Spaarrente niet negatief, maar verhoging laat nog lang op zich wachten

Sparen: het is verstandig, veel mensen doen het, maar of je er medio 2018 nu ook echt blij van wordt? Niet wanneer je slechts naar het rentepercentage kijkt. Het rendement op een spaarrekening is momenteel nog steeds bedroevend laag. Wat dat betreft kan het natuurlijk twee kanten op. Ofwel wordt het rentepercentage op spaarrekeningen een nog groter drama voor consumenten dan het nu al is (lees: een negatieve rente), ofwel krabbelt het rentepercentage weer langzaam op. Is daar op dit moment een voorspelling over te doen? Op zich wel, hoewel de uitkomst van die voorspelling uiteraard afhankelijk is van een groot aantal factoren.

Wie durft er in de min te duiken?

De spaarrente is al langere tijd bijzonder laag. Toch is er een psychologische barrière die de meeste banken niet durven te doorbreken. De grens van nul procent rente. Daaronder duiken zou betekenen dat het voor de houder van de spaarrekening in een oogopslag duidelijk is dat het aanhouden van de rekening hem geld kost. En het menselijk brein werkt nu eenmaal zo dat iemand zich in dat geval intensief gaat beraden op een overstap naar een bank waar een negatieve rente (nog) niet aan de orde is. Een goed voorbeeld van de manier waarop banken over deze materie nadenken was de manier waarop de directeur van ASN recent over dit onderwerp sprak bij de toelichting op de jaarcijfers. Over negatieve spaarrente zei directeur Arie Koorneef: “Zeg nooit nooit, maar ik acht de kans niet heel groot dat dat gaat gebeuren”. Aangezien de spaarrente bij ASN momenteel op 0,1 procent staat geeft dit wel aan dat het blijven hanteren van een positieve spaarrente eerder een psychologische dan een financiële afweging is.

Krijgen we binnenkort een hogere spaarrente?

Dat banken de hoogte van hun spaarrente afstemmen op het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) is geen nieuws. Deze handelswijze geeft een mooie inkijk in wat er de komende jaren op het rentevlak te verwachten is. Met name omdat de ECB regelmatig met ramingen komt waarin een toekomstperspectief wordt geschetst. Dat was onlangs ook weer het geval toen het eerste kwartaal van 2018 erop zat. Wat er uit die raming geconcludeerd kan worden: de spaarrente zal in de komende jaren (tot en met 2020) waarschijnlijk niet, of nauwelijks, gaan stijgen. De ECB gaf namelijk aan dat het plan is om de officiële rente die de Centrale Bank hanteert nog langdurig op het huidige lage niveau te houden. Die rente is nul procent. Dat betekent dat banken geen rente betalen wanneer ze geld lenen bij de ECB. En dat betekent weer dat het een bank niet zoveel uitmaakt hoeveel spaargeld van consumenten ze in kas hebben. Kortom: banken zien geen noodzaak om klanten te lokken met een hoger rentetarief op spaargeld.

Over DE SCHRIJVER

Joris is een ervaren financiële schrijver met een scherp inzicht in de wereld van financiën en economie. Hij heeft een passie voor het vertalen van complexe financiële concepten naar begrijpelijke taal.