Beleggen

Beleggen
Starten met beleggen.

Beleggen is in de kern het proces van het investeren van geld met het doel om dit geld in de loop van de tijd te laten groeien.

Waarom Beleggen?

De belangrijkste reden waarom mensen beleggen, is om hun koopkracht over tijd te beschermen en te vergroten. Met de voortdurende dreiging van inflatie, waarbij de waarde van geld afneemt door de tijd heen, is het op een spaarrekening zetten van geld vaak niet voldoende om de koopkracht te behouden. Beleggen biedt een kans om hogere rendementen te behalen die kunnen leiden tot vermogensgroei en een bescherming tegen inflatie.

Top 3 meest gekozen brokers

Van plan om te gaan beleggen? Dit zijn de drie meest gekozen brokers.

 KenmerkenBeoordeling 
Etoro brokereToro
 • Beleg met 0% commissie
 • Aandelen, Grondstoffen, Indices
 • ETF, Valuta (Forex), CFD*
 • Vergunning: CySec & FCA
 • Veel handige tools en mogelijkheden
 • Broker met de laagste tarieven
 • 🌍 Beste voor internationaal handelen
4.9/5 BeoordelingBekijk website >
68% verliest geld met CFD's >
Saxo Bank 23Plus500
 • Geen commissies en scherpe spreads
 • Hefboom tot 1:30 & Gratis demo
 • Aandelen, ETF via CFD's
 • Forex, Grondsstoffen via CFD's
 • Vergunning: CySec
 • Plus500 trading app en realtime koersen
 • Uitermate geschikt voor actieve traders
 • 82% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's
4.5/5 BeoordelingBekijk website >
Meer Informatie >
MEXEMMexem
 • Kosten € 1000 aandelen: € 1.80
 • Servicekosten: € 0,00
 • Aandelen, ETF, Fondsen, Futures
 • Obligaties, Opties, Warrants
 • Vergunning: CySEC
 • Uitgebreid platform met veel mogelijkheden
 • Signaal service & Social trading
 • Ontvang een welkomstpakket t.w.v. € 1000
4.1/5 BeoordelingBekijk website >
Meer Informatie >

Risico’s van beleggen

Overweeg je om te gaan beleggen? Het is belangrijk om te beseffen dat beleggen gepaard gaat met bepaalde risico's. Of je nu een doorgewinterde belegger bent of net begint, het is essentieel om je doelstellingen te definiëren en te bepalen hoeveel risico je bereid bent te nemen. Door deze en andere cruciale vragen te beantwoorden, kun je verschillende beleggingsmogelijkheden afwegen en de perfecte keuze maken die past bij jouw financiële ambities.

Het is absoluut noodzakelijk om tunnelvisie te vermijden en je risico's te spreiden door te investeren in verschillende bedrijven en soorten beleggingen.

Particulier of fondsbeleggen

Grofweg is er in de beleggingsvormen een onderscheid te maken tussen de “standaard” particuliere belegging en het zogeheten fondsbeleggen, ook wel vermogensbeheer genoemd.

Wanneer je opteert voor particulier beleggen, ben jijzelf verantwoordelijk voor het selecteren en verhandelen van aandelen in de ondernemingen van je keuze. Een alternatieve optie is fondsbeleggen, wat voordelen biedt zoals automatische risicospreiding.

Wat zijn aandelen?

Aandelen, ook wel effecten genoemd, worden uitgegeven door bedrijven. Wanneer je een aandeel koopt word je mede-eigenaar (aandeelhouder) van de onderneming. Je kunt aandelen bij uitgifte aanschaffen maar ook op de aandelenbeurs.

Aandelen hebben een bepaalde waarde maar geven daarnaast recht op dividend, een winstuitkering van ondernemingen aan jou. Hiernaast heb je als aandeelhouder stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen.

