Overlijdensrisicoverzekering Vergelijken

Waarom overlijdensrisicoverzekering vergelijken belangrijk is? U sluit deze verzekering niet voor uzelf af maar voor uw nabestaanden.

Berekening gebaseerd op: Niet-roker, looptijd 20 jaar en geboortedatum 01-01-1985 en een gelijkblijvende verzekeringsvorm.

  Kenmerken Premie (vanaf)  
Reaal Overlijdensrisicoverzekering Reaal ORV
  • Verzekerd bedrag: € 100.000
  • Eenmalige afsluitkosten: € 70
  • Verzekeringsvorm: Gelijkblijvend
€ 6.00
Meer Informatie >
Centraal Beheer Overlijdensrisicoverzekering Centraal Beheer ORV
  • Verzekerd bedrag: € 100.000
  • Eenmalige afsluitkosten: € 69
  • Verzekeringsvorm: Gelijkblijvend
€ 6.36
Meer Informatie >
DelaOverlijdensrisicoverzekering DELA ORV
  • Verzekerd bedrag: € 100.000
  • Eenmalige afsluitkosten: € 13.20
  • Verzekeringsvorm: Gelijkblijvend
€ 6.91
Meer Informatie >

U verzekert uzelf (letterlijk) tegen bepaalde soorten van onheil die u kunnen treffen. Niet dat er dankzij een verzekering nooit meer wat gebeurt, maar u wordt in elk geval gecompenseerd. Sommige verzekeringen liggen voor de hand. Enkele zijn er zelfs wettelijk verplicht. In die laatste categorie valt bijvoorbeeld de zorgverzekering. En de WA-verzekering, wanneer u de eigenaar van een auto bent. Sommige verzekeringen zijn niet verplicht, maar worden wel bijzonder vaak afgesloten.

Een voorbeeld van zo’n verzekering is de inboedelverzekering. Wie veel eigendommen heeft wil natuurlijk niet het risico lopen dat een inbraak of brand uitloopt op een financiële strop.

Tot zover verzekeringen waarvan niemand zich afvraagt waarom ze afgesloten zouden moeten worden. Maar er zijn ook verzekeringen waarvan menig consument zich afvraagt of ze er wat aan hebben. En of ze zo ’n verzekering niet toch af moeten sluiten, want “je zal er toch wel iets aan hebben?” Een verzekering waarbij zo’n gedachte soms opkomt is de overlijdensrisicoverzekering. Niet vreemd, want alleen de naam al zorgt voor de nodige verwarring.

Want een overlijdensrisicoverzekering… dat impliceert dat het risico op overlijden te verzekeren is. En iedereen weet dat zoiets natuurlijk onmogelijk is. Maar hoe zit het dan wel met een overlijdensrisicoverzekering?

Overlijdensrisicoverzekering: niet voor de polishouder

Overlijdensrisicoverzekering Vergelijken

Om maar direct een beetje duidelijkheid te scheppen: vanzelfsprekend verzekert een overlijdensrisicoverzekering u niet tegen het risico op overlijden. Dat risico is namelijk voor elk mens even groot: 100 procent. Dat betekent dus dat iemand die een overlijdensrisicoverzekering afsluit daar zelf niets meer aan heeft.

Bij een ovr is het zo dat de verzekering pas uitkeert wanneer de polishouder binnen de afgesproken termijn komt te overlijden. Dat zijn over het algemeen de nabestaanden (partner en kinderen). In bepaalde gevallen kunnen dit echter ook andere erfgenamen zijn.

Bij een overlijdensrisicoverzekering profiteert dus iemand anders dan de polishouder, én toch heeft ook de polishouder er zelf wat aan! Al is het dan gevoelsmatig. Veel mensen vinden het prettig om te weten dat er een financiële buffer is voor de achterblijvers na het overlijden. En die emotie is natuurlijk wel goed te begrijpen.

Hoe werkt een overlijdensrisicoverzekering?

Bij een overlijdensrisicoverzekering wordt er in een (in de polis) bepaald geval een bedrag uitgekeerd. Een typische verzekering dus. Zoals al gezegd gaat dit geldbedrag naar degene die in de polisvoorwaarden genoemd worden. Wanneer iemand besluit om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten moet diegene een aantal belangrijke beslissingen nemen om de verzekering op zo’n manier in te vullen dat de voorwaarden die de verzekeringsmaatschappij stelt overeenkomen met zijn persoonlijke wensen.

