Hoeveel sparen per maand?

Leestijd: 2 minuten

Sparen was jarenlang de normaalste zaak van de wereld. Uw geld stond veilig bij een betrouwbare bank en u kreeg er bovendien nog een meer dan acceptabele rente over. Sparen stond gewoonweg helemaal niet ter discussie. Tegenwoordig is dat helemaal anders. Niet in de laatste plaats vanwege de bizar lage spaarrente die tegenwoordig door eigenlijk elke bank gehanteerd wordt. Het lijkt tegenwoordig een stuk aantrekkelijker om bijvoorbeeld uw geld te beleggen.

Toch is het nog steeds verstandig om in elk geval een gedeelte van uw vrij besteedbare inkomen te gebruiken om een financiële buffer op te bouwen. In Nederland is in dat geval een spaarrekening zonder twijfel de veiligste manier om dat te regelen. Met name ook omdat het depositogarantiestelsel ervoor zorgt dat u niet bang hoeft te zijn dat uw spaargeld verdampt wanneer de economische omstandigheden tegenzitten. Bovendien brengt een alternatief als beleggen risico’s met zich mee die u ten aanzien van uw buffer maar beter niet kunt lopen.

Het belang van sparen

Dat sparen nog steeds van belang is wordt door elke financieel expert onderkend. Het klassieke voorbeeld van een onverwachte uitgave die met spaargeld opgevangen moet worden is natuurlijk de bekende “kapotte wasmachine”. Er zijn nu eenmaal bepaalde onvoorziene omstandigheden waar u op voorbereid moet zijn.

Hoeveel moet u per maand opzijzetten?

Dat sparen verstandig is, dat is de vraag dus niet, maar hoeveel moet u sparen? Is er een bepaald bedrag dat u maandelijks opzij moet zetten voor het spaarpotje? En zo ja, hoe is die berekening dan te maken? Een instituut dat over deze zaken veel waardevolle informatie kan verschaffen is het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting). Informatieverstrekking en advisering over financiële kwesties zijn de corebusiness van dit instituut.

Het belangrijkste punt waar u (ook volgens het Nibud) moet beginnen is uw persoonlijke situatie. Wat de minimale hoogte van het spaargeld moet zijn hangt namelijk nauw samen met onder meer het aantal personen in uw huishouden, de vraag of u een eigen auto hebt en vanzelfsprekend de hoogte van uw inkomen. Dit alles leidt ertoe dat er natuurlijk geen standaard bedrag kan worden genoemd dat als spaargeld gereserveerd moet worden. Bij het Nibud gaan ze uit van de stelregel dat het (financieel) gezond is om maandelijks tien procent van uw (netto) inkomen opzij te zetten als spaargeld.

Gunstig sparen?

Ok, tien procent van uw inkomen reserveren om te sparen dus. Met dat gegeven als startpunt bent u er natuurlijk nog niet. Aangezien er een groot aantal spaarrekeningen worden aangeboden door de verschillende (Nederlandse) banken moet er een keuze worden gemaakt. De huidige extreem rentestand heeft wat dat betreft een voordeel: of u nu 0,1 procent of (bij een andere bank) 0,2 procent rente krijgt. Rijk wordt u er niet van. Hoewel een hoger rentepercentage natuurlijk erg prettig zou zijn is het vermeerderen van uw vermogen voor wat het spaargeld op zich minder belangrijk dan het hebben van een financiële buffer. Sparen is simpelweg ook bij een lage spaarrente gewoon een onderdeel van verstandig en volwassen persoonlijk financieel beleid.