Vakantiegeld berekenen

Leestijd: 6 minuten

Vakantiegeld, ook wel vakantietoeslag of vakantiebijslag genoemd, is een extra bedrag dat werknemers ontvangen bovenop hun reguliere salaris. Dit bedrag wordt meestal eens per jaar uitbetaald en is bedoeld om werknemers in staat te stellen van hun vakantie te genieten zonder financiële zorgen.

Berekenen van je vakantiegeld

Het vakantiegeld is gebaseerd op een percentage van het brutoloon van de werknemer. Dit verrekeningspercentage bedraagt meestal 8% van het brutoloon. Het vakantiegeld wordt over het algemeen berekend van 1 juni van het vorige jaar (2023) tot 1 juni van het huidige jaar (2024).

Om je vakantiegeld te berekenen, volg je deze stappen:

  1. Bepaal je bruto jaarsalaris.
  2. Bepaal het vakantiegeldpercentage, in dit geval 8%.
  3. Vermenigvuldig het brutoloon met het vakantiegeldpercentage om het bruto vakantiegeld te ontvangen.

Het netto vakantiegeld is echter het bedrag dat je uiteindelijk ontvangt. Om dit te berekenen, moet je rekening houden met bepaalde belastingtarieven. In 2024 bedraagt het belastingtarief tot €75.518 namelijk 36,97%, en vanaf €75.518 bedraagt het 49,5%.

Je werkgever houdt hier al rekening mee en houdt elke maand een passend deel van het inkomen in.

Vakantiegeld wordt meestal uitbetaald in mei of juni. Het is handig om je loonstrook te controleren om te zien of je vakantiegeld correct is berekend en uitbetaald.

Als je ziek bent geweest, hoef je je geen zorgen te maken: de opbouw van je vakantiegeld gaat gewoon door.

Vakantiegeld en Belasting

Vakantiegeld en Loonheffing

Vakantiegeld is een belangrijke financiële tegemoetkoming voor werknemers en wordt meestal uitbetaald in mei. Het vakantiegeld bedraagt over het algemeen 8% van je brutoloon. Dus stel je had in 2024 een bruto-inkomen van € 38.000, dan heb je recht op minstens (€ 38.000 x 8%) € 3.040 bruto vakantietoeslag.

Belasting op je vakantiegeld wordt direct verrekend, net als bij je reguliere salaris. Ons belastingstelsel kent twee belastingschijven. De eerste schijf is tot € 73.031 met een tarief van 36,96%. De tweede schijf vanaf € 75.518 heeft een tarief van 49,5%. Je werkgever houdt automatisch rekening met deze tarieven bij het inhouden van de belasting op je vakantiegeld.

De hoogte van de loonheffing op je vakantiegeld hangt dus af van je inkomen en de belastingschijf waarin het valt.

In 2024 is er voor werkenden in de hoogste inkomensschalen een stijging van het belastingpercentage van 49,5% in 2023 naar 56,01%. Dit komt door de toepassing van het bijzonder tarief voor eenmalige uitkeringen, zoals vakantiegeld. Hierdoor zullen hogere inkomens meer belasting betalen over hun vakantiegeld.

Bruto inkomen per maandBruto vakantiegeldNetto vakantiegeld
€ 2.000€ 1.920€ 1.320
€ 2.500€ 2.400€ 1.462
€ 3.000€ 2.880€ 1.753
€ 3.500€ 3.360€ 1.804
€ 4.000€ 3.840€ 1.584
€ 4.500€ 4.320€ 1.804
€ 5.000€ 4.800€ 2.701
€ 5.500€ 5.280€ 2.971
€ 6.000€ 5.760€ 3.037
Overzicht met voorbeelden van hoeveel vakantiegeld je ongeveer kunt verwachten in 2024.

Heffingskortingen en Vakantiegeld

Loonheffingskorting is een korting op de loonheffing, waardoor je uiteindelijk minder belasting betaalt. Er zijn verschillende soorten heffingskortingen, zoals de algemene heffingskorting, de arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Bij de verrekening van belasting op je vakantiegeld wordt ook rekening gehouden met deze heffingskortingen. Het bedrag dat je uiteindelijk ontvangt, is afhankelijk van je inkomen en de belastingschijf waarin je valt. De loonheffingskorting zorgt er in veel gevallen voor dat je minder belasting hoeft te betalen over je vakantiegeld.

