Inboedelverzekering vergelijken

Waarom inboedelverzekering vergelijken? Een inboedelverzekering is in Nederland, in tegenstelling tot een WA-verzekering voor de auto, niet verplicht. Of u er één afsluit is dus een afweging die u geheel zelfstandig mag maken. De afweging is simpel: weegt de hoogte van de premie op tegen de zekerheid dat u in geval van een calamiteit gecompenseerd wordt?

Deze berekening is gedaan op basis van een gezin woonachtig in een rijtjehuis (koopwoning) in Utrecht met een netto maandinkomen tussen de €2.000 en €3.000.

  Kenmerken Premie (vanaf)  
Lemonade Inboedelverzekering Lemonade
 • Sieraden: € 50.000
 • Audio / TV: € 50.000
 • Computers: € 50.000
 • Eigen risico: € 100
 • Dagelijks op te zeggen: Ja
 • Onze keuze
€ 9.67
Per maand
Meer informatie >
Centraal Beheer Centraal Beheer
 • Sieraden: € 5.000
 • Audio / TV: € 35.000
 • Computers: € 35.000
 • Eigen risico: € 100
 • Dagelijks op te zeggen: Nee
€ 13.99
Per maand
Meer informatie >
Aegon inboedel Aegon
 • Sieraden: € 6.000
 • Audio / TV: € 15.000
 • Computers: € 15.000
 • Eigen risico: € 0
 • Dagelijks op te zeggen: Ja
€ 15.32
Per maand
Meer informatie >
Ohra inboedelverzekering OHRA
 • Sieraden: € 6.000
 • Audio / TV: € 15.000
 • Computers: € 15.000
 • Eigen risico: € 150
 • Dagelijks op te zeggen: Ja
€ 15.82
Per maand
Meer informatie >
Ditzo inboedelverzekering Ditzo
 • Sieraden: € 6.000
 • Audio / TV: € 15.000
 • Computers: € 15.000
 • Eigen risico: € 100
 • Dagelijks op te zeggen: Nee
€ 20.45
Per maand
Meer informatie >

Helaas is dit nog niet zo gemakkelijk, want hoe voorkomt u dat u te veel premie betaalt? Concreet: hoe sluit u de inboedelverzekering af die zowel qua dekking als qua hoogte van de premie het best past bij uw persoonlijke wensen. Door aan inboedelverzekering vergelijken te doen. En wat dat betreft zit u hier op de goede plek want bij Geld24 hebben we een overzichtelijke vergelijkingstool waarmee het inboedelverzekering vergelijken binnen enkele minuten te doen is. U kunt zelfs direct de meest passende inboedelverzekering afsluiten.

Inboedelverzekering vergelijken, wat is het?

Voordat u begint met inboedelverzekering vergelijken en uiteindelijk afsluiten van de verzekering is het wel zo praktisch om te weten wat er precies wordt verstaan onder het begrip inboedel. Grofweg komt het er op neer dat roerende zaken onder de inboedel worden gerekend. Dat zijn dus uw eigendommen die u eenvoudig kunt verplaatsen, datgene wat u mee zou nemen op het moment dat u verhuist.

Belangrijke uitzondering hierbij is geld. Contant geld (en andere waardepapieren worden vallen niet onder de inboedel en dus vanzelfsprekend ook niet onder de dekking van de inboedelverzekering. Huisdieren vallen wel onder de inboedel en datzelfde geldt voor fietsen, brommers en bootjes. Overige motorvoertuigen, zoals bijvoorbeeld de auto, vallen niet onder de inboedel.

Standaard inboedelverzekering

Inboedelverzekering vergelijken via Geld24.nl

Zoals bij elk type verzekering hebt u ook bij het afsluiten van een inboedelverzekering een ruime keuze, mede daarom is inboedelverzekering vergelijken altijd vestandig. Hoe uitgebreider de dekking, hoe hoger de premie. De standaardvariant van een inboedelverzekering heeft de laagste premie. Opvallend genoeg staat dit type inboedelverzekering bekend onder de naam ‘inboedelverzekering met extra uitgebreide dekking’.