Aandelen zijn een fundamenteel concept in de wereld van financiën en investeringen. Ze vertegenwoordigen eigendom in een bedrijf en zijn een manier waarop bedrijven kapitaal ophalen om te groeien en te investeren in hun activiteiten. Hier is een beknopt overzicht van wat aandelen zijn en waarom ze belangrijk zijn.

Aandeelhouder van een bedrijf

Wanneer je aandelen koopt in een bedrijf, word je in feite een aandeelhouder van dat bedrijf. Als aandeelhouder heb je een aandeel in de eigendom van het bedrijf en het recht om te delen in de winst en het succes ervan.

Kapitaalverstrekking voor bedrijven

Bedrijven geven aandelen uit als een manier om kapitaal op te halen. Dit kapitaal kan worden gebruikt voor verschillende doeleinden, zoals het uitbreiden van de activiteiten, investeren in nieuwe projecten, het aflossen van schulden of het betalen van dividenden aan aandeelhouders.

Risico en rendement

Het bezitten van aandelen brengt bepaalde risico's met zich mee. De waarde van aandelen kan fluctueren op basis van verschillende factoren, waaronder de prestaties van het bedrijf, economische omstandigheden en markttrends. Aandelen kunnen zowel in waarde stijgen als dalen, wat betekent dat beleggers zowel winst als verlies kunnen ervaren.

Dividenden en groei

Aandelen vertegenwoordigen niet alleen de kans op koerswinst, maar ook de mogelijkheid om dividenden te ontvangen. Dividenden zijn uitbetalingen aan aandeelhouders als een deel van de winst van het bedrijf. Sommige beleggers richten zich op dividendinkomsten, terwijl anderen op zoek zijn naar kapitaalgroei door de waardestijging van hun aandelen.

Wat zijn obligaties?

Obligaties zijn schuldbewijzen uitgegeven door een entiteit (zoals overheden of bedrijven) als een manier om geld in te zamelen voor diverse doeleinden. Wanneer u een obligatie koopt, leent u in wezen geld aan de uitgevende instantie. In ruil voor uw lening belooft de uitgever om de hoofdsom, ook wel de nominale waarde genoemd, terug te betalen op een vastgestelde vervaldatum (de looptijd) en regelmatig rente te betalen over het geleende bedrag gedurende de looptijd van de obligatie.

Eén van de voordelen van obligaties bij de Nederlandse Staat is dat een land niet “failliet” gaat, waardoor je minder hoeft te vrezen voor geldverlies. Maak weloverwogen en bewuste keuzes, omdat het risico per land kan verschillen. Denk aan Griekenland ten opzichte van een financieel sterker land als Duitsland of Nederland.

Kenmerken van obligaties

 • Nominale Waarde: Dit is het bedrag dat wordt terugbetaald aan de houder van de obligatie aan het einde van de looptijd. Obligaties worden vaak uitgegeven met een nominale waarde van bijvoorbeeld €1.000.
 • Couponrente: De rente die de uitgever van de obligatie betaalt aan de houder. Deze wordt meestal uitgedrukt als een percentage van de nominale waarde (bijv. 5% per jaar) en kan vast of variabel zijn.
 • Looptijd: Obligaties hebben een vastgestelde looptijd die kan variëren van een jaar tot meer dan 30 jaar. Na het verstrijken van de looptijd betaalt de uitgever de nominale waarde terug aan de belegger.
 • Uitgever: Obligaties kunnen worden uitgegeven door overheden (staatsobligaties), door lokale overheden (gemeentelijke obligaties), of door bedrijven (bedrijfsobligaties).
 • Credit Rating: De kredietwaardigheid van een obligatie wordt beoordeeld door ratingbureaus zoals Moody's, S&P, en Fitch. Een hogere rating (bijvoorbeeld AAA) wijst op een lager risico op wanbetaling, terwijl een lagere rating (bijvoorbeeld B) een hoger risico aangeeft.

