Uitvaartverzekering Vergelijken

Uitvaartverzekering vergelijken. Waarom? Verzekeringen zijn er in tal van soorten en opvallend veel verzekeringen zijn verplicht bij wet zoals de verzekering voor de auto en die voor de zorg. Maar voor de uitvaart hoeft dat niet. De overheid laat je daar vrij in en gaat er waarschijnlijk van uit dat er voldoende spaargeld is voor het betalen van de uitvaart.

Daarnaast is er in veel gevallen sprake van een nalatenschap van waar uit de eventuele begrafenis bekostigd kan worden. En die begrafenis of crematie kan duur zijn. In Nederland betaal je voor een gemiddelde uitvaart 8.400 euro. Dat is inclusief het kopje koffie en plakje cake voor de gasten.

Niet verwarren met overlijdensrisicoverzekering

Voordat je begin met uitvaartverzekering vergelijken is het belangrijk dat het verschil tussen een uitvaartverzekering en een overlijdensrisicoverzekering duidelijk is voordat je kan beginnen met uitvaartverzekeringen vergelijken. Deze twee worden namelijk nogal eens door elkaar gehaald, maar hebben in geen enkel opzicht iets met elkaar te maken. Een overlijdensrisicoverzekering is een wijze van afdekken van een financieel risico die je op enig moment aangaat, zoals bij het afsluiten van een hypotheek.

Deze verzekering heeft altijd een bepaalde looptijd, bijvoorbeeld voor de duur van de hypotheek. Als de verzekeringsnemer op het eind van contractdatum nog in leven is komt de overlijdensrisicoverzekering ten einde en wordt er niet uitgekeerd.

Verschillende soorten uitvaartverzekeringen vergelijken

Voordat je uitvaartverzekering vergelijken kan is het goed om te weten dat er een aantal verschillende soorten uitvaartverzekeringen zijn. We kennen de combinatie uitvaartverzekering, natura uitvaartverzekering, kapitaalverzekering en natura sommenverzekering. Alle varianten zijn online verkrijgbaar bij de meeste verzekeringsmaatschappijen.

Maar bij het uitvaartverzekering vergelijken is het van belang dat je goed in de gaten houdt of je de zelfde verzekeringen wel met elkaar aan het vergelijken bent. En voordat je überhaupt kan gaan starten met uitvaartverzekeringen vergelijken moet je in kaart brengen wat je eigenlijk verzekeren wilt. Want de verschillende varianten geven zelf al aan dat daar grote verschillen in zitten.

Combinatie uitvaartverzekeringen vergelijken

Uitvaartverzekering vergelijken via Geld24.nl
Uitvaartverzekeringen vergelijken via Geld24.nl.

De combinatie uitvaartverzekering laat jou beslissen wat je alvast wilt vastleggen zodat bijvoorbeeld de familie zich daar niet mee bezig hoeft te houden op het moment dat jij er niet meer bent. Je kunt hierin kiezen om een aantal officiële diensten zoals, het laten opmaken en versturen van de rouwkaarten en het regelen van de uitvaartdienst, vooraf in de verzekering op te nemen.

De nabestaanden hebben dan geen omkijken naar deze zaken, wat ook vaak een vervelende druk is op dat moment. Aan deze diensten kan je een vooraf bedrag verzekeren dat bij overlijden wordt uitgekeerd. De nabestaande hebben dan een geldbedrag ter beschikking voor onvoorziene kosten maar hebben dat geld in principe vrij te besteden. Bij het uitvaartverzekeringen vergelijken kan je hier rekening mee houden.

Natura uitvaartverzekering vergelijken

Met een natura verzekering neem je alle zorgen en het geregel volledig weg bij de nabestaanden. Dat wordt ober het algemeen zeer op prijs gesteld. In plaats dat jouw familie of vrienden hun hoofd zouden moeten breken over het zoeken aar een uitvaartondernemer, wat voor kist er moet komen en welke volgauto’s moeten worden ingezet, wordt dit werk door de verzekeringsmaatschappij uitbesteed aan de aangesloten organisaties die hierin gespecialiseerd zijn en in jouw omgeving actief zijn. Nadat het overlijden officieel is vastgelegd wordt door de verzekeraar een protocol in werking gesteld en hebben de nabestaanden daar geen omkijken naar.

