Uitvaartverzekering Vergelijken

Vergelijk alle Uitvaartverzekeringen

Uitvaartverzekering vergelijken, Waarom? Verzekeringen zijn er in tal van soorten en opvallen veel verzekeringen zijn verplicht bij wet zoals de verzekering voor de auto en die voor de zorg. Maar voor de uitvaart hoeft dat niet. De overheid laat je daar vrij in en gaat er waarschijnlijk van uit dat er voldoende spaargeld is voor het betalen van de uitvaart. Daarnaast is er in veel gevallen sprake van een nalatenschap van waar uit de eventuele begrafenis bekostigd kan worden. En die begrafenis of crematie kan duur zijn. In Nederland betaal je voor een uitvaart gemiddeld 8.400 euro. Dat is inclusief het kopje koffie en plakje cake voor de gasten.

Niet verwarren met overlijdensrisicoverzekering

Het is belangrijk dat het verschil tussen een uitvaartverzekering en een overlijdensrisicoverzekering duidelijk is voordat je kan beginnen met uitvaartverzekering vergelijken. Deze twee worden namelijk nogal eens door elkaar gehaald, maar hebben in geen enkel opzicht iets met elkaar te maken. Een overlijdensrisicoverzekering is een wijze van afdekken van een financieel risico die je op enig moment aangaat, zoals bij het afsluiten van een hypotheek. Deze verzekering heeft altijd een bepaalde looptijd, bijvoorbeeld voor de duur van de hypotheek. Als de verzekeringsnemer op het eind van contractdatum nog in leven is komt de overlijdensrisicoverzekering ten einde en wordt er niet uitgekeerd.

Uitvaartverzekering vergelijken, de soorten

Uitvaartverzekering VergelijkenVoordat je uitvaartverzekering vergelijken kan is het goed om te weten dat er een aantal verschillende vormen zijn. We kennen de combinatie uitvaartverzekering, natura uitvaartverzekering, kapitaalverzekering en natura sommenverzekering. Alle varianten zijn online verkrijgbaar bij de meeste verzekeringsmaatschappijen.

Maar bij het uitvaartverzekering vergelijken is het van belang dat je goed in de gaten houdt of je de zelfde verzekeringen wel met elkaar aan het vergelijken bent. En voordat je überhaupt kan gaan starten met uitvaartverzekeringen vergelijken moet je in kaart brengen wat je eigenlijk verzekeren wilt. Want de verschillende varianten geven zelf al aan dat daar grote verschillen in zitten.

Combinatie uitvaartverzekering

De combinatie variant laat jou beslissen wat je alvast wilt vastleggen zodat bijvoorbeeld de familie zich daar niet mee bezig hoeft te houden op het moment dat jij er niet meer bent. Je kunt hierin kiezen om een aantal officiële diensten zoals, het laten opmaken en versturen van de rouwkaarten en het regelen van de uitvaartdienst, vooraf in de verzekering op te nemen.

De nabestaanden hebben dan geen omkijken naar deze zaken, wat ook vaak een vervelende druk is op dat moment. Aan deze diensten kan je een vooraf bedrag verzekeren dat bij overlijden wordt uitgekeerd. De nabestaande hebben dan een geldbedrag ter beschikking voor onvoorziene kosten maar hebben dat geld in principe vrij te besteden. Bij het uitvaartverzekeringen vergelijken kan je hier rekening mee houden.

Natura uitvaartverzekering

Met een natura verzekering neem je alle zorgen en het geregel volledig weg bij de nabestaanden. Dat wordt ober het algemeen zeer op prijs gesteld. In plaats dat jouw familie of vrienden hun hoofd zouden moeten breken over het zoeken aar een uitvaartondernemer, wat voor kist er moet komen en welke volgauto’s moeten worden ingezet, wordt dit werk door de verzekeringsmaatschappij uitbesteed aan de aangesloten organisaties die hierin gespecialiseerd zijn en in jouw omgeving actief zijn. Nadat het overlijden officieel is vastgelegd wordt door de verzekeraar een protocol in werking gesteld en hebben de nabestaanden daar geen omkijken naar.

Kapitaalverzekering

Met een kapitaalverzekering kies je er voor om alleen een geldbedrag uit te laten keren in geval van jou overlijden. Je sluit een dergelijke vorm af als je absoluut geen risico wenst te lopen dat er geen geld zou zijn voor de uitvaart, om welke reden dan ook. Het is overigens niet verplicht om het geld van de kapitaalverzekering aan te wenden voor de uitvaart. Het uit te keren verzekerde bedrag is vrij te besteden. Jij sluit de kapitaalverzekering af met het doel er voor te zorgen dat er geld aanwezig is voor het regelen van de uitvaart. Houd met het uitvaartverzekering vergelijken rekening met deze aspecten.

Natura sommen verzekering

Met het afsluiten van een natura sommen verzekering wil je geen risico lopen dat de nabestaanden er niet uit komen en leg je in feite alles van te voren al vast. De diensten die bij het standaard protocol horen van een uitvaart worden via de verzekeraar uitgevoerd zonder dat de nabestaanden zich daar zorgen over hoeven te maken. Het kapitaal dat hier in combinatie is meeverzekerd is in tegenstelling tot de combinatie variant niet vrij te besteden. Het geld is uitsluitend bedoeld om eventuele onvoorziene kosten en/of uitvaartkosten van te bekostigen.