Risico's van obligaties

Hoewel obligaties over het algemeen als minder risicovol worden beschouwd dan aandelen, zijn ze niet zonder risico. Enkele risico's zijn:

 • Kredietrisico/tegenpartijrisico: Het risico dat de uitgever in gebreke blijft en niet in staat is om de rente of de hoofdsom terug te betalen.
 • Renterisico: De waarde van een obligatie kan dalen als de algemene marktrente stijgt, omdat nieuw uitgegeven obligaties aantrekkelijker zouden zijn met hogere rentetarieven.
 • Herbeleggingsrisico: Het risico dat de rente-inkomsten niet opnieuw kunnen worden belegd tegen een rentevoet die even hoog is als de oorspronkelijke obligatie.
 • Liquiditeitsrisico: Sommige obligaties kunnen moeilijker verhandelbaar zijn, wat het moeilijk kan maken om ze te verkopen voor hun werkelijke waarde.

Wat zijn derivaten?

Beleggen
Beleggen in derivaten.

Een beleggingsvorm met iets meer risico’s: derivaten. Er bestaan verschillende vormen derivaten, maar één ding hebben ze gemeen: de waarde wordt uitgedrukt in de waarde van een ander product. Dit product kan goud of olie betreffen maar ook valuta en aandelen.

Derivaten zijn complexe financiële contracten waarvan de waarde is afgeleid van de prestaties van een onderliggend actief of groep activa. Deze onderliggende activa kunnen variëren van aandelen, obligaties, grondstoffen en valuta's tot rentetarieven en marktindexen. Derivaten zijn complexe financiële instrumenten die worden gebruikt voor verschillende doeleinden, waaronder risicobeheer (hedging), toegang tot bepaalde markten of activa, en speculatie.

Veel voorkomende soorten derivaten:

 • Futures: Dit zijn gestandaardiseerde contracten die worden verhandeld op een beurs waarbij de koper verplicht is om een onderliggend actief te kopen, en de verkoper verplicht is om te verkopen tegen een vooraf bepaalde prijs op een specifieke datum in de toekomst.
 • Opties: Opties geven de houder het recht, maar niet de verplichting, om een onderliggend actief te kopen (call optie) of te verkopen (put optie) tegen een vastgestelde prijs (uitoefenprijs) binnen een bepaalde periode of op een specifieke vervaldatum.
 • Swaps: Swaps zijn contracten waarbij twee partijen overeenkomen om bepaalde cashflows of andere financiële instrumenten te ruilen. Meest voorkomende zijn renteswaps, waarbij de ene reeks toekomstige rentebetalingen wordt geruild tegen een andere.
 • Forwards: Dit zijn op maat gemaakte contracten die over-the-counter (OTC) worden verhandeld tussen twee partijen, waarbij de koper en verkoper overeenkomen om activa te kopen of verkopen tegen een overeengekomen prijs op een toekomstige datum.

Doeleinden van derivaten:

 • Hedging: Dit is het proces van risicobeheersing waarbij een belegger of bedrijf een derivaat gebruikt om zich in te dekken tegen prijsschommelingen van een onderliggend actief. Bijvoorbeeld, een boer kan futures gebruiken om de verkoopprijs van zijn oogst vast te zetten en zich in te dekken tegen prijsdalingen.
 • Speculatie: Beleggers kunnen derivaten gebruiken om te speculeren op de toekomstige beweging van de prijs van het onderliggende actief met als doel winst te maken. Dit kan hoge rendementen opleveren, maar brengt ook significant risico met zich mee.
 • Arbitrage: Sommige handelaren gebruiken derivaten om te profiteren van prijsverschillen van hetzelfde actief op verschillende markten.

Risico's van derivaten:

 • Marktrisico: De waarde van derivaten kan sterk fluctueren, wat kan leiden tot grote verliezen.
 • Tegenpartijrisico: Het risico dat een van de partijen in het contract zijn verplichtingen niet kan nakomen.
 • Liquiditeitsrisico: Sommige derivaten, vooral OTC-derivaten, kunnen moeilijk te verkopen zijn tegen een redelijke prijs.
 • Complexiteitsrisico: Derivaten kunnen zeer complex zijn en moeilijk te waarderen, wat het risico van verliezen kan vergroten.