Kapitaalverzekering

Met een kapitaalverzekering kies je er voor om alleen een geldbedrag uit te laten keren in geval van jou overlijden. Je sluit een dergelijke vorm af als je absoluut geen risico wenst te lopen dat er geen geld zou zijn voor de uitvaart, om welke reden dan ook. Het is overigens niet verplicht om het geld van de kapitaalverzekering aan te wenden voor de uitvaart. Het uit te keren verzekerde bedrag is vrij te besteden. Jij sluit de kapitaalverzekering af met het doel er voor te zorgen dat er geld aanwezig is voor het regelen van de uitvaart. Houd met het uitvaartverzekering vergelijken rekening met deze aspecten.

Natura sommen verzekering

Met het afsluiten van een natura sommen verzekering wil je geen risico lopen dat de nabestaanden er niet uit komen en leg je in feite alles van te voren al vast. De diensten die bij het standaard protocol horen van een uitvaart worden via de verzekeraar uitgevoerd zonder dat de nabestaanden zich daar zorgen over hoeven te maken. Het kapitaal dat hier in combinatie is meeverzekerd is in tegenstelling tot de combinatie uitvaartverzekering niet vrij te besteden. Het geld is uitsluitend bedoeld om eventuele onvoorziene kosten en/of uitvaartkosten van te bekostigen.

Gezinsleden verzekeren

Een uitvaartverzekering is geen verplichting. Veel mensen vinden het afsluiten er van niet nodig omdat er toch voldoende spaargeld beschikbaar is. Maar in veel ander gevallen is het juist heet slim en verstandig om een zekerheid achter de hand te hebben voor het geval een overlijden plaats vindt. Voor gezinnen is het bijvoorbeeld mogelijk om alle gezinsleden in een gezamenlijke polis op te nemen. Bij het uitvaartverzekering vergelijken kan je er voor kiezen om deze variant te overwegen en ieder gezinslid apart op te nemen. Je zult zien dat de maandelijkse premie lager is dan mogelijk gedacht, dat komt omdat de premie van een uitvaartverzekering vooral afhankelijk is van de leeftijd van de verzekerde.

Voldoende afdekken in uitvaartverzekering

Een verzekeringsmaatschappij biedt uitvaartverzekeringen aan die er voor zorgen dat in geval van overlijden de uitvaart geregeld en betaald kan worden. Met een gemiddelde kostprijs van 8.400 Euro voor een gemiddelde uitvaart, als je kiest voor een kapitaal variant. Je hoopt natuurlijk nog lang te leven maar je dient er dan ook rekening mee te houden dat de prijzen voor uitvaart in de tussenliggende periode flink kan gaan stijgen. Of je hebt specifieke wensen die een uitvaart duurder kunnen maken. Zorg ieder geval dat er voldoende wordt afgedekt en kijk met het vergelijken van uitvaartverzekeringen goed naar de voorwaarden die bij de premies horen.

Hoe ouder, des te hoger de premie

Dat de premie van een uitvaartverzekering afhankelijk is van verschillende factoren dat is geen verrassing. De verzekeringsmaatschappij kijkt onder meer naar je geboortedatum. Hoe ouder je bent, des te hoger je premie wordt. Bij het afsluiten van de verzekering berekent de verzekeraar het risico op leven per jaar en berekent hier de maandelijkse premie op. Om de 3 tot 5 jaar kijken de meeste verzekeringsmaatschappijen naar de actuele kosten van een uitvaart en indexeren hier het verzekerde bedrag op en wordt ook de maandelijkse premie aangepast. Je kunt bij het uitvaartverzekering vergelijken ook zelf online premies berekenen.

