Bosbranden in Canada beïnvloeden oliemarkt

Leestijd: 2 minuten

Het is voor beleggers misschien niet direct het eerste nieuwsitem waar ze aan denken wanneer ze hun strategie op de beurs voor de komende tijd gaan bepalen, maar de beurs zou in de komende tijd wel eens kunnen worden beïnvloed vanuit onverwachte hoek. De enorme bosbranden die op dit moment in de provincie Alberta, in Canada, woeden kunnen namelijk een significant effect hebben op de olieprijs. En zoals elke belegger weet: een fluctuerende olieprijs is een fluctuerende beurs.

Canadees oliezand

Waarom zijn bosbranden in Canada zo van invloed op de olieprijs? Dat heeft te maken met de enorme olie-industrie die daar draait op de winning van oliezand. Het gebied waar veel van dit oliezand wordt gewonnen ligt midden in hetzelfde gebied waar nu de hevigste bosbranden uit de Canadese geschiedenis woeden. Het gevolg: de oliezandwinning ligt op z’n gat. Dat dit invloed heeft zien we als we de cijfers bekijken. De Royal Bank of Canada becijferde dat de bosbranden verantwoordelijk zijn voor een miljoen vaten olie per dag die nu niet kunnen worden gewonnen. Alleen Shell kan al bijna een kwart miljoen vaten minder verwerken. Hoewel er nog geen infrastructuur van de verschillende oliemaatschappijen is verwoest ligt de productie dus wel stil.

Gevolg voor de olieprijs

Dat de productie van olie in het getroffen gebied is teruggeschroefd heeft een direct effect op de prijs van Canadese olie. Die is in korte tijd al enkele procenten gestegen. Gaat dit echter ook de wereldwijde olieprijs op drijven? Dat is de vraag waar beleggers graag een antwoord op zouden krijgen. Volgens een analist van Barclays is dit zeker een mogelijkheid. Met name omdat er op dit moment nog niet duidelijk is hoelang de olieproductie stil zal liggen is er nog een hoop onzekerheid. Ligt de productie voor langere tijd, dus enkele maanden, stil en worden er bovendien olie-installaties geëvacueerd en gesloten (en dat is heel goed mogelijk) dan gaat de wereldoliemarkt daar zeker de negatieve effecten van merken.

Wat doet Saudi-Arabië?

De enige mogendheid die bij een langdurig uitvallen van de Canadese olieproductie de olieprijs nog enigszins in toom kan houden lijkt Saudi-Arabië. Wanneer dit land meer olie gaat produceren zal de prijs redelijk stabiel blijven. De vraag is echter of men dat in Saudi-Arabië wil. Zij hebben er de afgelopen tijd juist voor gekozen om de prijs op de oliemarkt op te laten lopen. In dat kader is de machtswissel die onlangs in Saudi-Arabië heeft plaatsgevonden ook voor beleggers erg interessant. Er is namelijk een nieuwe minister van Olie. Betekent een nieuwe minister ook een nieuw beleid? Het antwoord op die vraag zal in grote mate de olieprijs voor de komende maanden bepalen.