Om exact erachter te komen hoeveel vakantiegeld je ontvangt na aftrek van belasting en heffingskortingen, is het raadzaam om je cao of je arbeidsvoorwaarden in jouw contract te raadplegen.

Uitkering en Vakantiegeld

Vakantiegeld bij Verschillende Soorten Uitkeringen

In Nederland hebben mensen met een uitkering recht op vakantiegeld, ook wel een vakantiebijslag genoemd. Het vakantiegeld bedraagt meestal 8% van het bruto jaarsalaris of uitkering. Afhankelijk van het type uitkering en de instantie die verantwoordelijk is voor de betaling, kan dit echter variëren. De verschillende soorten uitkeringen zijn onder andere AOW, bijstandsuitkering, WW, IOW, WAO, WAZ, Wajong, ziektewet en WIA uitkeringen.

Voor de meeste uitkeringen, zoals AOW, wordt het vakantiegeld in mei uitbetaald. Daarnaast krijg je bij sommige uitkeringen, zoals bij ziektewetuitkeringen, je vakantiegeld maandelijks samen met je uitkering uitbetaald.

Rol van UWV en SVB

De Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) zijn verantwoordelijk voor het uitbetalen van vakantiegeld voor verschillende uitkeringen. Het UWV is verantwoordelijk voor het betalen van onder andere WW, IOW, WAO, WAZ, Wajong, ziektewet, WIA en Wazo uitkeringen. Daarentegen, neemt de SVB de AOW-uitkeringen en enkele andere sociale uitkeringen voor haar rekening.

In 2024 staat het vakantiegeld van UWV-uitkeringen gepland op 23 mei en je ontvangt dan een betaalspecificatie met details over hoeveel uitkering en vakantiegeld je precies ontvangt. De vakantiegeldbetaling voor AOW-uitkeringen wordt door de SVB verzorgd en naar verwachting zal het vakantiegeld in mei 2024 worden uitbetaald. Alleenstaand AOW-gerechtigden ontvangen dan naar schatting €870,48 aan vakantiegeld.

Wettelijke Regelingen rond Vakantiegeld

Vakantiegeld en Collectieve Arbeidsovereenkomsten (CAO)

Werkgevers en werknemers in Nederland hebben te maken met regels rond vakantiegeld. In veel gevallen zijn deze regels vastgelegd in een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO). Een CAO bevat afspraken over arbeidsvoorwaarden zoals lonen, arbeidstijden, vakantiedagen en vakantiegeld. Het vakantiegeld wordt over het algemeen berekend als een percentage van het inkomen en bedraagt meestal 8% van het bruto jaarloon.

In sommige sectoren zijn er verschillende afspraken over vakantiegeld. Dit betekent dat het vakantiegeld hoger of lager kan zijn dan het wettelijk minimum van 8%. Kijk in je arbeidsovereenkomst en CAO welke afspraken er zijn gemaakt over vakantiegeld.

Vakantiegeld bij minimumloon

Voor werknemers die het minimumloon verdienen, is het vakantiegeld een belangrijke aanvulling op hun inkomen. Net als bij andere inkomensgroepen wordt het vakantiegeld berekend als een percentage van het bruto jaarloon. Bij het minimumloon is dit percentage ook 8%.

In 2024 zijn er enkele veranderingen in het vakantiegeld voor werknemers van verschillende inkomensgroepen. Uit een zoekresultaat blijkt dat werknemers die net onder modaal verdienen (€ 3.000 bruto per maand) netto € 242 meer vakantiegeld ontvangen in vergelijking met 2023. Een parttime medewerker die € 1.750 bruto per maand verdient, ontvangt zelfs € 578 extra ten opzichte van het voorgaande jaar.

De belasting die wordt ingehouden op vakantiegeld, wordt direct verrekend. Hierdoor kan het netto vakantiegeldbedrag dat je ontvangt, afwijken van het bruto bedrag. Het vakantiegeld wordt in Nederland meestal uitbetaald in de maand mei.

Uitbetaling Vakantiegeld

Werknemers en uitkeringsgerechtigden ontvangen elk jaar één keer hun vakantiegeld, meestal in de maand mei. Het vakantiegeld wordt opgeteld bij hun salaris of uitkering. Bij een uitkering kan men rond 23 mei 2024 het vakantiegeld verwachten op hun rekening. De exacte datum kan variëren, afhankelijk van de werkgever of instantie die de betalingen uitvoert.