Natura verzekering minst belastend voor nabestaanden

Als je nog geen uitvaartverzekering hebt en daar ook nooit echt bij hebt stil gestaan dan kan het je soms wat gaan duizelen bij het uitvaartverzekering vergelijken. Je sluit immers iets af dat loopt voor altijd. Ieder geval tot het moment dat er sprake is van overlijden. Het is dan wel zo prettig als de dekking precies is zoals jij dat wilt. Bij het uitvaartverzekering vergelijken kan je de details met betrekking tot de dekking dan ook het beste goed doornemen en afwegen. In de meeste gevallen komt het er op neer dat een natura verzekering het meest efficiënt is en minst belastend voor de nabestaanden.

Details in natura verzekering zeer belangrijk

Belangrijk om te weten bij het uitvaartverzekeringen vergelijken is dat verzekeraars in geval van natura verzekeringen of een combinatie variant, afspraken hebben gemaakt met relevante organisaties. Als je perse een natura of combinatie variant wilt dan kan je bij het uitvaartverzekering vergelijken navragen met welke instanties zaken wordt gedaan. Het komt namelijk steeds vaker voor dat de nabestaanden liever een uitvaartbedrijf uit de buurt hebben in plaats iemand die van ver weg moet komen, waar een verzekeraar om prijs reden nogal eens voor kiest. Hetzelfde geldt voor de bloemist, kaarten drukker en volgauto’s.

Overstappen is afsluiten oude verzekering

Er wordt door sommige mensen wel eens gedacht dat je kan overstappen van verzekeringsmaatschappij. Maar bij een uitvaartverzekering is dat niet het geval. Je hoeft bij het uitvaartverzekering vergelijken dan ook niet te kijken naar de voorwaarden met betrekking tot overstappen, want dat kan niet. Als je weg gaat bij je huidige verzekeraar dan eindigt de overeenkomst namelijk. Ga je naar een nieuwe verzekeraar dan begin je daar weer een nieuwe overeenkomst. De kans dat je maandelijkse premie dan hoger uitvalt is groot. Dat komt omdat je een stuk ouder bent dan ten tijde van het afsluiten van die eerste uitvaartverzekering.

Geen premie restitutie bij annuleren uitvaartverzekering

Een kapitaalverzekering keert uit als er sprake is van overlijden. Met dit kapitaal kan de uitvaart worden bekostigd. Houd er rekening mee dat deze uitkering meetelt in de vermogensrendementsheffing in BOX 3. Zolang u onder de 6.956 euro blijft hoeft er echter geen belasting te worden afgedragen. Dit saldo is inclusief het eventuele geblokkeerde spaartegoed op de bankrekening(en). Tot slot is het zo dat een uitvaartverzekering die wordt opgezegd niets uitkeert. Het annuleren van de verzekering geeft u dus geen recht op premie restitutie. Bij het vergelijken uitvaartverzekeringen zult u zien dat dit geldt voor alle varianten.

Wij vergelijken uitvaartverzekeringen van onder andere:

[wps_lists icon=”arrow-right” icon_color=”#444″]

[/wps_lists]

Ardanta Uitvaartverzekering Vergelijken

Lees hier alles over de uitvaartverzekering van Ardanta. Een uitvaartverzekering is eigenlijk een wat bijzondere vorm van een verzekering. Dat er op een bepaald moment zal worden uitgekeerd staat namelijk vast. Ooit zal de polishouder komen te overlijden en dan volgt er een uitvaart. In dat opzicht is een uitvaartverzekering heel anders dan bijvoorbeeld een inboedelverzekering. Bij een inboedelverzekering staat namelijk niet vast dat er zal worden uitgekeerd; er staat immers niet vast dat er schade op zal treden. Een uitvaartverzekering is dus een heel bevredigende verzekering.

Tenminste, u weet dat het premiebedrag nuttig zal worden besteed. Dankzij het bedrag dat wordt uitgekeerd kan uw uitvaart plaatsvinden op de manier die u wenst zonder dat uw nabestaanden onnodig op kosten worden gejaagd.

