Hoeveel kan ik lenen?

Leestijd: 3 minuten

Geld lenen, de meeste mensen doen het wel eens en in bijna alle gevallen is de vraag hetzelfde. Hoeveel kan ik lenen?

Wilt u geld lenen voor een auto, nieuwe meubels of een verbouwing dan kunt u hiervoor een lening afsluiten. Een lening zonder onderpand, oftewel een consumptief krediet. De meest voor de hand liggende vormen van zo’n consumptief krediet zijn de persoonlijke lening en het doorlopend krediet. Hebt u geld nodig en wilt u dat lenen dan zijn deze twee soorten leningen de meest interessant. Afhankelijk van de aanbieder en uw omstandigheden kunt u vervolgens het bedrag kiezen dat u graag zou willen lenen.

Persoonlijke lening: hoeveel kan ik lenen?

De vraag hoeveel geld u in uw persoonlijke lening maximaal kunt lenen bij het afsluiten van een persoonlijke lening is interessant, maar misschien nog wel interessanter is om er achter te komen hoeveel geld u uiteindelijk aan rente kwijt bent als u een bepaald bedrag leent. Dat is iets om goed uit te zoeken, want de rentepercentages verschillen nogal per leningaanbieder. En aangezien een rentepercentage bij een persoonlijke lening gedurende de hele looptijd vaststaat kan een tiende van een procent al behoorlijk veel verschil uitmaken, zeker bij een persoonlijke lening met een langere looptijd. Om terug te komen op de hoogte van het te lenen bedrag: daar zijn niet echt richtlijnen voor. Of beter gezegd, de ene leningverstrekker hanteert andere richtlijnen dan de ander.

Er zijn wel een aantal punten waarmee in te schatten is of u waarschijnlijk een hogere of juist een lagere persoonlijke lening zal kunnen afsluiten.

Zo is uw netto maandinkomen een goede indicatie. Is dat hoog dan zal een bank of andere financiële instelling eerder geneigd zijn u een lening te verstrekken dan wanneer u een laag netto maandinkomen hebt. Ook de looptijd van een persoonlijke lening is een bepalende factor bij het vaststellen van het maximale leenbedrag. Wie een lening afsluit met een lange looptijd (bijvoorbeeld 10 jaar) kan een hoger bedrag lenen dan iemand die een looptijd afsluit van 5 jaar. De bank of financiële instelling bekijkt op basis van deze en enkele andere gegevens of ze u een lening aan willen bieden.

De leningverstrekker maakt zelf die afweging en dus kan het gebeuren dat op basis van dezelfde cijfers de ene leningverstrekker wel, en de ander niet, overgaat tot het aangaan van het leencontract.

Doorlopend krediet: hoeveel kan ik lenen?

Een doorlopend krediet is, evenals de persoonlijke lening, een vorm van een consumptief krediet. Een doorlopend krediet wijkt echter wel sterk af van een persoonlijke lening. De naam zegt het eigenlijk al: het krediet loopt door. Dat betekent dat er steeds opnieuw een bedrag kan worden opgenomen. Uiteraard wel tot de maximale limiet en niet hoger. Op het moment dat u het geld weer kunt missen kunt u aflossen. Dat betekent vervolgens uiteraard weer dat u een “buffer” hebt zodat u desgewenst weer geld kunt opnemen. Een doorlopend krediet is dus buitengewoon flexibel.

Wat ook interessant is, dat is dat u alleen rente betaalt over het uitstaande bedrag. Op het moment dat u het geld dus niet direct nodig hebt neemt u het gewoon niet op en heeft u geen last van rentekosten die al vast liggen. Wat overigens een opvallend detail is, en waar de bank of andere lenigverstrekker van profiteert, is dat veel mensen hun krediet zeer langdurig aanhouden. Dat betekent dus ook dat er over het uitstaande bedrag langdurig (soms vele jaren) rente wordt betaald. Rente die regelrecht naar de leningverstrekker gaat.

Hoeveel kan ik lenen wanneer ik een doorlopend krediet afsluit? Dat is afhankelijk van uw financiële situatie en van de samenstelling van uw huishouden. De maximumlening (als u voldoet aan de gewenste voorwaarden) ligt meestal rond de 75.000 euro. Sommige aanbieders zitten daar iets boven (bijvoorbeeld 100.000 euro) anderen iets eronder (bijvoorbeeld 50.000 euro). Hoe hoger het bedrag is dat door middel van het doorlopend krediet wordt geleend, hoe lager het rentepercentage. Overigens is het bij een doorlopend krediet zo dat dat er sprake is van een variabele rente. De rente volgt dus de schommelingen van de (geld)markt.

Doorlopend krediet en leeftijd

De vraag hoe hoog het leenbedrag op uw doorlopend krediet mag zijn is natuurlijk interessant, maar met name voor consumenten met een al wat meer gevorderde leeftijd speelt er nog iets anders mee. De meeste aanbieders van een doorlopend krediet hanteren een leeftijdgrens. Heeft een persoon een bepaalde leeftijd bereikt dan mag diegene geen doorlopend krediet meer afsluiten. De maximum leeftijd voor de aanvrager varieert per leningaanbieder. Bij sommige financiële instellingen is dit 70 jaar, bij een aantal 60, en ook 65 jaar (de vroegere AOW-leeftijd) is een populaire grens.