Een wat misleidende term, want wie zich echt uitgebreid wil verzekeren moet kiezen voor de inboedelverzekering met allriskdekking. Die laatste variant is natuurlijk wel een stuk duurder. Kiest u voor de standaard inboedelverzekering (de verzekering met extra uitgebreide dekking) dan is uw inboedel verzekerd tegen onder meer schade door: brand, storm, beroving, inbraak, schroeiplekken, schade door smelten, ontploffingsschade, waterschade en schade door blikseminslag. Uiteraard wordt schade die u zelf opzettelijk hebt veroorzaakt niet gedekt.

Alle verzekeringsmaatschappijen die een inboedelverzekering aanbieden hebben deze vorm van de inboedelverzekering in hun assortiment. Het premiebedrag verschilt per aanbieder echter nogal en is afhankelijk van een aantal factoren die per aanbieder ook nog eens kunnen verschillen. Juist daarom is het zo belangrijk om de verschillende inboedelverzekeringen goed met elkaar te vergelijken. Enkele van de factoren die de hoogte van de premie kunnen bepalen zijn: de verzekerde waarde, de mate van inbraakbeveiliging die in uw woning aanwezig is, het type huis waar u in woont en uw woonplaats.

Inboedelverzekering met allriskdekking

Wie (bijna) al het risico uit wil sluiten kiest tijdens het inboedelverzekering vergelijken voor een inboedelverzekering met allriskdekking. De allriskdekking heeft een dekking die een stuk uitgebreider is dan de inboedelverzekering met extra uitgebreide dekking. Dat geeft een stukje extra zekerheid, maar daar staat natuurlijk tegenover dat de premie voor een inboedelverzekering met allriskdekking echt behoorlijk hoog is. In hoeverre de allriskdekking zaken dekt die niet onder de verzekering met extra uitgebreide dekking heeft weer te maken met de polisvoorwaarden van de standaard inboedelverzekering (verzekering met extra uitgebreide dekking).

Om te zien of u het best voor de allrisk-variant kan gaan of dat een standaardvariant voldoende is zal u de polisvoorwaarden van de standaardvariant moeten bekijken. Een allriskverzekering dekt in elk geval ook zaken die door eigen onhandigheid worden veroorzaakt (niet met opzet!). te denken valt aan een schilderij dat u niet goed aan de muur hebt bevestigd en dat vervolgens naar beneden komt.

Wellicht lijkt het allemaal vrij onoverzichtelijk, maar bij een inboedelverzekering met allriskdekking kunt u normaal gesproken uitgaan van het volgende uitgangspunt: een allrisk-variant van de inboedelverzekering dekt schade als gevolg van elk plotseling van buiten komend onheil. Om exact te weten welke allriskverzekering het best past bij uw wensen raden we u aan om gebruik te maken van de vergelijkingstool van Geld24 waarmee inboedelverzekering vergelijken een fluitje van een cent is.

Uitzonderingen op de allriskdekking

Zoals u waarschijnlijk al wel had verwacht zijn er zelfs bij een allrisk inboedelverzekering uitzonderingssituaties waarbij de verzekeraar het geclaimde bedrag niet uit wil keren. Deze situaties staan altijd omschreven in de polisvoorwaarden. Bekende uitzonderingen zijn: overstromingsschade, schade door terrorisme, bijvoorbeeld aanslagen en oorlogssituaties. Ook schade veroorzaakt door aardbevingen valt niet binnen de dekking. Wie in de buurt woont van een kernreactor mag er bovendien op hopen dat er daar niets mis gaat, want schade veroorzaakt door atoomkernreacties is ook uitgesloten als basis waarop geclaimd kan worden.

Inboedelverzekering en opstalverzekering

Veel consumenten die hun inboedel willen verzekeren kiezen er tijdens het inboedelverzekering vergelijken voor om direct ook een opstalverzekering af te sluiten. Met een opstalverzekering wordt schade aan de woning namelijk vergoed. Steeds meer verzekeringsmaatschappijen springen in op deze wens en bieden daarom een totaalpakket aan. hieronder valt dus zowel de inboedelverzekering als de opstalverzekering. De naam waaronder dit pakket bekend staat is meestal de ‘woonverzekering’.