Ardanta: verzekeraar en hulp

Ardanta uitvaartverzekering

Lijkt het u prettig om wat zekerheid in te bouwen met betrekking tot uw uitvaart dan moet u de verschillende uitvaartverzekeraars met elkaar gaan vergelijken. Bij een uitvaartverzekeraar moet u namelijk een goed gevoel hebben en bovendien moet de hoogte van de maandelijkse premie in verhouding staan tot de geleverde diensten.

Het zou goed kunnen dat Ardanta wat dat betreft een interessante optie voor u is. Ardanta is een uitvaartverzekeraar die zijn diensten aanbiedt als onderdeel (merk) van ASR Nederland. En diensten aanbieden nemen ze bij Ardanta nogal serieus. Deze uitvaartverzekeraar presenteert zich als verzekeraar én als gids waar de nabestaanden op kunnen bouwen en de polishouder op kan vertrouwen.

Ardanta uitvaartverzekering, de opties

Bij Ardanta heeft u als (potentiële) klant de keuze uit drie verschillende vormen van de uitvaartverzekering. Bij Ardanta noemen ze dit uitvaartplannen. Om de juiste keuze te maken biedt deze uitvaartverzekeraar verschillende hulpmiddelen aan. Zo is er op de website van Ardanta een speciale ‘tool’ te vinden waarmee u de kosten van uw uitvaart kunt berekenen.

Op die manier krijgt u een behoorlijk concreet overzicht van de te verwachten kosten en dat maakt het uiteraard weer een stuk gemakkelijker om het juiste type polis uit te kiezen.

Vindt u een online rekenmodel niet specifiek genoeg om genoeg duidelijkheid te krijgen over de kosten van uw uitvaart dan kunt u ook gebruikmaken van een adviseur. Dit kan een adviseur van Ardanta zijn. U kunt echter ook kiezen voor een onafhankelijke adviseur. En wanneer een adviseur niet per se bij u langs hoeft te komen maar u wilt wel een adviesgesprek dan kan dat via de telefoon of via de webcam.

Welke polissen zijn er bij Ardanta?

Zoals gezegd zijn er bij deze aanbieder drie polissen (plannen genoemd). Dit zijn het “Geld Garant Uitvaartplan”, het “Geld Geregeld Uitvaartplan” en het “Zorg Garant Uitvaartplan”. Het is handig om kort even te weten te komen wat de verschillende polissen inhouden. Bij het Geld Garant Uitvaartplan zegt de naam van het plan eigenlijk al genoeg. Wanneer er na overlijden een uitvaart georganiseerd moet worden krijgen de nabestaanden een bedrag uitgekeerd van Ardanta. Daarvan kan de uitvaart worden bekostigd. De uitvaartverzorger kan dus vrij gekozen worden.

Het Geld Geregeld Plan is een andere manier om de uitvaart (financieel) te kunnen regelen. Hierbij wordt het geldbedrag niet uitgekeerd aan de nabestaanden, maar in plaats daarvan worden de kosten rechtstreeks door Ardanta betaald aan de uitvaartverzorger die de uitvaart in goede banen leidt. U (of de nabestaanden) kunnen zelf een uitvaartbegeleider kiezen.

Het voordeel van deze polis is dat de nabestaanden niet allerlei financiële kwesties moeten gaan afhandelen. Rond een overlijden heeft men over het algemeen al genoeg aan het hoofd. Vindt u het een prettiger idee om een polis af te sluiten waarbij een uitgebreid pakket aan diensten zit inbegrepen? Dat kan bij Ardanta uitvaartverzekering ook. In het Zorg Garant Uitvaartplan zijn allerlei zaken inbegrepen die onmisbaar zijn bij een uitvaart. Denk hierbij bijvoorbeeld aan rouwbrieven, een rouwauto en dragers voor de kist.

DELA Uitvaartverzekering vergelijken

Waarom een uitvaartverzekering via Dela? Het idee van een verzekering is dat u risico’s die u loopt afdekt zodat (mocht er ooit schade optreden) u financieel gecompenseerd zal worden. Wat dat betreft is de uitvaartverzekering een beetje een vreemde eend in de verzekeringsbijt. Een uitvaart (uw eigen uitvaart!) is namelijk moeilijk als een risico te classificeren. In die zin dat het een gebeurtenis is die hoe dan ook plaats gaat vinden. Al weet u natuurlijk nog niet precies wanneer.

