Wanneer krijg je belasting terug?

Leestijd: 6 minuten

Wanneer krijg je belasting terug in 2024? Dit is een vraag die bij veel Nederlanders leeft, vooral tijdens de periode van belastingaangifte. Het is belangrijk om te weten dat het doen van aangifte inkomstenbelasting vóór 1 mei 2024 essentieel is voor het mogelijk ontvangen van een teruggave van de Belastingdienst.

In de meeste gevallen, als je jouw belastingaangifte op tijd indient, kun je verwachten dat je het teruggavebedrag binnen enkel weken op je rekening gestort krijgt. De exacte datum waarop dit gebeurt, is terug te vinden in de aanslag die je ontvangt van de Belastingdienst.

De uitbetaling vindt doorgaans plaats één week na de vermelde datum op de aanslag, dus het is verstandig om die datum in je agenda te noteren.

Na het indienen van je belastingaangifte verrekent de Belastingdienst de belasting die je reeds betaald hebt met het werkelijke bedrag dat je zou moeten betalen. Verschillen kunnen ontstaan door aftrekposten of doordat je werkgever te veel belasting voor je heeft afgedragen.

Als alles in orde is, ontvang je jouw definitieve aanslag uiterlijk 3 jaar later, maar in de meeste gevallen gebeurt dit veel eerder.

Wanneer krijg je belasting terug in 2024?
Wanneer krijg je belasting terug in 2024?

Wanneer krijg je belasting terug in 2024?

De deadline voor het indienen van je belastingaangifte is meestal 1 mei van het jaar volgend op het belastingjaar. Zorg ervoor dat je je aangifte op tijd indient om eventuele boetes en vertragingen bij de teruggave te vermijden. Als je meer tijd nodig hebt, kun je uitstel aanvragen bij de belastingdienst.

Verwerking door de belastingdienst

Na het indienen van je belastingaangifte, begint de belastingdienst met het verwerken van je gegevens. Dit kan enige tijd duren, afhankelijk van de complexiteit van je aangifte en het aantal ingediende aangiften. De belastingdienst streeft ernaar om binnen 6 weken na ontvangst van je aangifte een definitieve aanslag te sturen. In deze aanslag staat of je geld terugkrijgt of dat je moet betalen.

Uitbetaling van teruggave

Als je geld terugkrijgt van de belastingdienst, wordt dit meestal binnen 1 week na de datum op de definitieve aanslag op je rekening gestort. Als je na 1 week je teruggave nog niet hebt ontvangen, kan het nuttig zijn om contact op te nemen met de belastingdienst om te achterhalen wat er aan de hand kan zijn.

Houd er rekening mee dat in sommige gevallen de belastingdienst je rekeningnummer mogelijk niet heeft. In dergelijke situaties wordt er contact met je opgenomen om je rekeningnummer te verifiëren, zodat de terugbetaling kan worden verwerkt.

Wanneer belasting terug?
Het proces van het terug krijgen van belasting.

Wanneer krijg je belasting terug? De criteria

Wanneer krijg je belasting terug? In dit gedeelte wordt besproken welke criteria er gelden voor het ontvangen van belastingteruggave en hoe de teruggave wordt berekend. Je ontvang geld terug wanneer je te veel belasting hebt betaald. Dit kan te maken hebben met aftrekposten, heffingskortingen of andere factoren.

Recht op teruggave

Je kunt mogelijk belasting terugvragen als je voldoet aan bepaalde voorwaarden:

 • Aftrekposten: Je hebt recht op bepaalde aftrekposten, zoals hypotheekrenteaftrek, studiekosten of zorgkosten. Deze aftrekposten verlagen je belastbaar inkomen, waardoor je mogelijk te veel betaalde belasting kunt terugvragen.
 • Heffingskortingen: Je hebt recht op verschillende kortingen zoals de arbeidskorting, inkomensafhankelijke combinatiekorting of algemene heffingskorting.
 • Loonheffing: Je hebt mogelijk te veel loonheffing betaald, bijvoorbeeld door wisselende inkomsten of als je maar een deel van het jaar hebt gewerkt.
 • Partner: Als je een fiscale partner hebt, kun je in sommige gevallen belastingvoordelen benutten. Dit kan door bijvoorbeeld aftrekposten te verdelen of heffingskortingen toe te passen.

