Meer dan 50% studenten leent bij DUO om te sparen

Leestijd: 2 minuten

De Hogescholen en universiteiten zijn dit collegejaar alweer ruim een maand geopend en duizenden studenten zijn weer hard (of iets minder hard) bezig met hun opleiding. Tijdens de formatieonderhandelingen voor een nieuw kabinet zag het er even naar uit dat de studiebeurs terug zou gaan komen, maar dat is uiteindelijk niet gebeurd. Dat betekent dat ook dit jaar een student geld moet lenen bij de DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) om zijn studie te kunnen bekostigen. Dat kan natuurlijk als een probleem worden ervaren. Toch ziet het merendeel van de studenten geld lenen voor een studie helemaal niet als een probleem.

Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat op dit moment slechts 12 procent van de studenten een studieschuld als financieel problematisch ervaart. Twee jaar geleden lag dit percentage met zo’n 30 procent beduidend hoger. Sterker nog: meer dan 50 procent van de door Nibud ondervraagde studenten leent meer geld dan ze eigenlijk nodig hebben. Deze studenten gebruiken een lening bij de DUO in feite als een manier om te sparen.

Lenen via DUO extreem gunstig

Dat studenten via DUO lenen is ergens heel goed verklaarbaar. Het rentepercentage is extreem laag (veel lager dan bij “gewone” leningen) en de voorwaarden met betrekking tot aflossen zijn erg gunstig. Eigenlijk kan er nergens beter geleend worden dan bij DUO. Het enige punt is dat een lening bij DUO eigenlijk bedoeld is voor het financieren van een studie. De redenen die studenten aangeven om meer geld te lenen dan noodzakelijk is hebben vaak echter maar weinig met studeren te maken.

Om welke redenen wordt er extra geleend?

De studenten die door het Nibud zijn ondervraagd maken graag gebruik van de leenmogelijkheden bij DUO. Zo’n 25 procent van de respondenten leent zelfs het maximaal mogelijke bedrag. Maar waarom doen ze dat? Veel studenten geven aan dat ze na hun studie ‘gewoon’ wat geld achter de hand willen hebben. Toch zijn er ook studenten die een specifiek plan hebben met het geleende geld. Zo zijn er studenten die verwachten niet direct een baan te zullen hebben na hun studie. Zij gebruiken het geleende geld bewust als buffer om de periode tussen afstuderen en (vast) werk gedeeltelijk te overbruggen.

Ook noemen de ondervraagde studenten relatief vaak het financieren van hun eerste eigen koophuis als argument om extra geld te lenen bij DUO. Al met al kan er worden gesteld dat de gemiddelde student geen ‘leenangst’ kent. Het tegenovergestelde lijkt eerder het geval. Volgens het Nibud is dit een onwenselijke ontwikkeling. Een schuld blijft immers een schuld of die nu loopt bij een bank of bij de DUO.