Hoe dan ook; een uitvaart is dermate persoonlijk en vaak ook dermate kostbaar dat er alle reden is om eens goed te gaan zitten en voor het voorbereiden van die dag die eens zal komen. Het financiële plaatje dat een uitvaart met zich meebrengt is misschien niet echt een leuk onderwerp, maar u kunt het maar beter goed geregeld hebben. Het afsluiten van een uitvaartverzekering past daar prima bij. Een van de bekendere uitvaartverzekeraars van ons land is DELA. Kijk tijdens het uitvaartverzekering vergelijken eens naar de mogelijkheden die DELA u biedt.

DELA: grootste uitvaartverzekeraar van Nederland

DELA Uitvaartverzekering

Groot hoeft natuurlijk niet altijd goed te zijn, maar dat DELA uitvaartverzekeraar van Nederland (en België) is zegt natuurlijk wel wat over de populariteit van deze aanbieder. DELA is een van coöperatie die oorspronkelijk is opgericht in Eindhoven.

Achter de naam DELA gaat een afkorting schuil (Draagt Elkanders Lasten) die doet terugdenken aan de periode van voor de Tweede Wereldoorlog. En dat klopt ook, want DELA werd al opgericht in 1937. Tegenwoordig houdt DELA zich naast het aanbieden van verzekeringen ook bezig met het daadwerkelijk verzorgen van uitvaarten. Wie klant wordt bij DELA uitvaartverzekeringen kan dus gebruikmaken van het ‘totaalpakket’ (uitvaart en verzekering).

De DELA uitvaartverzekering

Vanzelfsprekend wilt u een uitvaartverzekering afsluiten die goed bij u en uw persoonlijke wensen past. Wat dat betreft is er bij DELA wat te kiezen. Wanneer u het bijvoorbeeld een prettig idee vindt dat uw nabestaanden worden geholpen bij het regelen van de uitvaart dan is de zogenaamde Dienstenverzekering van DELA een aantrekkelijke optie. Sommige zaken die bijzonder gebruikelijk zijn bij een uitvaart zitten dan al standaard in het pakket.

Wilt u liever dat uw nabestaanden volledig de vrije hand hebben bij het regelen van de uitvaart dan is de zogenaamde Geldverzekering meer voor de hand liggend. Er wordt dan een bedrag uitgekeerd dat naar eigen wens aan de uitvaart besteed kan worden. Ook wanneer u zelf specifieke wensen (bijvoorbeeld een uitvaart in het buitenland) hebt is de Geldverzekering van DELA een goede optie.

Opties voor senioren

Hoewel de meeste consumenten die overwegen een uitvaartverzekering af te sluiten nog niet ouder zijn dan 75 jaar kan het uiteraard zo zijn dat u iemand bent die deze leeftijd al wel hebt bereikt. Bij de meeste verzekeraars betekent dit dat u niet meer in aanmerking komt voor een uitvaartverzekering. Bij DELA zijn er echter wel mogelijkheden voor mensen van 75 jaar of ouder.

Bent u al wat ouder dan kunt u bijvoorbeeld een depositofonds of een uitvaartkoopsompolis afsluiten bij de uitvaartverzekeringen van DELA. De uitvaartkoopsompolis is een iets andere oplossing voor het financieren van uw uitvaart dan gebruikelijk is bij een ‘klassieke’ uitvaartverzekering, maar desalniettemin kunt u profiteren van een winstdelingsregeling waardoor het bedrag dat uw nabestaanden ten behoeve van uw uitvaart ontvangen hoger is dan het bedrag dat u bij afsluiten hebt gestort.

