Zorgverzekering. Te veel polissen, te weinig concurrentie

Leestijd: 2 minuten

Vooral wanneer het jaar op z’n einde loopt roeren de verschillende zorgverzekeraars zich om de gunst van de consument te winnen. Want er mag worden overgestapt. En een mogelijkheid tot overstappen voor de consument betekent een mogelijkheid om het klantenbestand uit te breiden voor de zorgverzekeraar. Op zich hoeft daar natuurlijk niets mis mee te zijn. Vrijemarkteconomie: daar is wel wat voor te zeggen.

Maar het kan helaas ook wel wat problemen met zich meebrengen. En die problemen zien we -helaas- terug in het gedrag van zorgverzekeraars. Dat is althans de mening van minister Schippers van Volksgezondheid. In een interview liet Schippers zich behoorlijk kritisch uit over de werkwijze van de zorgverzekeraars. Daar heeft ze als de feiten bekijken een punt. Aan de andere kant is zij als minister natuurlijk verantwoordelijk voor de gang van zaken.

Te veel polissen

Een punt dat de minister in het interview met ESB (een blad voor economen) aanstipte was de grote hoeveelheid polissen waaruit consumenten kunnen kiezen als ze een zorgverzekering afsluiten. Uiteraard is wat keuzevrijheid goed, maar het aanbod is tegenwoordig zo uitgebreid dat veel Nederlanders door de bomen het bos niet meer zien. Het meest bijzondere (of zeg maar gerust irritantste) is dat veel van deze polissen qua inhoud exact gelijk aan elkaar zijn. Het enige verschil is dat ze door verschillende zorgverzekeraars worden aangeboden. Zo zijn er op dit moment 58(!) standaardpolissen. En dan laten we de standaardpolissen die deel uitmaken van een collectieve verzekering nog buiten beschouwing.

Concurrentie

Dat de zorgverzekeringen inmiddels volwaardige commerciële bedrijven zijn is geen nieuws. De tijd dat de Overheid door middel van het ziekenfonds burgers verzekerde ligt al een tijd achter ons. Maar het is natuurlijk maar de vraag of concurrerende zorgverzekeraars ook beter zijn voor de consument. Minister Schippers twijfelt daar in elk geval sterk aan. Met name de eerdergenoemde grote hoeveelheid polissen zorgen er namelijk juist voor dat het voor mensen moeilijk is een keuze te maken. En wanneer er geen goede keuze gemaakt kan worden is concurrentie zoals de (VVD-)minister dat graag ziet natuurlijk bijna niet mogelijk. Veel mensen doen maar een (enigszins beredeneerde) gok wanneer ze een zorgverzekering afsluiten. Of ze stappen niet over omdat ze geen idee hebben wat de mogelijkheden zijn. Wat de minister precies wil doen om meer, en betere, concurrentie te bevorderen maakt ze echter niet echt duidelijk.

Niet genoeg advies

Het derde kritiekpunt van minister Schippers ligt in het verlengde van het concurrentieprobleem. Schippers constateert dat de zorgverzekeraars steken laten vallen bij het adviseren van hun (potentiële) klanten. Op dit moment is het voor consumenten volstrekt niet helder waarom bepaalde zorg wordt ingekocht door een zorgverzekeraar. Op welke manier dit gedaan wordt is vaak nog onduidelijker. Volgens Schippers moet dit veranderen. Ze vindt zelfs dat zorgverzekeraars nog een stapje verder zouden moeten gaan. Meer helderheid bij het hoe en waarom van zorginkopen, maar daarnaast ook nog een actieve adviserende rol richting patiënten die op zoek zijn naar een passende behandeling.