Hoeveel mag je belastingvrij sparen?

Leestijd: 4 minuten

Hoeveel mag je belastingvrij sparen in 2024? Het is een veelgestelde vraag onder Nederlandse spaarders. In dit artikel leggen wij je precies uit hoeveel je belastingvrij mag sparen en waar je op moet letten.

Belastingvrij sparen houdt in dat je tot een bepaald bedrag aan spaargeld mag hebben zonder dat je hierover belasting hoeft te betalen. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd en aangepast door de Belastingdienst.

YouTube video
Video over belastingvrij sparen in 2024.

Wat is belastingvrij sparen?

In Nederland kun je een bepaald bedrag belastingvrij sparen dankzij het heffingsvrije vermogen. Het bedrag dat je belastingvrij mag sparen, verandert elk jaar. In 2024 mag je bijvoorbeeld €57.000 belastingvrij sparen. Heb je een fiscaal partner, dan mag je samen zelfs tot €114.000 belastingvrij sparen.

Belastingvrij sparen en vermogen: Je spaargeld maakt deel uit van je vermogen. Het vermogen bestaat uit spaargeld, beleggingen en andere bezittingen minus eventuele schulden. De vermogensrendementsheffing is de belasting die je betaalt over je vermogen in box 3.

Bij belastingvrij sparen wordt je spaargeld tot het heffingsvrije vermogen niet meegenomen in de berekening van de vermogensrendementsheffing.

Vrijstelling in box 3
Vrijstellingen in box 3.

Vrijstellingen in box 3

Algemene vrijstelling voor spaargeld

In Nederland is er een algemene vrijstelling voor spaargeld in box 3, ook wel het heffingsvrij vermogen genoemd. Dit betekent dat je een bepaald bedrag aan spaargeld en beleggingen mag hebben zonder hierover vermogensbelasting te betalen. In 2023 bedraagt de vrijstelling in box 3 € 57.000, en voor fiscale partners is dit € 114.000 gezamenlijk.

Je spaargeld, samen met je beleggingen en eventuele andere bezittingen zoals een tweede (vakantie)woning, vormen je vermogen.

Extra vrijstellingen en belastingverlaging

Naast de algemene vrijstelling zijn er ook extra vrijstellingen en belastingverlagingen beschikbaar. Een voorbeeld daarvan is groen sparen of groen beleggen, ook wel maatschappelijke beleggingen genoemd. In dit geval kun je profiteren van een extra vrijstelling op je vermogen. Voor 2024 is deze vrijstelling € 71.251 en € 142.502 voor fiscale partners.

Vrijstellingen voor bepaalde spaarvormen

Er zijn ook vrijstellingen beschikbaar voor bepaalde spaarvormen. Het werkelijke rendement op maatschappelijke beleggingen, culturele beleggingen, durfkapitaal, en tijdelijke verhuur van je eigen woning blijft bijvoorbeeld onbelast in box 3.

Dit helpt je om een deel van je vermogen te beschermen tegen belasting. Indien je in specifieke situaties schulden hebt in box 3, geldt er ook een drempel waaronder je schulden worden verlaagd en daardoor je belastbaar inkomen in box 3 vermindert.

De Belastingaangifte

Aangifteproces voor vermogen

Tijdens de belastingaangifte wordt je totale vermogen bepaald door de waarde van je bezittingen minus je schulden op 1 januari van het betreffende jaar.

Om de belasting die je moet betalen over je vermogen te berekenen, wordt er rekening gehouden met de zogenaamde ‘grondslag sparen en beleggen‘. Dit is het bedrag waarover de zogenaamde vermogensrendementsheffing wordt berekend.

Voor 2024 is het heffingsvrije vermogen vastgesteld op €57.000. Als je een fiscaal partner hebt, kan dit bedrag oplopen tot €114.000.

Impact van spaarrente en beleggingsrendement

De belastingdienst gaat er vanuit dat je een fictief rendement behaalt op je spaargeld en beleggingen. Dit rendement is niet gebaseerd op de werkelijke spaarrente of het daadwerkelijke beleggingsrendement, maar op een vastgesteld percentage.

Fictief rendement op spaargeld en beleggingen
Grafiek met het fictief rendement op spaargeld en beleggingen van 2017-2023.

Om de belasting over je vermogen te berekenen, wordt de grondslag sparen en beleggen vermenigvuldigd met het percentage van het fictief rendement. Vervolgens wordt hierover de vermogensrendementsheffing geheven tegen een tarief van 36%.

Hier is een voorbeeld van de berekening van de vermogensrendementsheffing:

  • Grondslag sparen en beleggen: €100.000 (na aftrek van het heffingsvrije vermogen)
  • Fictief rendement: 4% (afhankelijk van je vermogen)
  • Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen: €100.000 x 4% = €4.000
  • Vermogensrendementsheffing: €4.000 x 36% = €1.440

In dit voorbeeld betaal je dus €1.240 aan belasting over je vermogen. Houd er rekening mee dat deze berekening een indicatie is en kan variëren afhankelijk van individuele situaties en de wettelijke regelgeving.

Vermogensbelsting 2019-2024
Grafiek met het percentage vermogensbelasting 2019-2024.

Schulden en fiscaal partnerschap

Bij het berekenen van je belastingvrij sparen in 2024, moet je rekening houden met enkele aspecten. Als je schulden hebt, kunnen deze invloed hebben op het bedrag dat je belastingvrij mag sparen. In 2024 is de vrijstellingsgrens voor alleenstaanden €57.000 en voor fiscale partners €114.000. Je kunt onder andere met behulp van schulden je gemiddelde rendement en je belastingen verlagen.

Een belangrijk aspect om te overwegen is het fiscaal partnerschap. Als je een fiscaal partner hebt, dan mag je samen tot een hoger bedrag belastingvrij sparen. Dit betekent dat je gezamenlijk meer spaargeld kunt hebben zonder belasting te betalen.

Invloed van toeslagen

Naast je spaargeld, kunnen ook toeslagen en verzekeringen invloed hebben op je belastingvrije spaarbedrag.

Bijvoorbeeld, als je recht hebt op huur- of zorgtoeslag, is het belangrijk om te weten wat de grens is voor je spaargeld om niet je toeslagen te verliezen. Ook wanneer je AOW ontvangt is het belangrijk om te weten hoeveel spaargeld je mag hebben.

Hier een overzicht van hoeveel vermogen je maximaal mag hebben om gebruik te maken van toeslagen en uitkeringen:

  • AOW: De vermogenslimiet in 2024 is €7.575 voor een alleenstaande en €15.150 voor een alleenstaande ouder of huishouden.
  • Huurtoeslag: De vermogenslimiet in 2024 is €36.952 voor een alleenstaande en €73.904 wanneer je een partner hebt
  • Zorgtoeslag: De vermogenslimiet in 2024 is €140.213 en €177.30 wanneer je een toeslagpartner hebt.