Nazorg voor nabestaanden

Een laatste punt dat maakt dat het afsluiten van een DELA uitvaartverzekering een geruststellend effect op u en uw nabestaanden kan hebben is de speciale nazorg die aan nabestaanden wordt geboden. Denk hierbij aan hulp bij juridische, financiële of administratieve zaken die na een uitvaart gedaan moeten worden. Dat is voor nabestaanden vaak al ingewikkeld genoeg. Tel daarbij het verdriet en gemis dat in die periode vaak nog een overheersende rol speelt en u begrijpt dat dit soort hulp vaak van harte welkom is.

Monuta Uitvaartverzekering vergelijken

Waarom kiezen voor een uitvaartverzekering van Monuta? Een van de grootste uitvaartondernemingen in Nederland is Monuta. Deze van oorsprong Apeldoornse uitvaartverzorger biedt naast het verzorgen van begrafenissen en crematies ook een zeer interessante uitvaartverzekering aan.

Inmiddels maken bijna 1,5 miljoen Nederlanders gebruik van de zekerheid die een uitvaartverzekering van Monuta biedt. Op zich niet zo vreemd: een uitvaartverzekering garandeert u dat uw uitvaart te zijner tijd volgens uw wensen zal verlopen zonder dat het uw nabestaanden op onverwachte kosten zal jagen. Of een uitvaartverzekering van Monuta het best bij u past is natuurlijk de vraag. Maar het zou heel goed kunnen dat dit het geval is.

Waarom een Monuta uitvaartverzekering?

Monuta Uitvaartverzekering

Er is natuurlijk een reden dat alleen al bij Monuta zo’n 1,4 miljoen mensen een uitvaartverzekering hebben lopen. Een uitvaart -of dit nu een crematie of een begrafenis betreft- is gewoon ontzettend duur. Tegelijkertijd is een uitvaart ook geen gebeurtenis waar u op wilt beknibbelen. Begraven of cremeren is afscheid nemen. Heel persoonlijk. En dan mogen financiële obstakels eigenlijk geen rol spelen. Met een uitvaartverzekering van Monuta maakt u de door u gewenste uitvaart mogelijk.

De uitvaartverzekering van Monuta vergelijken

Een reden om tijdens het uitvaartverzekering vergelijken eens te kijken naar de Monuta uitvaartverzekering is het feit dat u bij deze organisatie kunt kiezen voor één flexibele en uitgebreide uitvaartverzekering welke uit twee delen bestaat:

1. Monuta uitvaartverzorger
– De Monuta uitvaartverzorger help de nabestaanden bij het regelen van de uitvaart en is voor uw nabestaanden het centrale aanspreekpunt.

2.Vrij te besteden bedrag
– Dit is het vrij te besteden bedrag dat uw nabestaanden kunnen gebruiken voor het inrichten van uw uitvaart.

De flexibele uitvaartverzekering van Monuta zorgt er voor dat uw nabestaanden bijgestaan worden door een professionele uitvaartverzorger en beschikken over een vast geldbedrag voor het regelen van uw uitvaart.

Nuvema Uitvaartverzekering vergelijken

Weinig verzekeringen zijn zo persoonlijk en gevoelig als een uitvaartverzekering. Want het is voor de meeste consumenten niet echt heel prettig om tijd uit te trekken om de (financiële) voorbereidingen van de eigen uitvaart eens grondig door te gaan nemen. Toch is het bijzonder verstandig (misschien zelfs noodzakelijk) om het afsluiten van een Nuvema uitvaartverzekering op z’n minst te overwegen. Een uitvaart komt er namelijk hoe dan ook ooit van. En een uitvaart is bovendien een vrij prijzige aangelegenheid. Alle reden dus om eens naar de mogelijkheden te kijken die de verschillende uitvaartverzekeraars u bieden. Zoals de verzekeringen van Nuvema bijvoorbeeld.

Woonplaats is leidend voor de prijs

Nuvema uitvaartverzekering

Voordat er specifiek wordt ingegaan op de mogelijkheden die een Nuvema uitvaartverzekering biedt is het goed om even stil te staan bij het ‘unique selling point’ van deze uitvaartverzekeraar. Er wordt door Nuvema namelijk geen standaardprijs gerekend voor de kosten van een uitvaart. In plaats daarvan wordt er gekeken naar de prijzen die gebruikelijk zijn in uw regio.

