld. Je dient er alleen wel rekening mee te houden dat je niet zomaar tussentijds je geld op kan vragen. Wil je dat op een zeker ogenblik toch doen? Dan moet je er rekening mee houden dat er hiervoor een ‘boete’ zal worden aangerekend bestaande uit niet alleen belastingen, maar ook een bepaalde rente. 

Op moment van schrijven is het zo dat je voor het openen van het KNAB Pensioensparen een openingskost dient te betalen van 40 euro. Buiten deze openingskost zijn er helemaal geen extra kosten verbonden aan het openen van dit pensioenspaarproduct bij KNAB. 

Brand New Day pensioensparen

Wil je graag bij Brand New Day pensioensparen? Dan behoort ook dat uiteraard tot de mogelijkheden. Ook voor pensioensparen bij Brand New Day geldt dat het zich kenmerkt door een niet onaanzienlijke mate aan flexibiliteit. Dit betekent dat je kan storten wat je zelf wil, zolang het bedrag maar binnen de beschikbare jaarruimte valt. Bovendien is het uiteraard eveneens zo dat je kan rekenen op een aantrekkelijk fiscaal voordeel. Wanneer je (een gedeelte van) je jaarruimte stort zal je een percentage van tussen de 36,93 & 49,50 procent terugkrijgen via de belastingaangifte. Zo kan je meteen rekenen op een zeer extra interessant voordeel.

Van zodra je op pensioen gaat beschik je over de mogelijkheid om het opgespaarde kapitaal dat je hebt verzameld met Brand New Day pensioensparen periodiek uit te laten betalen. Voor deze uitbetalingen geldt dat ze aangemerkt zullen worden als een bruto inkomen. Ben je van plan om aan Brand New Day pensioensparen te doen? In dat geval dien je er wel rekening mee te houden dat je éénmalig een bedrag van 25 euro aan openingskosten zal moeten betalen. 

Centraal Beheer pensioensparen

Bij Centraal Beheer pensioensparen betekent dat dat je een aardig extra potje kan sparen voor jouw pensioen. Het sparen (en / of beleggen) gebeurt steevast op een geblokkeerde rekening. Het spreekt voor zich dat het geld dat je gaat inleggen door middel van Centraal Beheer pensioensparen voor een aanzienlijke periode vast zal staan. Je dient er dus wel rekening mee te houden dat je dit geld voor een geruime tijd moet kunnen missen. Hier tegenover staat echter wel dat het bedrag mag worden afgetrokken van de persoonlijke belastingen die je moet betalen in box 1. De opgespaarde waarde telt bovendien ook niet mee in box 3.

Extra pensioen opbouwen bij Centraal Beheer door geld te sparen kan op twee verschillende manieren gebeuren. Er wordt op dit vlak immers een onderscheid gemaakt tussen variabel sparen en depositosparen. Bij variabel sparen is het zo dat je rekening dient te houden met:

 • Een variabele rente die wordt toegekend; 
 • Een inleg die minstens 50 euro moet bedragen;

Het merendeel van de mensen die bij Centraal Beheer pensioensparen blijken evenwel de voorkeur te geven aan depositosparen. Hierbij kan je dan ook eigenlijk rekenen op nog heel wat extra interessante voordelen. Het betreft hier dan meer bepaald de onderstaande:

 • Je kan rekenen op een aanzienlijk hoger gelegen, vaste rente; 
 • De minimale inleg die is vereist bedraagt 500 euro; 
 • Je hebt zekerheid over het eindbedrag dat je zal ontvangen; 
 • De looptijd kan oplopen tot zomaar even 25 jaar;

Wil je liever niet aan pensioensparen, maar zou je graag willen beleggen voor je oude dag? Of wil je het misschien wel allebei doen? Het is allemaal mogelijk bij Centraal Beheer! 

DEGIRO pensioensparen

Bij DEGIRO pensioensparen betekent eigenlijk dat je er niet voor kiest om echt geld te gaan sparen, maar wel om geld te gaan beleggen voor je pensioen. Bij het openen van een pensioenrekening bij deze partij beschik je dan ook over de mogelijkheid om te gaan beleggen door middel van tal van verschillende soorten producten. Het gaat hierbij dan concreet om:

 • Aandelen;
 • Obligaties;
 • Beleggingsfondsen;
 • ETF's;

Voor heel wat mensen geldt dat ze bij het openen van een pensioenrekening bij een partij als DEGIRO niet kunnen rekenen op een bepaald belastingvoordeel. Dat is echter niet juist. De fiscale voordelen waar je bij een dergelijke rekening op kan rekenen zijn namelijk dezelfde als wanneer je aan pensioensparen zou doen. Je dient er alleen wel rekening mee te houden dat bij DEGIRO pensioensparen meer risico met zich meebrengt dan wanneer je zou kiezen voor banksparen. Dit gezegd hebbende ligt het potentiële rendement gemiddeld ook flink hoger. 

Conclusie, is extra pensioensparen nu wel of niet interessant?

Wanneer je, je hele leven hard hebt gewerkt mag je het toch niet gedroomd hebben dat je, je tijdens je pensioen nog financiële zorgen moet maken? Toch is dat wel degelijk waar heel wat Nederlanders mee worden geconfronteerd. Het standaard AOW-pensioen dat ment ontvangt blijkt dan ook veelal helemaal niet voldoende te zijn om de gekende levensstandaard aan te kunnen houden. Extra pensioensparen zou dit probleem op efficiënte wijze kunnen voorkomen.

De voornaamste reden waarom veel mensen er alsnog niet voor kiezen om aan pensioensparen te doen heeft te maken met het feit dat men denkt ontzettend lang te moeten wachten om er een bepaald financieel (of fiscaal) voordeel uit te kunnen halen. Dat is echter niet correct. Door aan pensioensparen te doen kan je namelijk vanaf het eerste jaar rekenen op aantrekkelijke fiscale voordelen, zolang je maar over beschikbare jaarruimte beschikt. We kunnen dan ook eigenlijk niet anders dan te stellen dat pensioensparen voor elke Nederlander het overwegen waard is.