Gezinsleden verzekeren

Een uitvaartverzekering is geen verplichting. Veel mensen vinden het afsluiten er van niet nodig omdat er toch voldoende spaargeld beschikbaar is. Maar in veel ander gevallen is het juist heet slim en verstandig om een zekerheid achter de hand te hebben voor het geval een overlijden plaats vindt. Voor gezinnen is het bijvoorbeeld mogelijk om alle gezinsleden in een gezamenlijke polis op te nemen. Bij het uitvaartverzekering vergelijken kan je er voor kiezen om deze variant te overwegen en ieder gezinslid apart op te nemen. Je zult zien dat de premie lager is dan mogelijk gedacht, dat komt omdat de premie van een uitvaartverzekering vooral afhankelijk is van de leeftijd van de verzekerde.

Voldoende afdekken in uitvaartverzekering

Een verzekeringsmaatschappij biedt uitvaartverzekeringen aan die er voor zorgen dat in geval van overlijden de uitvaart geregeld en betaald kan worden. Met een gemiddelde kostprijs van 8.400 voor een all-in uitvaart is het raadzaam om minstens dat bedrag te verzekeren, als je kiest voor een kapitaal variant. Je hoopt natuurlijk nog lang te leven maar je dient er dan ook rekening mee te houden dat de prijzen voor uitvaart in de tussenliggende periode flink kan gaan stijgen. Of je hebt specifieke wensen die een uitvaart duurder kunnen maken. Zorg ieder geval dat er voldoende wordt afgedekt en kijk met het vergelijken van uitvaartverzekeringen goed naar de voorwaarden die bij de premies horen.

Hoe ouder, des te hoger de premie

Dat de premie van een uitvaartverzekering afhankelijk is van verschillende factoren dat is geen verrassing. De verzekeringsmaatschappij kijkt onder meer naar je geboortedatum. Hoe ouder je bent, des te hoger je premie wordt. Bij het afsluiten van de verzekering berekent de verzekeraar het risico op leven per jaar en berekent hier de premie op. Om de 3 tot 5 jaar kijken de meeste verzekeringsmaatschappijen naar de actuele kosten van een uitvaart en indexeren hier het verzekerde bedrag op en wordt ook de premie aangepast. Je kunt bij het uitvaartverzekering vergelijken ook zelf online premies berekenen.

Natura verzekering minst belastend voor nabestaanden

Als je nog geen uitvaart verzekering hebt en daar ook nooit echt bij hebt stil gestaan dan kan het je soms wat gaan duizelen bij het uitvaartverzekering vergelijken. Je sluit immers iets af dat loopt voor altijd. Ieder geval tot het moment dat er sprake is van overlijden. Het is dan wel zo prettig als de dekking precies is zoals jij dat wilt. Bij het uitvaartverzekering vergelijken kan je de details met betrekking tot de dekking dan ook het beste goed doornemen en afwegen. In de meeste gevallen komt het er op neer dat een natura verzekering het meest efficiënt is en minst belastend voor de nabestaanden.

Details in natura verzekering zeer belangrijk

Belangrijk om te weten bij het uitvaartverzekeringen vergelijken is dat verzekeraars in geval van natura verzekeringen of een combinatie variant, afspraken hebben gemaakt met relevante organisaties. Als je perse een natura of combinatie variant wilt dan kan je bij het uitvaartverzekering vergelijken navragen met welke instanties zaken wordt gedaan. Het komt namelijk steeds vaker voor dat de nabestaanden liever een uitvaartbedrijf uit de buurt hebben in plaats iemand die van ver weg moet komen, waar een verzekeraar om prijs reden nogal eens voor kiest. Hetzelfde geldt voor de bloemist, kaarten drukker en volgauto’s.

Overstappen is afsluiten oude verzekering

Er wordt door sommige mensen wel eens gedacht dat je kan overstappen van verzekeringsmaatschappij. Maar bij een uitvaartverzekering is dat niet het geval. Je hoeft bij het uitvaartverzekering vergelijken dan ook niet te kijken naar de voorwaarden met betrekking tot overstappen, want dat kan niet. Als je weg gaat bij je huidige verzekeraar dan eindigt de overeenkomst namelijk. Ga je naar een nieuwe verzekeraar dan begin je daar weer een nieuwe overeenkomst. De kans dat je premie dan hoger uitvalt is groot. Dat komt omdat je een stuk ouder bent dan ten tijde van het afsluiten van die eerste uitvaartverzekering.

Geen premie restitutie bij annuleren uitvaartverzekering

Een kapitaalverzekering keert uit als er sprake is van overlijden. Met dit kapitaal kan de uitvaart worden bekostigd. Houd er rekening mee dat deze uitkering meetelt in de vermogensrendementsheffing in BOX 3. Zolang u onder de 6.956 euro blijft hoeft er echter geen belasting te worden afgedragen. Dit saldo is inclusief het eventuele geblokkeerde spaartegoed op de bankrekening(en). Tot slot is het zo dat een uitvaartverzekering die wordt opgezegd niets uitkeert. Het annuleren van de verzekering geeft u dus geen recht op premie restitutie. Bij het vergelijken uitvaartverzekeringen zult u zien dat dit geldt voor alle varianten.

Wij vergelijken uitvaartverzekeringen van onder andere:

ArdantaDelaMonutaNuvemaYarden

4.1/519 ratings