Sparen

Sparen lijkt de laatste tijd niet meer de meest aantrekkelijke vorm om uw vermogen te laten groeien. Dat heeft te maken met de spaarrente die historisch laag is. Betekent dit dan vanzelfsprekend dat u naar andere mogelijkheden moet kijken? Is het de beste optie om uw geld van uw spaarrekening te halen en vervolgens te beleggen op de beurs? Dat hoeft zeker niet per se.

Want hoewel sparen u misschien niet direct de grootste winst oplevert zijn er zeker een aantal voordelen te noemen ten opzichte van andere vormen van kapitaalinvestering. vooral wanneer u iemand bent die het liefst geen, of zo weinig mogelijk, risico neemt is sparen nog steeds een uitstekende manier om uw geld veilig (en met rente) te stallen.

Sparen bij banken is veilig

De verschillende vormen van sparen

In de afgelopen jaren, op het moment dat de crisis op zijn hoogtepunt was, leek het er sterk op dat geld dat door burgers bij de banken gestald was niet langer veilig zou zijn. In sommige gevallen was dit ook zo, en een bekend voorbeeld daarvan zijn de problemen die ontstonden bij het IJslandse Landsbanki/Icesave.

Veel Nederlanders konden plotseling niet meer bij hun geld, en dat leverde een aantal penibele situaties op. Tegelijkertijd hebben we echter gezien dat banken in de Europese Unie gered werden door de overheden.

Tegenwoordig weten we allemaal wat “too big to fail” inhoudt. In de bancaire sector zijn de laatste tijd veel positieve veranderingen doorgevoerd en het toezicht van de overheid is nog verder geïntensiveerd. Het doel hiervan is dat burgers geloven dat banken veilig zijn. De maatregelen die genomen zijn geven hier ook aanleiding toe: de kans dat een bank omvalt is bijzonder klein.

Depositogarantiestelsel

Voor de spaarder die een vermogen van maximaal 100.000 euro op een spaarrekening of betaalrekening heeft staan is er als extra waarborg het depositogarantiestelsel. Dit betekent dat het geld van een rekeninghouder tot 100.000 euro gegarandeerd terugkomt bij de eigenaar op het moment dat een bank failliet zou gaan. D

it depositogarantiestelsel geldt in alle landen van de Europese Unie. Wanneer u een bedrag wilt sparen dat groter is dan 100.000 euro is het dus een handige move om het geld te verspreiden over meerdere banken. De kans dat er verschillende banken tegelijkertijd failliet zouden gaan is namelijk vrij klein, zeker gezien de eerder genoemde maatregelen van de politiek.

Spaarrekening zonder beperkende voorwaarden

Er zijn allerlei verschillende spaarvormen die aangeboden worden door bancaire instellingen. De spaarvorm waar het meest gebruik van wordt gemaakt is de spaarrekening zonder beperkende voorwaarden. Deze rekening is ontzettend overzichtelijk: u kan het geld (als u dat zou willen) oneindig op de rekening laten staan, maar mag het er ook op elk gewenst moment vanaf halen.

Het rentepercentage bij een spaarrekening zonder beperkende voorwaarden is wel behoorlijk laag. Deze variant wordt door diverse banken ook aangeboden als internetspaarrekening.

[wps_button style=”default” url=”https://www.geld24.nl/sparen/spaarrekeningen-vergelijken/” target=”self” background=”#a13a82″ color=”#FFFFFF” size=”20″ icon=”arrow-right” wide=”yes” position=”center” radius=”auto” text_shadow=”0px 1px 1px #000″ title=”Default Button” id=”default-button”]Klik hier om uitgebreid alle Spaarrekeningen te Vergelijken[/wps_button]

Spaarrekening met beperkende voorwaarden

De spaarrekening met beperkende voorwaarden lijkt enigszins op de spaarrekening zonder beperkende voorwaarden. De voorwaarden die er aan de rekeninghouder gesteld worden zijn dan ook niet schokkend, maar wel even goed om te checken. Zo wordt er vaak een bepaald bedrag geëist als eerste storting en mag er soms maar maximaal een bepaald bedrag per maand worden opgenomen.