Vervolgens wordt daar de premie van de uitvaartverzekering op aangepast. Op die manier komt er een premiebedrag naar voren dat precies passend is. Dit lijkt heel gebruikelijk, maar bij veel uitvaartverzekeraars wordt er geen rekening gehouden met prijsverschillen per stad of dorp. Eigenlijk is dat gek, want een begrafenis of crematie in Terneuzen heeft nu eenmaal een heel ander kostenplaatje dan een begrafenis of crematie in Amsterdam.

De uitvaartverzekering van Nuvema

Omdat elke uitvaart -maar ook elke persoon- anders is worden er door de meeste uitvaartverzekeraars meerdere vormen van de uitvaartverzekering aangeboden. Nuvema is daarop geen uitzondering. Wel is het zo dat elke uitvaartverzekering van Nuvema een variant is op de natura-verzekering. Wie per se een kapitaal uitvaartverzekering af wil sluiten zal dus op zoek moeten naar een andere uitvaartverzekering. Qua invulling van de natura Nuvema uitvaartverzekering is er bij Nuvema gelukkig wel het één en ander te kiezen.

Sterker nog: Nuvema stelt op basis van uw wensen en de te verwachten kosten een verzekering op maat aan u voor. Dat kan een verzekering (met daarbij behorende premie) zijn waarin alle wensen van uw uitvaart al vastliggen. Maar wanneer u nog niet precies weet wat u te zijner tijd precies geregeld wilt zien is het ook mogelijk om bij een Nuvema uitvaartverzekering een vrij te besteden bedrag in de verzekering op te laten nemen. Dat is prettig om wensen die u later in het leven bedenkt alsnog zonder extra kosten te kunnen financieren.

Zelf een uitvaartverzorger kiezen

Wie een uitvaartverzekering bij Nuvema afsluit heeft altijd volledige vrijheid bij het uitkiezen van de uitvaartverzorger. Dit is zonder meer een pluspunt. Voor u is het prettig te weten dat een uitvaartverzorger die u vertrouwd de uitvaart regelt. Voor de nabestaanden geldt natuurlijk hetzelfde: een uitvaartverzorger die op de hoogte is van de wensen van de overledene en de nabestaanden en bovendien op de hoogte is van de gebruiken en gewoonten in uw woonomgeving is een absolute meerwaarde op een gedenkwaardige -maar meestal ook verdrietige- dag van een uitvaart.

Hoeveel kost een uitvaarverzekering van Nuvema mij?

Voordat u definitief besluit tot het afsluiten van een Nuvema uitvaartverzekering wilt u natuurlijk weten waar u aan toe bent. Concreet: hoeveel premie gaat u betalen? Bij Nuvema uitvaartverzekering is dat online eigenlijk vrij eenvoudig te achterhalen. Op basis van uw geboortedatum en postcode krijgt u een behoorlijk nauwkeurige schatting van de kosten van een uitvaart. Aangezien begraven een stuk duurder is dan cremeren (en die keuze dus een grote invloed heeft op de totaalprijs) wordt voor een goede schatting gevraagd om uw voorkeur op dat punt aan te vinken. Wanneer u echt van plan bent om de verzekering af te sluiten is het natuurlijk goed om een afspraak te maken om uw wensen tot in de puntjes te bespreken.

Yarden Uitvaartverzekering vergelijken

Waarom een Yarden uitvaartverzekering? Toegegeven: nadenken over de eigen sterfelijkheid is voor de meeste mensen nu niet direct de allergrootste hobby. Toch is het onvermijdelijk dat u eenmaal in het middelpunt van de belangstelling zal staan tijdens een uitvaart. Uw eigen uitvaart. Hoe een uitvaart (uw uitvaart!) er ook uitziet, er is iets wat zeker is: een uitvaart -hoe sober ook- kost veel geld. Een uitvaartverzekering vergelijken en afsluiten is daarom helemaal geen gek idee.

