Verzekeringen Vergelijken

Verzekeringen zorgen ervoor dat we als mensen over de mogelijkheid komen te beschikken om verschillende risico’s waar we mee geconfronteerd kunnen worden in te dekken. Op deze manier zorgen we er onder meer voor dat onze financiële situatie niet ten prooi zal vallen aan de gevolgen van één of meerdere schadegevallen. Door de jaren heen zijn er op de markt in ieder geval tal van verschillende verzekeringen verschenen waarvan het merendeel het overwegen op z’n minst meer dan waard kan zijn.

Wil jij ook graag ontdekken welke verzekeringen voor jou mogelijks de moeite waard kunnen zijn? Dat kan je eenvoudig doen hier op deze pagina! 

Wat is een verzekering?

Laat ons in eerste instantie even een duidelijk antwoord proberen te formuleren op de vraag “wat is een verzekering”? Het betreft hier eigenlijk een bepaald financieel product dat het mogelijk maakt om een specifiek risico in te dekken. Het kan hierbij gaan om een risico bij jou in huis, bijvoorbeeld een brand, maar er kan ook sprake zijn van een risico die betrekking heeft tot autorijden of rijden met de fiets. Het afsluiten van een verzekering zorgt ervoor dat je in geval van schade kan rekenen op een (gedeeltelijke) tussenkomst van de verzekeraar. Dit voorkomt dat de impact van het schadegeval op jouw financiële situatie te groot is. 

Bij het afsluiten van een verzekering wordt er in eerste instantie bepaald welk risico er precies wordt ingedekt. Daarbij is het zo dat er ook altijd bepaalde schadegevallen worden uitgesloten. Op basis van de bepaalde dekkingen zal er vervolgens ook een verzekeringspremie worden vastgesteld. Deze premie dient door jou als verzekeringnemer te worden betaald. Het is mogelijk om deze premie één keer per jaar te betalen, maar veel mensen kiezen ervoor om deze in kortere termijnen te betalen. Dit kan dan gebeuren per maand of per kwartaal. 

Wat is het eigen risico?

Bij een verzekering afsluiten is het zo dat je er altijd rekening mee moet houden dat er ook zoiets bestaat als een eigen risico. Wanneer je bepaalde schadegevallen laat indekken is het dan ook zo dat je doorgaans nooit kan rekenen op een volledige vergoeding van de schade die wordt geleden. Een gedeelte van die schade zal dus nog steeds door jouzelf moeten worden betaald. 

Hoe hoog het eigen risico op een verzekering precies is gelegen is afhankelijk van verschillende factoren. Het gaat hierbij in eerste instantie om de verzekering in kwestie, maar wat bovendien ook te denken van de verzekeraar die ze aanbiedt? Ook jijzelf als verzekeringnemer oefent hier een niet onaanzienlijke invloed op uit. Door het eigen risico op bepaalde verzekeringen bereidwillig te verhogen is het immers mogelijk om de verzekeringspremie te drukken. 

Is een verzekering afsluiten verplicht?

verzekeringen vergelijken via Geld24.

Het merendeel van de verzekeringen die in Nederland worden aangeboden zijn niet verplicht af te sluiten. Er bestaan echter ook uitzonderingen. Een bekende verzekering die in Nederland wel bij wet verplicht is, is bijvoorbeeld de zorgverzekering. Dat geldt echter ook voor de WA-verzekering voor gemotoriseerde voertuigen. Ben je bijvoorbeeld eigenaar van een auto of een motor? Hou er dan rekening mee dat je deze minstens verplicht WA moet laten verzekeren. 

Autoverzekering, keuze uit drie verschillende opties

De eerste verzekering welke meteen ook één van de vaakst afgesloten exemplaren is op de markt is de zogenaamde autoverzekering. Voor deze verzekering geldt dat ze wettelijk verplicht moet worden afgesloten door iedereen die eigenaar en bestuurder is van een auto. Onder de noemer van de autoverzekering vallen eigenlijk drie verschillende soorten verzekeringen, namelijk:

 • De WA-verzekering;
 • De WA+ beperkt cascoverzekering;
 • De WA+ volledige cascoverzekering; 

Enkel en alleen voor de WA-verzekering geldt dat er een wettelijke verplichting aan verbonden is. Dat heeft alles te maken met het feit dat deze verzekering enkel en alleen de schade indekt die jij aan zal richten aan derden. Op het ogenblik dat er schade ontstaat aan je eigen voertuig zal deze dus door dit type van autoverzekering op geen enkele manier worden ingedekt. Let hiervoor op. 