Berekening van teruggave

De berekening van je belastingteruggave is afhankelijk van verschillende factoren, zoals je inkomen, aftrekposten en heffingskortingen. Hieronder volgen enkele stappen om een idee te krijgen van de mogelijke teruggave:

 1. Bepaal je belastbaar inkomen: Dit is je jaarlijkse inkomen minus eventuele aftrekposten, zoals hypotheekrenteaftrek, studiekosten of zorgkosten.
 2. Bepaal de verschuldigde belasting: De belastingdienst berekent de te betalen belasting over je belastbaar inkomen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de belastingschijven en -tarieven.
 3. Pas heffingskortingen toe: Als je recht hebt op heffingskortingen, worden deze in mindering gebracht op de verschuldigde belasting.
 4. Vergelijk het verschil: Vergelijk het bedrag dat je zou moeten betalen (na aftrek van aftrekposten en heffingskortingen) met het bedrag dat je daadwerkelijk hebt betaald (via loonheffing bijvoorbeeld). Het verschil hiertussen is het bedrag dat je mogelijk kunt terugvragen.

Houd er rekening mee dat de exacte berekening en teruggave afhankelijk is van je persoonlijke situatie en dat het verstandig is om advies in te winnen bij een belastingadviseur of aangifte te doen via de Belastingdienst.

Stappen voor het aanvragen van teruggave

In dit gedeelte lees je hoe je belasting terug kunt vragen via Mijn Belastingdienst en welke documentatie je nodig hebt. Ook wordt besproken hoe je de voorlopige aanslag controleert.

Aangifte doen via Mijn Belastingdienst of app

Om je belastingaangifte te doen, log je in op Mijn Belastingdienst met je DigiD. Hier vind je de aangiftebrief waarin staat dat je aangifte kunt doen. Volg de instructies op het scherm en vul de gevraagde informatie in. Je kunt ook de Belastingdienst-app downloaden op je smartphone om je aangifte te doen.

Nodige documentatie

Bij het aanvragen van teruggave zijn verschillende documenten nodig, afhankelijk van je persoonlijke situatie. Enkele belangrijke documenten die je bij de hand moet hebben zijn:

 • Jaaropgave van je werkgever of uitkeringsinstantie
 • Overzicht van je aftrekposten, zoals hypotheekrente en ziektekosten
 • Overzicht van je bankrekeningen, beleggingen en schulden
 • Bewijsstukken van eventuele giften aan goede doelen

Zorg ervoor dat je alle benodigde documenten bij de hand hebt voordat je begint met de aangifte.

Controleren van voorlopige aanslag

Nadat je de aangifte hebt ingediend, ontvang je meestal een voorlopige aanslag van de Belastingdienst. In deze aanslag staat hoeveel belasting je terugkrijgt of moet betalen. Controleer deze aanslag en let op de volgende zaken:

 1. Zijn alle gegevens correct ingevuld, zoals je persoonlijke gegevens en inkomsten?
 2. Kloppen de aftrekposten en zijn alle aftrekposten meegenomen in de aangifte?
 3. Is het bedrag dat je terugkrijgt of moet betalen naar verwachting?

Als je fouten ontdekt of veranderingen wilt aanbrengen, kun je de aangifte wijzigen via Mijn Belastingdienst.

Problemen en oplossingen

Niet ontvangen van teruggave

Als je verwacht geld terug te krijgen van de belastingdienst, maar je hebt de teruggave nog niet ontvangen, zijn er verschillende redenen waarom dit kan gebeuren. Het kan zijn dat de belastingdienst jouw aangifte nog niet heeft verwerkt of dat er aanvullende informatie nodig is. Om dit te verhelpen kun je contact opnemen met de belastingdienst om te informeren naar de status van je belastingaanslag.

Verkeerde rekeningnummer opgegeven

Een ander probleem is het opgeven van een verkeerd rekeningnummer bij de aangifte. Als dit het geval is, zal de belastingdienst de betaling naar het verkeerde rekeningnummer verzenden. Neem contact op met de belastingdienst en geef het juiste rekeningnummer door. Doe dit zo snel mogelijk te doen om vertragingen in het ontvangen van de teruggave te voorkomen.

