Geld lenen

Geld Lenen vanaf 4.2%

Veel mensen vinden geld lenen best een beetje spannend. Op zich niet zo vreemd: u gebruikt geld van een ander om een aankoop te doen.  Daarnaast moet u de lening binnen een bepaalde termijn weer terugbetalen met daarbovenop rente. Die “ander” is overigens vaak een bank of een andere commerciële leningverstrekker.

Kies hieronder het type lening en start de vergelijking.

Doorlopend kredieten Minileningen Persoonlijke leningen

Dankzij een lening kunt u uitgaves doen waar u zelf niet direct geld voor achter de hand heeft. Geld Lenen is in de meeste gevallen gelukkig ook geen enkel probleem. Sterker nog: geld lenen is in Nederland een heel gebruikelijke manier om een grote aankoop te financieren.

Geld Lenen – De Mogelijkheden

Geld lenen via Geld24.nlEnig risico zit er natuurlijk altijd wel aan geld lenen en daarom moet er voordat de lening wordt aangegaan goed worden nagedacht over de consequenties. Overweegt u een lening af te sluiten dan is het zeker aan te raden om eerst uw situatie en mogelijkheden te bekijken voordat u de lening aangaat. Er zijn een aantal leenvormen die in Nederland gebruikelijk zijn. De bekendste lening is misschien wel de hypothecaire lening waarmee een woning wordt gefinancierd. Op deze plek gaan we daar niet verder op in.

Hier bespreken we een aantal vormen van geld lenen. Met name de kredietvormen die vallen onder het zogenaamde consumptief krediet. De meest bekende vormen hiervan zijn ongetwijfeld de persoonlijke lening en het doorlopend krediet. Dat zijn ook de leningen waar we hier het meest de aandacht op zullen vestigen. Andere vormen zijn er ook wel, maar veel consumenten beseffen vaak niet eens dat ze daar wel eens mee te maken hebben. Toch sluit iedereen die wel eens wat op afbetaling koopt in feite een consumptief krediet af. Goed om eens bij stil te staan…

De persoonlijke lening

Een van de vormen van geld lenen die in Nederland het meest wordt gebruikt en daarom ook het meest bekend is wordt een persoonlijke lening genoemd. Deze lening heeft als voordeel dat het een vrij overzichtelijke lening is. U leent een vast bedrag en u betaalt die binnen een afgesproken periode weer terug. Ook het rentepercentage is vooraf bekend en blijft gedurende de looptijd vast staan. Voor wie een eenmalige aanschaf wil doen of een eenmalige droomreis wil boeken en hiervoor een lening afsluit is de persoonlijke lening uitermate geschikt.

Het kopen van een auto is een bekend voorbeeld van een aanschaf van een consumptiegoed waarbij gebruik wordt gemaakt van een vorm van geld lenen. Uiteraard is de ene persoonlijke lening de andere niet. Welke voorwaarden er betrekking hebben op een bepaalde persoonlijke lening hangt natuurlijk af van de leningverstrekker. Zo kan het maximumbedrag dat geleend kan worden per aanbieder verschillen, net als het minimumbedrag. Ook de looptijd en het rentepercentage kunnen verschillen per leningaanbieder. Bovendien hanteert elke leningverstrekker zelf ook weer verschillende rentetarieven en looptijden per lening.

Looptijd en rentepercentages

In principe is het bij een persoonlijke lening als volgt: hoe hoger het geleende bedrag, hoe langer de looptijd en hoe lager het rentepercentage. Het is een goed idee om verschillende offertes op te vragen. Zo’n offerte is gebaseerd op uw omstandigheden en geeft een goed beeld van hoe een lening eruit gaat zien. Het is misschien een beetje taai om financiële documenten door te ploegen, maar het is de moeite waard. Bovendien houden veruit de meeste professionele instellingen er rekening mee dat niet iedereen een financieel of economisch genie is. De offertes ook voor “leken” meestal duidelijk en de voorwaarden van de lening worden helder weergegeven. Mocht u toch twijfels of onduidelijkheden blijven houden dan zal de verstrekker van de offerte u graag willen helpen en adviseren.

Lenen via een Persoonlijke lening: welke aanbieder?

Het domste wat u met betrekking tot het afsluiten van een persoonlijke lening kunt doen is direct naar de eerste de beste aanbieder gaan die u toevallig tegenkomt. Omdat geld lenen door middel van een persoonlijke lening best een (financieel) grote stap is doet u er goed aan rustig de tijd te nemen om te kijken welke aanbieder u het beste aanbod doet. Ga in gesprek met een financieel specialist om de details goed te regelen voordat u definitief een handtekening zet. Geld lenen via een persoonlijke lening doet u sowieso het best bij een professional.

Denk aan een bank of een financiële dienstverlener die goed bekend staat. En check altijd vooraf of de leningverstrekker voldoet aan de eisen die de Autoriteit Financiële Markten (AFM) stelt. Heeft een partij de juiste vergunningen en staat de leningaanbieder in de officiële registers dan reduceert u eventuele risico’s al enorm. Helaas zijn er op de markt voor leningaanbieders een hoop cowboys actief die het met de regels en de financiële veiligheid voor hun klanten niet zo nauw nemen.