Een belangrijk punt is wat dat betreft de termijn die wordt afgesproken bij het afsluiten van de verzekering.

U zou misschien zeggen dat een overlijdensrisicoverzekering loopt tot aan de dood van de polishouder, maar niet vaak het geval. Sterker nog: wanneer er – hoe dan ook – wordt uitgekeerd op het moment dat er sprake is van overlijden ongeacht de termijn waarin dit gebeurt noemen we een dergelijke verzekering een uitvaartverzekering. Een overlijdensrisicoverzekering is wat anders aangezien het heel goed mogelijk is dat er niet wordt uitgekeerd.

Simpelweg omdat de verzekerde tijdens de looptijd in leven blijft. Vrij overzichtelijk dus. Wel zijn er verschillende varianten van een overlijdensrisicoverzekering waar nog op wordt ingegaan.

Overlijdensrisicoverzekering vergelijken

Bij echte overlijdensrisicoverzekeringen (dus géén uitvaarverzekeringen) zijn er in feite twee punten waarbij een keuze moet worden gemaakt. Ten eerste het type termijn dat de verzekering moet hebben.

Ten tweede de vraag of het bedrag dat wordt uitgekeerd al dan niet gelijk blijft.

Verzeker financieel risico bij overlijden

Dat zit als volgt: bij het kiezen van de termijn kiest u in eerste instantie een looptijd van de verzekering. Dat kan bijvoorbeeld 10 jaar zijn, of 20 jaar. Bovendien kunnen de mogelijkheden die u qua looptijd hebt per aanbieder van een overlijdensrisicoverzekering verschillen. Uiteraard maakt u gelijktijdig met het kiezen voor een termijn ook een keuze voor de hoogte van het bedrag dat bij overlijden moet worden uitgekeerd.

Dat lijkt heel eenvoudig aangezien het om een concreet bedrag gaat, maar toch moet u ook hierbij nog een extra afweging maken.

Want het antwoord op de tweede vraag moet nog gegeven worden: blijft het uit te keren bedrag altijd gelijk? In eerste instantie zou je zeggen van wel, maar dat is niet hoe veel overlijdensrisicoverzekeringen in elkaar zitten.

Bekende vormen van een overlijdensrisicoverzekering zijn namelijk de lineair dalende overlijdensrisicoverzekering en de annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering.

De annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering

Bij een annuïtair dalende verzekering is er een “beginbedrag” dat bij overlijden uitgekeerd zal worden en dat bedrag begint gedurende de looptijd steeds verder terug te lopen. Totdat het bedrag uiteindelijk op nul euro uitkomt en de looptijd van de verzekering is afgerond. Dit type overlijdensrisicoverzekering is prettig voor mensen met een hypotheekschuld. Een hypotheekschuld daalt namelijk meestal ook annuïtair en dus kan het bedrag gelijk opgaan (of eigenlijk aflopen) met de hypotheekschuld.

De nabestaande blijft bij overlijden van de partner dus nooit met een hypotheekschuld zitten. Dit is overigens ook precies de reden dat veel hypotheekverstrekkers een overlijdensrisicoverzekering verplicht stellen bij het afsluiten van een hypotheek.

De lineair dalende overlijdensrisicoverzekering

De lineair dalende optie heeft met zijn annuïtaire broertje gemeen dat het bedrag dat uitgekeerd wordt aan het begin van de looptijd hoger is dan aan het eind. Bij het verstrijken van de termijn is het uit te keren bedrag namelijk nul euro.

Een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering is bijzonder overzichtelijk. Elk jaar neemt het uit te keren bedrag met een vooraf afgesproken bedrag af. U hoeft dus nooit ingewikkelde berekeningen te maken om te weten waar u aan toe bent.

Gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering

Wilt u helemaal geen rekensommen aan uw hoofd hebben? Dan is een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering een optie. De naam zegt precies wat het is. U spreekt een bedrag en een looptijd af en bij overlijden binnen de termijn ontvangen de nabestaanden het afgesproken bedrag. Niet meer en niet minder.

[wps_exit_bar title=”Geen keuze kunnen maken?” background=”#31c2d8″ color=”#fff” close=”yes”]61% van onze bezoekers kiest uiteindelijk voor de verzekering van Reaal.

Klik hier om het aanbod van Reaal te bekijken >

[/wps_exit_bar]