Wil je toch graag kunnen rekenen op een meer uitgebreide autoverzekering? Dan doe je er goed aan om te kiezen voor de WA+ beperkt casco of de WA+ volledige casco variant. Voor deze eerste geldt dat ze verschillende extra schadegevallen indekt zoals bijvoorbeeld schade als gevolg van diefstal of inbraak, glasbreuk, een aanrijding met een wild dier en stormschade. Voor de WA+ volledige casco autoverzekering geldt dat ze vervolgens ook nog de schade indekt die je zelf als verzekeringnemer hebt veroorzaakt. Dit is uiteraard veruit de duurste autoverzekering. 

Bootverzekering, veilig met je boot het water op

Wanneer je eigenaar bent geworden van een boot spreekt het voor zich dat je deze graag naar best vermogen zal willen beschermen. Ondanks het feit dat het afsluiten van een bootverzekering in Nederland op moment van schrijven niet verplicht is kiezen het merendeel van de booteigenaars er toch voor om een dergelijke verzekering af te sluiten. 

De verzekeringspremie die je bent verschuldigd bij het afsluiten van een bootverzekering wordt in de praktijk beïnvloed door tal van verschillende factoren. Het gaat hierbij vooral om de volgende:

 • De waarde waar je boot over beschikt;
 • Het vaargebied dat ingedekt dient te worden; 
 • Het type bootverzekering waar je voor gaat kiezen;

Vergelijkbaar met de autoverzekering is het ook bij een bootverzekering zo dat je een keuze kan maken tussen verschillende soorten dekkingen. In eerste instantie is er bijvoorbeeld de gewone WA-verzekering. Hiervoor geldt dat ze wordt afgesloten voor het indekken van schade die je met jouw boot aanricht aan de boot van derden. Ontstaat er ook schade aan jouw eigen vaartuig? Dan zal deze schade dus niet worden vergoed. Hier dien je zeker aandachtig voor te zijn. 

Een andere optie is natuurlijk het afsluiten van een WA+ casco (plus) bootverzekering. Hierbij worden tal van schadegevallen aan de eigen boot ook ingedekt. Het gaat hierbij dan onder meer om schade als gevolg van een aanvaring, het zinken van de boot, schade veroorzaakt door noodweer, een brand of explosie, etc. In bepaalde gevallen is het zo dat ook schade aan bijvoorbeeld de trailer evenals een eventuele bijboot is ingedekt. 

Brommerverzekering, wat is voor jouw brommer de beste keuze?

Ben je eigenaar geworden van een brommer en wil je daar graag een brommerverzekering voor afsluiten? Dan is het mogelijk om daarvoor een keuze te maken tussen drie verschillende soorten verzekeringen. De meest voordelige optie waar je voor kan kiezen is de WA-verzekering voor brommers. Deze dekt de schade in aan de brommer van derden. Is het voor jou van belang dat ook de schade aan jouw brommer wordt vergoed door jouw verzekeraar? In dat geval zal je willen kiezen voor het afsluiten van een WA+ beperkt of WA+ volledige casco brommerverzekering. Het afsluiten van één van de brommerverzekeringen doe je altijd gebaseerd op de waarde van je motor evenals het aantal kilometers die je ermee rijdt. 

Caravanverzekering, hoe verzeker je, je caravan het best? 