Jongeren met een bijbaan en uitzendkrachten hebben soms andere betalingsregelingen. Zij kunnen ervoor kiezen om elke maand vakantiegeld te ontvangen, samen met hun salaris.

Vakantiegeld en je Persoonlijke Financiën

Je kunt je vakantiegeld natuurlijk gebruiken voor een mooie vakantie, maar je kunt het ook slim gebruiken om je financiën te verbeteren. Hieronder enkele voorbeelden van hoe je het vakantiegeld kunt besteden:

  • Financiële buffer opbouwen: Door het vakantiegeld op een spaarrekening te zetten, kan het bijdragen aan het creëren van een financiële buffer. Hiermee ben je beter voorbereid op onvoorziene kosten, zoals een kapotte wasmachine of auto.
  • Afbetalen schulden: Heb jij schulden, zoals een persoonlijke lening of openstaande rekeningen? Met het vakantiegeld kan je een deel van die schulden aflossen.
  • Investeren: Je kunt het vakantiegeld gebruiken om te investeren in bijvoorbeeld aandelen of in een ETF of beleggingsfonds stoppen.

Extra Informatie over Vakantiegeld

Vakantiegeld en Huwelijksstatus

Als je getrouwd bent, kan je huwelijksstatus invloed hebben op de hoogte van je vakantiegeld. Het is belangrijk om te weten dat je gezamenlijke inkomen je belastingtarief bepaalt. In 2024 is het belastingtarief tot € 75.518 gelijk aan 36,97% en vanaf € 75.518 is het 49,5%. Houd hier dus rekening mee in je financiële planning.

Vakantiegeld versus Andere Uitkeringen

Vakantiegeld is slechts één van de vele soorten uitkeringen waar je als werknemer recht op kunt hebben. Andere uitkeringen zijn bijvoorbeeld de winstuitkering en de eindejaarsuitkering. Het is belangrijk om te weten dat vakantiegeld een wettelijke uitkering is, terwijl winst- en eindejaarsuitkeringen afhankelijk zijn van je arbeidsovereenkomst en de bedrijfsresultaten.

Opbouw Vakantiegeld over Overuren

Een belangrijk aspect van vakantiegeld is de opbouw van dit geld over overuren. Als je overuren maakt, kan dit invloed hebben op de hoogte van je vakantiegeld. Over het algemeen bouw je ook over je overuren vakantiegeld op. Hierbij kan het verschil maken of je extra uren maakt binnen een 36, 38 of 40-urige werkweek. Zo krijgen werknemers met een minimumloon en een 36-urige werkweek dit jaar netto 15 euro minder vakantiegeld, terwijl werknemers die 38 of 40 uur per week werken netto 12 en 40 euro meer vakantiegeld ontvangen. Houd hier dus rekening mee bij het plannen van je overuren en het verwachte vakantiegeld.

Veelgestelde vragen over vakantiegeld berekenen

In welke maand kan ik de vakantiegeld uitkering van het UWV verwachten?

Het UWV keert het vakantiegeld doorgaans uit in mei. Houd er echter rekening mee dat de exacte datum kan variëren, afhankelijk van het type uitkering en je persoonlijke situatie.

Is de 13e maand hetzelfde als vakantiegeld?

Nee, een 13e maand en vakantiegeld zijn niet hetzelfde. De 13e maand is een extra maand loon die meestal aan het einde van het jaar wordt uitbetaald en wordt gezien als een soort bonus bovenop het normale salaris (FNV).

Vakantiegeld daarentegen is wettelijk vastgesteld op minimaal 8% van het bruto jaarsalaris en wordt meestal in mei uitbetaald

Hoe kan je je vakantiegeld berekenen?

Je vakantiegeld kun je berekenen met de volgende standaard formule: Bruto maandsalaris x gewerkte maanden x percentage vakantiegeld = te ontvangen vakantiegeld.

Kan ik mijn vakantiegeld eerder laten uitbetalen?

Ja, je kunt je vakantiegeld eerder laten uitbetalen. Dit hangt echter af van de richtlijnen van de werkgever. Werknemers kunnen hun werkgever vragen om vakantiegeld eerder uit te betalen, bijvoorbeeld bij grote uitgaven.

Is vakantiegeld van januari tot december?

Nee, de opbouwperiode voor vakantiegeld in Nederland loopt doorgaans van 1 juni van het ene jaar tot en met 31 mei van het daaropvolgende jaar.

Vakantiegeld wordt dan meestal in mei uitbetaald over de periode die je het vorige jaar hebt gewerkt.