AFM wil meer informatievoorziening over duurzaam beleggen

Leestijd: 2 minuten

Er moet meer gedaan worden aan het geven van informatie over duurzame beleggingen. Beleggers worden daar nu nog onvoldoende van op de hoogte gebracht. Dat is in ieder geval de mening van de Autoriteit Financiële Markten. Beleggingsfondsen zouden hier nog veel beter mee om kunnen gaan vind de toezichthouder. De beleggers weten nu onvoldoende over de zaken waarin ze beleggen of waar ze in zouden kunnen investeren. Dit komt vooral doordat de informatie die wel gegeven nog te algemeen van aard is. Daar moet verandering in komen zo stelt de AFM.

Onderzoek ter verkenning

AFM deed een verkennend onderzoek om te zien hoe de zaken er op dit moment voor staan. Daarvoor bekeek het 100 beheerders. Deze beheerders hadden samen 1250 Nederlandse fondsen onder hun hoede. In meer dan veertig procent van de gevallen werd gesteld door de beheerder dat het om een duurzaam fonds ging. AFM ziet dit echter na het onderzoek wel anders. 46 van deze fondsen zijn ook nader onderzocht. Er is gekeken of de informatie die gegeven werd wel voldoende is om het fonds ook daadwerkelijk duurzaam te noemen. Dit was niet voor alle 46 aan de orde. Daar is dus nog werk nodig.

Algemeenheden over risico’s

Wanneer gekeken wordt naar de fondsen die als duurzaam worden aangemerkt, dan is vooral bekeken wat er in de prospectus staat. Daarin is gekeken naar wat er over duurzaamheidsrisico’s wordt gezegd. Volgens de AFM gaat het hier te veel over algemeenheden. In de meeste gevallen is er geen diepgang opgenomen in de prospectus. Daardoor weten beleggers dus eigenlijk niet goed waar ze aan beginnen en worden ze gelokt met een belofte, zonder daar veel verder over uit te wijden. Bovendien zijn ook andere zaken minder goed uiteengezet dan eigenlijk zou moeten als het om beleggen gaat.

Wat is een duurzame doelstelling?

Een voornaam probleem in de prospectus van veel van de fondsen die als duurzaam worden aangemerkt is de concrete beschrijving. Zo is dus eigenlijk nooit duidelijk wat de duurzame doelstelling nu eigenlijk inhoudt. In een aantal fondsen ontbreekt deze beschrijving helemaal. In andere gevallen is er niet naar ecologische of sociale kenmerken gekeken. Dit zijn juist de punten waarop fondsen die als duurzaam te boek staan zich moeten onderscheiden. Dit moet dus beter worden verzorgd om de belegger meer duidelijke inzichten te geven. Dit moet in de komende tijd gaan veranderen als het aan AFM ligt.

Nieuwe regels

Het onderzoek dat door de waakhond werd gedaan was niet zonder aanleiding. De mogelijkheid dat nieuwe regels worden vastgesteld is zeer reëel. Het is belangrijk dat bepaalde technische standaarden definitief worden vastgesteld. Dit komt mede ook doordat er relevante nieuwe wetgeving op komst is. AFM heeft na het onderzoek wel vastgesteld dat er ook voor de beheerders nog het nodige te leren viel. Zij verwachten dan ook dat uit het rapport lessen worden getrokken. In de toekomst zal het dus beter gaan met de voorziening van informatie over de inhoud van fondsen.