Indien je een caravan hebt aangekocht is het altijd zeer belangrijk om te weten hoe de mogelijke schade die hieraan plaats kan vinden nu precies kan worden ingedekt. Er zijn immers twee verzekeringen die hierbij tussenkomst kunnen bieden. Het gaat hierbij om:

 • De autoverzekering wanneer je caravan gekoppeld is aan je auto;
 • De caravanverzekering voor schade die je autoverzekering niet kan indekken; 

Vanaf het ogenblik dat je caravan wordt losgekoppeld van je auto is het zo dat deze niet langer is ingedekt tegen bepaalde vormen van schade. Zelfs wanneer ze wel verbonden is met je voertuig zal je vast kunnen stellen dat bepaalde schadegevallen worden uitgesloten. Het afsluiten van een caravanverzekering zorgt er dan voor dat je caravan kan worden ingedekt tegen bijvoorbeeld:

 • Schade als gevolg van hagel of een storm; 
 • Schade die is ontstaan als gevolg van vandalisme; 
 • Transportkosten gerelateerd aan de caravan in bepaalde situaties;
 • Schade als gevolg van een inbraak of diefstal; 
 • Brandschade;
 • Waterschade;

Ondanks het feit dat er voor het afsluiten van een verzekering voor een caravan geen verplichting geldt spreekt het voor zich dat je dit als eigenaar op z’n minst altijd zal willen overwegen. 

Dierenverzekering, voorkom onaangename verrassingen

Niet alleen wij mensen, maar ook dieren kunnen uiteraard geconfronteerd worden met bepaalde medische problemen. Dat hoeft op zich geen probleem te zijn, want ook dieren kunnen hier in Nederland rekenen op een uitstekende zorg. Dit gezegd hebbende is het wel zo dat deze medische zorg niet onaanzienlijke kosten met zich mee kan brengen. Het afsluiten van een (huis)dierenverzekering zorgt ervoor dat je deze gelukkig niet volledig zelf hoeft te dragen. 

Het afsluiten van een dierenverzekering behoort in Nederland tot de mogelijkheden voor verschillende dieren die je bij jou thuis kan houden. Het gaat hierbij in eerste instantie uiteraard om honden en katten, maar ook voor konijnen en papegaaien kan een dierenverzekering worden afgesloten. Let op, lang niet alle medische kosten worden ingedekt. Raadpleeg dan ook altijd grondig de polisvoorwaarden voordat je een bepaalde dierenverzekering af gaat sluiten. 

De elektrische fiets verzekering, populairder dan ooit 

Ontzettend veel mensen geven vandaag de dag de voorkeur aan het aankopen van een elektrische fiets in plaats van een standaard fiets. Wanneer dat ook geldt voor jou zal je direct vast kunnen stellen dat elektrische fietsen uiteraard doorgaans een flink stuk duurder zijn. Het afsluiten van een elektrische fiets verzekering kan dan ook meer dan wenselijk zijn. Voor een dergelijke verzekering geldt dat ze de volgende twee dekkingen kan voorzien:

 • Een dekking voor schade aan je elektrische fiets;
 • Een dekking voor wanneer je elektrische fiets wordt gestolen; 

Verdiep je bij het verzekeren van een elektrische fiets altijd even grondig in de geldende verzekeringsvoorwaarden. In het bijzonder de dekking voor de accu is zeer belangrijk. Mocht deze stuk gaan is het immers zo dat je altijd wordt geconfronteerd met een zeer significante kost. Heel wat elektrische fietsverzekeringen dekken de waarde van de accu gelukkig volledig in. 

De fietsverzekering, hoe interessant is je fiets verzekeren?

Het spreekt voor zich dat niet alleen een elektrische fiets een aanzienlijke waarde kan vertegenwoordigen. Dat geldt zeker ook voor standaard exemplaren. Het afsluiten van een gewone fietsverzekering zou dan ook zeker het overwegen waard kunnen zijn. Een dergelijke verzekering kan worden afgesloten voor tal van verschillende soorten fietsen zoals:

 • Stadsfietsen;
 • Racefietsen;
 • Vouwfietsen;
 • Mountainbikes;
 • Bakfietsen;

Vergelijkbaar met de elektrische fiets verzekering spreekt het voor zich dat ook standaard fietsverzekeringen zowel een dekking bieden bij schade als in het geval van diefstal. Wil je graag de mogelijke accessoires van jouw fiets mee laten verzekeren? Dan behoort ook dat doorgaans tot de mogelijkheden. Controleer grondig de voorwaarden die hiervoor gelden in je polis. 

