Staatsobligaties

Staatsobligaties zijn schuldbewijzen uitgegeven door de overheid. Wanneer je in staatsobligaties belegt, leen je feitelijk geld aan de overheid. In ruil daarvoor ontvang je periodiek rente over het geïnvesteerde bedrag.

Obligaties worden doorgaans gezien als een minder risicovolle belegging vergeleken met aandelen. Overheden hebben namelijk meestal een goede kredietwaardigheid en worden regelmatig ondersteund door andere landen, instellingen of centrale banken.

Staatsobligaties zijn er in verschillende soorten en maten. Ze kunnen worden uitgegeven met verschillende looptijden, variërend van enkele maanden tot tientallen jaren.

De rente die je ontvangt kan vast of variabel zijn. Staatsobligaties kunnen ook worden uitgegeven in verschillende valuta, wat invloed kan hebben op het rendement vanwege wisselkoersschommelingen.

 • Staatsobligaties zijn schuldbewijzen uitgegeven door de overheid en worden gezien als een minder risicovolle belegging.
 • Deze obligaties hebben verschillende looptijden en rentetypen, en kunnen worden uitgegeven in verschillende valuta.
 • Beleggen in staatsobligaties levert periodiek rente op, maar het rendement kan worden beïnvloed door wisselkoersschommelingen.

Wat Zijn Staatsobligaties?

Wat Is Een Obligatie?

Een obligatie is een schuldbewijs uitgegeven door een instelling, zoals een overheid of bedrijf. In het geval van staatsobligaties geef je geld aan de overheid in ruil voor een overeengekomen rentetarief.

Over het algemeen worden staatsobligaties beschouwd als een relatief veilige belegging, omdat ze worden uitgegeven door landen met een stabiele economie en politieke situatie.

Verschillende looptijden

Er zijn verschillende typen staatsobligaties, afhankelijk van de looptijd en rente. Enkele voorbeelden zijn:

 • Kortlopende obligaties: Deze hebben een looptijd van minder dan vijf jaar.
 • Middellange obligaties: Deze hebben een looptijd tussen vijf en tien jaar.
 • Langlopende obligaties: Deze hebben een looptijd van meer dan tien jaar.

Afhankelijk van je risicotolerantie en beleggingshorizon kun je kiezen voor het type staatsobligatie dat het beste bij je behoeften past.

Nominale Waarde en Rente

De nominale waarde van een staatsobligatie is het bedrag dat je aan het eind van de looptijd terugkrijgt.

Daarnaast ontvangt je periodiek een rente, ook wel couponrente genoemd. Deze rente wordt berekend als een percentage van de nominale waarde.

Bijvoorbeeld, als je een staatsobligatie van €1.000 met een couponrente van 3% heeft, ontvang je jaarlijks €30 aan rente.

Staatsobligaties kunnen een aantrekkelijke belegging zijn voor beleggers die op zoek zijn naar een stabiele inkomstenstroom of die hun portefeuille willen diversifiëren.

Let echter op de kredietwaardigheid van het land: hoe hoger de kredietwaardigheid, hoe lager de rente, aangezien het risico voor de belegger lager is.

Investeren in Staatsobligaties

Beleggen in Nederlandse Staatsobligaties

Als je wilt beleggen in staatsobligaties, kun je overwegen om te investeren in Nederlandse staatsobligaties.

Staatsobligaties
Staatsobligaties kopen in 2024.

Deze worden uitgegeven door de Nederlandse overheid en zijn verhandelbaar op de Euronext Amsterdam.

Om te beleggen in individuele Nederlandse staatsobligaties kun je deze aankopen via je eigen bank, beleggingsadviseur of broker.

Rendement en Risico's

Staatsobligaties kunnen een aantrekkelijke beleggingsoptie zijn vanwege hun relatieve veiligheid en betrouwbaarheid.

Het rendement op staatsobligaties bestaat meestal uit de rente die periodiek wordt uitgekeerd, en eventuele koersstijgingen.

Er zijn echter enkele risico's verbonden aan het beleggen in staatsobligaties:

 1. Kredietrisico: Hoewel ze als veilig worden beschouwd, is er altijd een risico dat een overheid haar schulden niet kan aflossen.
 2. Renterisico: Renteontwikkelingen kunnen de waarde van staatsobligaties beïnvloeden.
 3. Inflatierisico: Inflatie kan de reële waarde van je belegging in staatsobligaties verlagen.
 4. Valutarisico: Als je investeert in staatsobligaties van landen buiten de Eurozone, wordt je rendement beïnvloed door wisselkoersschommelingen.

Kredietwaardigheid en Ratings

De kredietwaardigheid van een land is belangrijk voor beleggers, omdat dit aangeeft hoe betrouwbaar het land is in het nakomen van zijn betalingsverplichtingen.

Er zijn verschillende kredietbeoordelingsbureaus die de kredietwaardigheid van landen beoordelen, zoals Fitch. Deze bureaus geven landen ratings – een investment grade rating geeft aan dat een land een laag risico op wanbetaling vertegenwoordigt.

Hier is een voorbeeld van een tabel met investment grade ratings:

RatingbureauHoogste ratingLaagste investment grade rating
FitchAAABBB-
Ratings van obligaties.

Het Kopen en Verkopen van Staatsobligaties

Hoe Werkt de Handel in Obligaties?