Derivaten spelen een cruciale rol op de financiële markten door risicomanagement te bieden en de marktefficiëntie te verbeteren. Ze vereisen echter een diepgaand begrip van het onderliggende actief en de werking van de contracten, en worden vaak als geschikter beschouwd voor meer gespecialiseerde of ervaren beleggers.

De mogelijkheden van online beleggen

Beleggen
Online beleggen kan overal.

Waar je vroeger via de telefoon of zelfs via de post moest beleggen kun je dit tegenwoordig online doen. Er is een groeiend aantal brokers waar je online kunt beleggen in verschillende producten.

Al deze zogenaamde online brokers hebben verschillende tools waar je veelal gratis gebruik van kunt maken.

Online kun je vanuit je eigen huis handelen op de wereldwijde markten. Producten waarin je kunt handelen zijn onder andere aandelen, obligaties, opties en zelfs valuta.

Om online in aandelen te gaan handelen heb je een goede en betrouwbare broker nodig. Op deze pagina kun je de beste brokers met elkaar vergelijken en direct een handelsaccount openen.

Veelgestelde vragen over beleggen

 • Wat is beleggen?

  Beleggen is het investeren van geld om in de toekomst financieel voordeel te behalen.

 • Hoe werkt beleggen?

  Bij beleggen koop je activa zoals aandelen, obligaties, vastgoed of andere investeringen met het doel om je inleg te laten groeien door koerswinsten, dividenden of rente.

 • Wat is een risico bij het beleggen in een obligatie?

  Een risico bij het beleggen in obligaties is het kredietrisico, oftewel het risico dat de uitgever zijn financiële verplichtingen niet nakomt.

 • Wat is grondslag sparen en beleggen?

  Grondslag sparen en beleggen is het totaal van je bezittingen in box 3 voor belastingdoeleinden in Nederland, minus de schulden.

 • Hoe begin ik met beleggen?

  Begin met beleggen door je doelen te bepalen, je risicotolerantie te evalueren, je te verdiepen in verschillende beleggingsopties, een beleggingsrekening te openen en klein te starten.

 • Wat is index beleggen?

  Indexbeleggen is het beleggen in fondsen die een beursindex volgen met als doel hetzelfde rendement te behalen als de index.

 • Waar kun je het beste in beleggen als beginner?

  Als beginner kun je het beste beginnen met laagdrempelige en goed gespreide beleggingen zoals indexfondsen of ETF’s (exchange-traded funds).

 • Kun je met 500 euro beleggen?

  Ja, je kunt met 500 euro beleggen, vooral in ETF’s of via beleggingsapps die lage instapbedragen toestaan.

 • Welke aandelen zijn interessant voor beginners?

  Aandelen van grote, stabiele bedrijven en ETF’s die een brede marktindex volgen, zijn vaak interessant voor beginners.

 • Kan je leven van beleggen?

  Sommigen kunnen leven van beleggen, maar dit vereist vaak een aanzienlijk startkapitaal en een strategie die consistent inkomsten genereert.

 • Welke leeftijd beginnen beleggen?

  Je kunt beginnen met beleggen op elke leeftijd, maar hoe eerder je begint, des te meer tijd je investering heeft om te groeien door het rente-op-rente effect.

Afsluitend

Beleggen is een krachtige strategie om vermogen op te bouwen en financiële doelen te bereiken. Of het nu gaat om pensioensparen, het sparen voor later, of gewoon het vergroten van uw financiële welzijn, beleggen biedt kansen maar ook uitdagingen. Het vereist een goed begrip van de markten, een duidelijke strategie, en een mate van discipline en geduld. Met een zorgvuldige planning en een doordachte benadering, kan beleggen leiden tot financiële groei en zekerheid.

Meer informatie over beleggen