Inboedelverzekering, verzeker jouw inboedel tegen schade

De inboedelverzekering is zoals de naam reeds weggeeft een verzekering die het mogelijk maakt om schade aan je inboedel mee in te dekken. Het kan hierbij gaan om echte schade die ontstaat, maar ook om bijvoorbeeld diefstal als gevolg van een inbraak. Het afsluiten van een inboedelverzekering kan zowel gebeuren door een huurder als door de eigenaar van een huis.

Ondanks het feit dat het verzekeren van je inboedel niet bij wet verplicht is spreekt het voor zich dat dit wel zeer sterk wordt aangeraden. Omdat alle losse spullen in je woning doorgaans los van elkaar worden aangekocht valt de totale waarde of kostprijs misschien niet meteen op, maar dat maakt ze er uiteraard niet minder op. De inboedelverzekering dekt wel uitsluitend alle losse spullen die verspreid over je woning zijn terug te vinden. Alles wat vastzit aan de woning valt dan ook onder de zogenaamde opstalverzekering. Het spreekt voor zich dat voor deze verzekering geldt dat ze wel uitsluitend kan worden afgesloten door de eigenaar van een woning. 

Buitenhuisdekking

Let op! Voor de inboedelverzekering geldt dat ze standaard enkel en alleen de inboedel indekt die zich in je woning bevindt. Wil je graag dat jouw inboedel ook is ingedekt tegen schade of diefstal wanneer ze zich buitenshuis bevindt? In dat geval is het doorgaans altijd een vereiste om daarvoor een speciale buitenhuisdekking af te sluiten. 

Motorverzekering, volstaat de verplichte WA-verzekering of niet?

Voor mensen die de trotse eigenaar zijn geworden van een motor geldt uiteraard dat ze hier een passende verzekering voor dienen af te sluiten. De opties waar je een keuze tussen kan maken zijn in principe dezelfde als bij het verzekeren van een auto. Dit betekent dat je ook op vlak van een motorverzekering kan kiezen tussen: 

 • Een WA-verzekering voor schade aan de motor van derden;
 • Een WA+ beperkt cascoverzekering; 
 • Een WA+ volledige cascoverzekering; 

Voor welke van deze drie dekkingen je voor jouw motor zal gaan kiezen is afhankelijk van verschillende factoren. Denk wat dit betreft niet alleen aan de waarde waar de motor over beschikt, maar ook aan bijvoorbeeld je rijgedrag. Ook de premie die je bereid bent om te betalen speelt uiteraard een niet onbelangrijke rol. Enkel en alleen voor de WA motorverzekering geldt dat ze wettelijk verplicht dient te worden afgesloten. Wil je ook je eigen motor in laten dekken tegen bepaalde vormen van schade? Dan zal je toch moeten kiezen voor één van de uitgebreidere opties. Let wel, het spreekt voor zich dat deze ook een stukje duurder zijn. 

Opstalverzekering, bescherm je meest waardevolle eigendom

Eén van de vaakst afgesloten verzekeringen onder woningeigenaars is uiteraard de opstalverzekering. Met deze verzekering verzeker je zoals de naam reeds aangeeft mogelijke schade die kan ontstaan aan de constructie of opstal van de woning. Denk hierbij aan:

 • Schade door een inbraak of diefstal; 
 • Schade door brand, rook, schroeien of blussen;
 • Schade aan de leidingen als gevolg van bijvoorbeeld vorst;
 • Schade als gevolg van water of stoom;
 • Schade als gevolg van vandalisme;

Ook stormschade is een vrij vaak voorkomende vorm van schade aan het opstal van een woning welke uiteraard wordt ingedekt. Bij het aanvragen van een opstalverzekering moet er wel aandacht aan worden besteed dat de meeste verzekeraars twee verschillende soorten polissen aanbieden. Het gaat hierbij dan om een basispolis en een extra uitgebreide polis. Voor deze laatste geldt dat ze doorgaans ook zelf veroorzaakte schade aan het opstal indekt. 