Wanneer je besluit in staatsobligaties te beleggen, kom je in aanraking met de handel in obligaties.

Het proces van kopen en verkopen op de obligatiemarkt verloopt via je bank, beleggingsadviseur of online broker.

Nederlandse staatsobligaties zijn vrij verhandelbaar en worden verhandeld op de Euronext Amsterdam.

Vraag en Aanbod

Obligatiekoersen worden beïnvloed door vraag en aanbod op de markt.

 • ls er meer vraag is dan aanbod, stijgen de prijzen. Dit leidt tot hogere obligatieprijzen en lagere rentes.
 • Als er meer aanbod is dan vraag, dalen de prijzen en stijgt de rente.

Rentetarieven en Koersen

Rentetarieven hebben een directe invloed op de koersen van obligaties:

 • Stijgende rentetarieven: Als de rente stijgt, worden staatsobligaties minder waard. Beleggers kopen liever nieuwe obligaties met een hogere rente dan oude met een lagere rente.
 • Dalende rentetarieven: Als de rente daalt, stijgen de prijzen van staatsobligaties. Dit komt omdat obligaties met een hogere rente aantrekkelijker zijn dan obligaties met een lagere rente.

Kapitaal en aflossing zijn andere belangrijke factoren om te overwegen bij het kopen en verkopen van staatsobligaties. Deze zijn:

 • Kapitaal: Het bedrag dat je in staatsobligaties belegt op het moment van aankoop.
 • Aflossing: Het bedrag dat wordt terugbetaald aan de belegger wanneer de staatsobligatie vervalt, meestal gelijk aan het oorspronkelijke kapitaal.

Naast staatsobligaties kun je ook overwegen om in andere obligaties te investeren. Het verschil is dat bedrijfsobligaties worden uitgegeven door bedrijven in plaats van de overheid. Ze dragen vaak een hoger risico, maar bieden ook hogere rendementen.

Financiële Aspecten

Risicoprofiel en Beleggingsfondsen

Staatsobligaties zijn een veilige investering. Fondsen die veel beleggen in staatsobligaties bieden beleggers de mogelijkheid om in deze effecten te beleggen. Het risico van een obligatiefonds hangt af van hoe goed de staatsobligaties in het fonds zijn en hoe het gesteld is met de economieën van de landen waar de staatsobligaties zijn uitgegeven.

De Invloed van Inflatie

Inflatie beïnvloedt de waarde van staatsobligaties. Als de inflatie hoog is, daalt de waarde van obligaties. Als de inflatie laag is, stijgt de waarde. Daarom geven beleggers de voorkeur aan obligaties uit landen met een stabiele, lage inflatie. Inflatie heeft verschillende effecten op obligatiekoersen.

Rente staatsobligatie vs inflatie Nederland
Rente Nederland vs inflatie.

Staatsbegroting en Financiële Markten

De staatsbegroting is een cruciaal aspect bij het beoordelen van staatsobligaties, aangezien de overheid de obligaties uitgeeft om haar uitgaven te financieren. Het ministerie van financiën controleert en beheert de uitgifte van staatsobligaties. Als een land een solide begrotingsbeleid heeft, zullen financiële markten dit beschouwen als een teken van economische stabiliteit, waardoor de vraag naar staatsobligaties zal toenemen en de rente zal dalen.

Bij het analyseren van staatsobligaties en hun invloed op de financiële markten is het van belang rekening te houden met factoren zoals de economische groei, het begrotingstekort en de staatsschuld. Beleggers zullen deze gegevens nauwlettend volgen om de risico's van hun beleggingen in staatsobligaties te evalueren. Overheidsobligaties en staatsobligaties begrijpen

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik Nederlandse staatsobligaties kopen?

Om Nederlandse staatsobligaties te kopen, kun je terecht bij je bank, een online broker of via een effectenrekening.

Wat zijn de huidige rentetarieven voor staatsobligaties van 1 en 5 jaar?

De rentetarieven voor staatsobligaties veranderen voortdurend en zijn afhankelijk van marktomstandigheden en economische ontwikkelingen.

Wat zijn de voornaamste risico's bij het beleggen in staatsobligaties?

De voornaamste risico's bij het beleggen in staatsobligaties zijn renterisico, inflatierisico en kredietrisico. In vergelijking met andere beleggingsinstrumenten worden staatsobligaties doorgaans gezien als relatief veilige beleggingen, vooral als ze worden uitgegeven door stabiele landen.

Wanneer vindt de uitgifte van nieuwe staatsobligaties plaats?

De uitgifte van nieuwe staatsobligaties vindt plaats wanneer een overheid geld nodig heeft om uitgaven te financieren. De exacte datum voor uitgifte varieert en kan afhankelijk zijn van factoren zoals economische omstandigheden en budgettaire behoeften.

Wat zijn de kenmerken van Nederlandse staatsobligaties?

Nederlandse staatsobligaties hebben enkele kenmerken, zoals een vast rentepercentage (couponrente) en looptijd. Ze worden over het algemeen uitgedrukt als “NETHER 2.00% 2032/04/30”, waarbij “NETHER” een afkorting voor Nederland is, “2.00%” het rentepercentage en “2032/04/30” de vervaldatum van de lening.

Verder lezen