Te laat met belastingaangifte

Als je te laat bent met het indienen van jouw belastingaangifte, loop je kans op een aanmaning of zelfs een boete. Om dit te voorkomen, is het belangrijk om de deadlines voor het indienen van je belastingaangifte in de gaten te houden. Als je toch te laat bent met het indienen van je aangifte, neem dan zo snel mogelijk contact op met de belastingdienst om informatie over de te nemen stappen te krijgen.

Speciale omstandigheden

Wonen of werken in het buitenland

Als je in het buitenland woont of werkt, kan dit invloed hebben op je belastingteruggave. Afhankelijk van het land en het belastingverdrag tussen Nederland en dat land, kan het zijn dat je belasting moet betalen over je buitenlandse inkomen. In sommige gevallen kun je gebruik maken van belastingverdragen om dubbele belastingheffing te voorkomen. Bij de aangifte moet je jouw buitenlandse inkomen opgeven, evenals eventuele belasting die daar al is afgedragen. Dit kan invloed hebben op het bedrag dat je uiteindelijk terugkrijgt.

Wijzigingen in persoonlijke situatie

Wijzigingen in je persoonlijke situatie kunnen ook invloed hebben op je belastingteruggave. Enkele voorbeelden van dergelijke wijzigingen zijn:

 • Het krijgen van kinderen
 • Verandering van baan of salaris
 • Het starten of stoppen van een eigen bedrijf
 • Samenwonen of trouwen met een partner
 • Echtscheiding

In de meeste gevallen leiden deze veranderingen tot een aanpassing in je heffingskortingen of aftrekposten. Hierdoor kan het bedrag dat je aan belasting hebt betaald en het bedrag dat je daadwerkelijk verschuldigd bent, van elkaar afwijken. Na het doen van je belastingaangifte zal de Belastingdienst het verschil verrekenen en kun je mogelijk belasting terugkrijgen.

Zorg ervoor dat je jouw belastingaangifte nauwkeurig invult en alle relevante wijzigingen in je persoonlijke situatie opgeeft, zodat de Belastingdienst het juiste bedrag kan berekenen en je een eventuele teruggave van belasting binnen de wettelijke termijn ontvangt. Als je rente ontvangt, bijvoorbeeld door beleggingen of spaargeld, dan is het belangrijk dit ook op te geven in je aangifte. Dit kan namelijk invloed hebben op het bedrag dat je terugkrijgt.

Veelgestelde vragen over teruggave 2024

Wat zijn de uiterste data voor ontvangst van belastingteruggave in 2024?

De belastingaangifte 2023, waarmee je het eventueel teveel betaalde belasting kunt terugvragen, dient vóór 1 mei 2024 te zijn ingediend.

De Belastingdienst streeft ernaar om binnen drie maanden na ontvangst van je aangifte de teruggave uit te betalen.

Hoe kan ik de status van mijn belastingteruggave voor 2024 controleren via Mijn Belastingdienst?

Om de status van je belastingteruggave te controleren, log je in op Mijn Belastingdienst met je DigiD.

Hier kun je de voortgang van je aangifte volgen en zien wanneer de Belastingdienst je teruggave heeft verwerkt.

Op welke data vinden de uitbetalingen van inkomstenbelastingteruggave plaats in 2024?

Er zijn geen vaste data waarop de Belastingdienst de teruggaven uitbetaalt.

Dit gebeurt doorgaans binnen drie maanden nadat je je belastingaangifte hebt ingediend en de Belastingdienst deze heeft verwerkt.

Hoe weet ik of ik in aanmerking kom voor een belastingteruggave in 2024?

Om erachter te komen of je in aanmerking komt voor een belastingteruggave, vul je je belastingaangifte in.

Wanneer moet ik mijn belastingaangifte 2024 indienen om in aanmerking te komen voor een teruggave?

Om in aanmerking te komen voor een teruggave, dien je je belastingaangifte over 2023 vóór 1 mei 2024 in te sturen.

Indien je uitstel krijgt, heb je tot 1 september 2024 de tijd om je aangifte in te dienen.