De reisverzekering, altijd met een gerust hart op reis 

Werk je bijna een volledig jaar erg hard om vervolgens ten volle te kunnen genieten van jouw vakantie? Dan spreekt het voor zich dat je er graag alles aan zal willen doen om deze op de meest zorgeloze manier te kunnen laten verlopen. Het afsluiten van een reisverzekering is vanuit dat opzicht een absolute aanrader. Enkel en alleen met een dergelijke verzekering is het namelijk mogelijk om met een gerust hart jouw reis aan te vatten. Bij een reisverzekering afsluiten zal je een keuze moeten maken tussen twee verschillende mogelijkheden, namelijk: 

 • Een tijdelijke of kortlopende reisverzekering;
 • Een doorlopende reisverzekering; 

Ben je van plan om slechts één keer in het jaar op reis te gaan? Dan volstaat het om ervoor te kiezen om een tijdelijke of kortlopende reisverzekering af te sluiten. Van zodra je meerdere reizen in het jaar wenst te ondernemen wordt dat een enigszins ander verhaal. Dan is het namelijk interessanter om te kiezen voor een doorlopende reisverzekering. Een dergelijke verzekering dekt alle reizen in die worden ondernomen in het jaar en dat bovendien ook nog eens tegen een aanzienlijk scherpere verzekeringspremie. Op deze manier kan je zowel rekenen op een interessant praktisch als op een aantrekkelijk financieel voordeel. 

Let op, een reisverzekering is geen annuleringsverzekering!

Een zeer belangrijk aandachtspunt om rekening mee te houden heeft te maken met het feit dat een reisverzekering niet hetzelfde is als een annuleringsverzekering. Voor deze eerste geldt dat ze de schade indekt die jijzelf tijdens je reis ervaart of die wordt aangebracht aan de spullen die je op vakantie bij je hebt. Voor een annuleringsverzekering geldt dat ze het mogelijk maakt om je betaalde reisbedrag (gedeeltelijk) terug te krijgen indien je noodgedwongen dient te annuleren. Dit bijvoorbeeld als gevolg van een ziekte of een ongeval of het overlijden van een dierbare. 

Scooterverzekering, hoe kan je, je scooter het best verzekeren?

Vergelijkbaar met een auto, een motor of een brommer geldt ook voor de scooter dat je een keuze kan maken tussen tal van verschillende verzekeringen om af te sluiten. In eerste instantie is er uiteraard de WA-verzekering die ook voor je scooter wettelijk verplicht moet worden afgesloten. Deze scooterverzekering is voordelig, maar biedt op geen enkele manier dekking voor schade die jouw eigen scooter oploopt. Hiervoor moet je dan een WA+ beperkt of een WA+ volledige cascoverzekering voor afsluiten. Let op, alleen deze laatste dekt ook de schade in die door jouzelf onverhoopt werd aangericht aan jouw eigen scooter. 

Telefoonverzekering, een speciale verzekering voor je telefoon

De waarde waar onze telefoon over beschikt is door de jaren heen uiteraard sterk toegenomen. Bovendien is het zo dat schade aan een smartphone één van de vaakst geclaimde schadegevallen is bij verzekeraars. Deze combinatie heeft ervoor gezorgd dat steeds meer verzekeraars dergelijke schade niet of slechts gedeeltelijk meer verzekeren onder de inboedelverzekering. Het afsluiten van een speciale telefoonverzekering biedt dan de oplossing.

De telefoonverzekering is een verzekering die op de markt voorkomt in tal van verschillende vormen. Zo kan je bijvoorbeeld kiezen voor een standaard dekking die tussenkomt wanneer je jouw toestel onverhoopt laat vallen. Een meer uitgebreide dekking kan bijvoorbeeld ook de schade vergoeden die ontstaat als gevolg van een kortsluiting of bij waterschade. 

Ben jij iemand die er steevast voor kiest om een dure smartphone aan te kopen en maak je hier in de praktijk ook echt veelvuldig gebruik van waardoor het risico op schade niet onaanzienlijk is? Dan kan een telefoonverzekering afsluiten mogelijks het overwegen waard zijn. 