Ook is het gebruikelijk dat er een minimaal saldo noodzakelijk is om de rente uitgekeerd te krijgen. De spaarrente op een spaarrekening met beperkende voorwaarden is vaak iets hoger dan op een rekening zonder beperkende voorwaarden.

Banken adverteren vaak met allerlei spannende termen zoals “plus”, “bonus” of “extra”. Ziet u één van deze superlatieven voor de naam van een spaarrekening staan dan kan u er van uitgaan dat het hier draait om een spaarrekening met beperkende voorwaarden. In deze gevallen zijn de beperkende voorwaarden vaak zelfs nog iets verder uitgebreid. Dit soort spaarrekeningen wordt ook aangeboden als internetspaarrekeningen.

Spaardepositos

Een spaarvorm waarbij u niet vrijelijk over uw spaargeld kunt beschikken is het spaardeposito dat ook bekend staat onder de naam termijndeposito. U zet hierbij een bedrag vast voor een afgesproken looptijd tegen een vooraf afgesproken rentetarief. Het nadeel van een deposito is uiteraard dat u het geld niet zomaar uit het deposito kunt halen. Daar tegenover staat wel dat het rentepercentage in de meeste gevallen (een stuk) hoger is dan bij een “gewone” spaarrekening.

Dat komt doordat de bank tijdens de looptijd uw geld uit kan lenen zonder dat u het bedrag terug kunt halen. Dit levert de bank extra zekerheid op, en dat wordt beloond met een hogere rente. De looptijd is in de kortste gevallen enkele maanden, in de langste gevallen circa 20 jaar. Hoe langer de looptijd, hoe hoger de rente.

Wilt u een spaardeposito afsluiten waarbij u wel vervroegd geld op kunt nemen dan kunt u het best kiezen voor een klimspaardeposito. Bij deze spaarvorm die ook wel klimspaarrekening wordt genoemd is geld opnemen tegen bepaalde voorwaarden wel mogelijk.

[wps_button style=”default” url=”https://www.geld24.nl/sparen/spaardeposito-vergelijken/” target=”self” background=”#a13a82″ color=”#FFFFFF” size=”20″ icon=”arrow-right” wide=”yes” position=”center” radius=”auto” text_shadow=”0px 1px 1px #000″ title=”Default Button” id=”default-button”]Klik hier om uitgebreid alle Spaardepositos te Vergelijken[/wps_button]

Spaarrekening voor (klein)kinderen

Een speciale vorm van sparen is sparen voor iemand anders. Veel ouders en grootouders maken van deze spaarmogelijkheid gebruik om hun (klein)kind een financiële buffer te bezorgen, bijvoorbeeld om in de toekomst een studie mee te kunnen bekostigen. Een zogenaamde kinderspaarrekening loopt tot de 18e verjaardag van het kind waarvoor de rekening wordt afgesloten.

Vanaf dat moment kan het kind over het geld beschikken. Bij sommige banken is het mogelijk dat de rekening vanaf dat moment blijft bestaan en wordt overgenomen door het kind. Vrijwel al dit soort rekeningen hebben een variabele rente. Wie liever een bedrag voor zijn of haar kind spaart met een vaste rente kan het beste een deposito openen. Variabele rente kan overigens zowel positief als negatief uitpakken, afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten.

[wps_button style=”default” url=”https://www.geld24.nl/sparen/spaarrekeningen-vergelijken/” target=”self” background=”#a13a82″ color=”#FFFFFF” size=”20″ icon=”arrow-right” wide=”yes” position=”center” radius=”auto” text_shadow=”0px 1px 1px #000″ title=”Default Button” id=”default-button”]Klik hier om uitgebreid alle Spaarrekeningen te Vergelijken[/wps_button]