Niet alleen omdat u met dank aan zo’n verzekering zélf de zekerheid hebt dat uw uitvaart op de manier kan verlopen zoals u wenst, maar ook omdat u uw nabestaanden een hoop geregel en de bijkomende onzekerheid uit handen neemt. Want vanzelfsprekend hebben nabestaanden voorafgaand en tijdens een uitvaart ook genoeg aan zichzelf zonder daarnaast nog een uitvaart te moeten managen. Voor iedereen is het dus geruststellend te weten dat de uitvaart georganiseerd geregeld wordt door betrokken en kundige professionals.

De Uitvaartverzekering van Yarden

Yarden uitvaartverzekering

Het uitvaartverzekering vergelijken en afsluiten kan uiteraard bij meerdere partijen in Nederland. Een van de grotere aanbieders van dit type verzekering is Yarden. Naast het aanbieden van uitvaartverzekeringen heeft Yarden ook daadwerkelijk uitvaartverzorgers in dienst die een uitvaart tot in de details regelen. Maar het begint natuurlijk met het afsluiten van de verzekering.

Bij Yarden uitvaartverzekering kunt u daarvoor kiezen uit een verzekering die strikt persoonlijk is. Dat is prettig, want een uitvaart is tenslotte ook strikt persoonlijk. Bij Yarden is het dus niet zo dat u kiest tussen een aantal mogelijke opties, maar u gaat samen met Yarden uitvaartverzekering om tafel zitten om uw exacte wensen te bespreken. Yarden adverteert daarom ook niet met bepaalde premiebedragen voor de uitvaartverzekering. Dat zou namelijk onzinnig zijn. Per persoon verschilt de premie immers.

Yarden: ‘Mijn laatste wensen uitvaartverzekering’

Wie er ook bij Yarden aanklopt voor het afsluiten van een uitvaartverzekering, de verzekering die wordt afgesloten is altijd de ‘mijn laatste wensen uitvaartverzekering’. Dat is namelijk de enige uitvaartverzekering die bij deze verzekeraar kan worden afgesloten. Het premiebedrag dat u betaalt is minimaal 1,99 euro per maand, maar uiteraard is dit van vele factoren afhankelijk. Om een goed idee te krijgen van de premiekosten die betrekking hebben op uw wensen en uw situatie is er op de website van Yarden uitvaartverzekering een zogenaamde uitvaartcalculator te vinden waarmee u een goed overzicht van de te verwachten kosten krijgt gepresenteerd.

Welke kosten bepalen de premie bij Yarden?

Rond een uitvaart komen hoe dan ook een heleboel verschillende kosten kijken. Gelukkig bestaat er de mogelijkheid om bij het uitvaartverzekering vergelijken met al deze kosten rekening te houden. Uiteraard bepaalt de leeftijd waarop u de verzekering afsluit voor een deel de hoogte van de maandelijkse premie.

Wie (naar verwachting) nog jarenlang premie kan betalen zal maandelijks minder geld betalen dan iemand die pas een uitvaartverzekering afsluit als er al een redelijk gevorderde leeftijd is bereikt. Wat bovendien qua premie nogal een verschil kan maken is het antwoord op de vraag of u een begrafenis of een crematie wilt verzekeren. Een begrafenis is over het algemeen namelijk wat duurder dan een crematie. Ook zaken als rouwkaarten, de rouwauto en de (eventuele) grafzerk kunnen zowel sober als meer uitgebreid worden vormgegeven.

Een uitvaartadviseur van Yarden

Een uitvaart is zo persoonlijk dat veel mensen toch even moeten slikken voordat ze een uitvaartverzekering afsluiten. Het is toch iets heel anders dan een autoverzekering bijvoorbeeld. Puur gemak (bijvoorbeeld het online afsluiten van de verzekering) speelt bij een uitvaartverzekering dan vaak ook een kleine rol. Voor een uitvaartverzekering neemt u de tijd. Bij Yarden uitvaartverzekering begrijpen ze dit uitstekend. Desgewenst komt er een adviseur bij u langs waarmee u rustig en overzichtelijk alle ins en outs van een uitvaartverzekering kunt bespreken.