Geld lenen met een doorlopend krediet

Een tweede – heel bekende – vorm van een consumptief krediet is het zogenaamde doorlopend krediet. Dit is op een aantal vlakken zo’n beetje de tegenhanger van de persoonlijke lening en wordt dan ook aangeboden door dezelfde partijen die tevens doorlopende leningen aanbieden. Zodoende kan de bank of de financieel dienstverlener consumenten waarbij een persoonlijke lening niet helemaal passend is toch tot zijn klantenkring rekenen. Een doorlopend krediet is een erg prettige lening wanneer u zo nu en dan geld nodig hebt. Bij een doorlopend krediet neemt u namelijk – in tegenstelling tot bij de persoonlijke lening – niet in één keer het totale bedrag op.

Of beter gezegd: dat kan wel, maar dat hoeft niet. U neemt slechts het bedrag op dat u op een bepaald moment nodig hebt. Wanneer u dit bedrag kunt missen kunt u het direct weer aflossen. Alleen over het gedeelte dat u opneemt betaalt u een (variabele) rente. Met de leningverstrekker spreekt u een kredietlimiet af. Tot dat maximum kunt u uw geld opnemen. Een doorlopend krediet is een vorm van geld lenen die in principe heel lang kunt (bijna oneindig) aanhouden. Met de bank of financiële dienstverlener spreekt u namelijk geen vaste einddatum af waarop u de lening moet hebben afgelost.

Vanwege administratieve eisen wordt er wel een theoretische looptijd afgesproken, maar in de praktijk is die eigenlijk niet zo interessant. Aflossen doet u namelijk op het moment dat het u uitkomt. Bij veel doorlopende kredieten wordt er overigens ook maandelijks afgelost omdat de leningverstrekker een percentage van het openstaande saldo rekent.

Variabele rente bij een doorlopend krediet

Een punt dat bij geld lenen via een doorlopend krediet voor verrassingen kan zorgen is de variabele rente. Die is zojuist al even genoemd als één van de kenmerken van een doorlopend krediet. Heel simpel gezegd betekent het dat de rente kan veranderen zonder dat daar van tevoren een goede voorspelling over te doen is. Dat kan gunstig uitpakken, maar tegelijkertijd natuurlijk ook ongunstig. De hoogte van de rente wordt bepaald door een aantal factoren, bijvoorbeeld de politiek die de Europese Centrale Bank voert. Wanneer zij het rentepercentage wijzigen volgen banken en andere financiële instellingen meestal. Dat heeft dan weer gevolgen voor de variabele rente van uw doorlopend krediet.

Veilig geld lenen en het BKR

Hoewel de waarschuwing “geld lenen kost geld” natuurlijk niet het allerleukste onderdeel is van informatie over lening is het toch goed om hier aandacht aan te besteden. Helaas komen er elk jaar wel mensen in de problemen doordat ze hun betalingsverplichtingen met betrekking tot geld lenen niet kunnen voldoen. Dat is een situatie waar u natuurlijk niet in terecht wilt komen. Op het moment dat u verstandig leent is de kans gelukkig niet zo groot dat er wat mis kan gaan. Dat komt met name door de strenge eisen die banken, toezichthouders en de Overheid stellen aan het verstrekken van leningen. De vergunningen van de ACM zijn al genoemd, maar ook het BKR speelt een belangrijke rol tijdens het geld lenen.

Wat doet het BKR?

Deze organisatie registreert vrijwel alle vormen van lenen en bovendien wordt er ook genoteerd of iemand betalingsachterstanden heeft. Wanneer u een lening aanvraagt bij een bank of kredietverstrekker die over de juiste vergunningen beschikt zal deze informatie over uw financiële situatie inwinnen bij het BKR. Wanneer u wordt aangemerkt als een risicogeval zal de kredietverstrekker uw aanvraag voor een lening waarschijnlijk niet goedkeuren en kunt u geen geld lenen.

Dat klinkt hard, maar het is een actie die wordt uitgevoerd om zowel u als de kredietverstrekker te beschermen. De leningverstrekker omdat een klant met betalingsachterstanden zijn schulden niet kan voldoen wat natuurlijk een financiële strop oplevert. Maar ook de consument wordt beschermd. Wanneer een consument die al in de financiële problemen zit namelijk een extra lening afsluit en daarmee zijn financiële positie nog meer ondergraaft is een gevaar voor zichzelf. Als de schuldenlast onoverkomelijk wordt eindigt het vaak met een incassobureau of een deurwaarder op de stoep. Daar wordt niemand blij van, behalve het incassobureau.

Lenen met een doel

Het belangrijkste punt bij het uitzoeken van een lening is dat u weet waarvoor u het geld gaat gebruiken. Iemand die een auto wil aanschaffen heeft waarschijnlijk een ander type lening nodig dan iemand die zijn huis wil verbouwen. Wanneer u aan een leningverstrekker duidelijk uit kan leggen wat uw doel is heeft u de beste kans op een lening. Dat betekent concreet dat u niet te veel geld zal lenen, maar ook niet te weinig. Dat u tijdens het geld lenen geen onnodig hoge rente betaalt en dat de looptijd niet onnodig lang is.

Geld lenen
4 (80.85%) 1058 stemmen