Uitvaartverzekering, verzeker de kosten van jouw toekomstige uitvaart

Bij het afsluiten van een verzekering is het doorgaans zo dat je een bepaald risico voor jezelf indekt. Dat hoeft echter lang niet altijd het geval te zijn. Neem nu bijvoorbeeld de uitvaartverzekering. Het betreft hier een verzekering die je afsluit om je nabestaanden te behoeden voor de kosten die je uitvaart met zich mee zal brengen. Indien je zo’n verzekering wenst af te sluiten kan je hiervoor een keuze maken tussen twee opties, namelijk:

 • Een natura-uitvaartverzekering;
 • Een kapitaaluitvaartverzekering; 

Bij de natura-uitvaartverzekering is het zo dat ervoor wordt gekozen om producten en diensten te verzekeren. Dit beperkt de keuzevrijheid van de nabestaanden, maar zorgt er wel voor dat ze zich over de praktische kant van de zaak niet veel zorgen hoeven te maken. Voor mensen die rouwen spreekt het voor zich dat dit een niet onbelangrijk voordeel kan zijn. De nabestaanden beschikken bovendien ook niet over de mogelijkheid om het door jou bij elkaar gespaarde kapitaal te gaan besteden aan andere zaken dan aan jouw uitvaart. 

Bij een kapitaaluitvaartverzekering is de vrijheid waar de nabestaanden over beschikken veel groter. Men krijgt dan immers een bepaald geldbedrag uitbetaald welke kan worden aangewend voor het betalen van alle uitvaart gerelateerde kosten. Let wel, het spreekt voor zich dat men in dat geval niet verplicht is om het volledige kapitaal te gebruiken voor het bekostigen van de uitvaart en alles wat daarbij komt kijken. Blijft er aan het einde van de rit nog een bepaald bedrag over dat werd uitgekeerd door de kapitaaluitvaartverzekering? Dan spreekt het voor zich dat er daarop wel erfbelasting zal zijn verschuldigd. 

Woonverzekering, combinatie van een opstal- en inboedelverzekering

Als eigenaar en bewoner van een huis spreekt het voor zich dat je jezelf graag zal willen verzekeren van de meest optimale dekking(en). Dat is mogelijk door het afsluiten van een specifieke woonverzekering. Voor dit type verzekering geldt dat ze eigenlijk de verzamelnaam is voor twee andere soorten verzekeringen. Het betreft hier dan meer concreet:

 • De inboedelverzekering;
 • De opstalverzekering; 

Het afsluiten van een woonverzekering zorgt er in de praktijk dan ook voor dat zowel de losse spullen die zijn terug te vinden verspreid over je woning worden ingedekt als de constructie of opstal waar je eigendom over beschikt. Doordat je in één klap kiest voor het afsluiten van niet één, maar wel twee verschillende soorten dekkingen kan je vaak rekenen op een aanzienlijk scherper uitvallende verzekeringspremie. Dat is natuurlijk altijd mooi meegenomen. 

Zorgverzekering, gun jezelf de beste medische zorg 

De basisverzekering of de standaard zorgverzekering is één van de weinige verzekeringen die in Nederland bij wet verplicht is. Deze verzekeringsplicht geldt voor iedereen die woont en / of werkt in Nederland. Voor de basisverzekering geldt dat ze een omvangrijk pakket aan noodzakelijke of urgente medische zorg verzekert. Ondanks de omvangrijke dekkingen die hieronder vallen is zeker niet alles verzekerd. 

Omwille van deze reden kiezen veel mensen ervoor om buiten de basisverzekering ook nog een aanvullende zorgverzekering af te sluiten. Voor deze aanvullende verzekering is geen wettelijke verplichting van toepassing, maar dat maakt ze absoluut niet minder interessant. Met een aanvullende zorgverzekering kan je bijvoorbeeld ook de kosten voor brillen en lenzen laten vergoeden evenals de kosten die zijn verbonden aan alternatieve geneeskunde. Ook de vaak hoog oplopende tandartskosten kunnen worden ingedekt door een aanvullende zorgverzekering.