Flinke hogere zorgpremie verwacht in 2022

Leestijd: 2 minuten

De verwachting is dat de zorgpremie in 2022 flink hoger zal uitpakken. Het gaat tientallen euro’s meer. Dit komt vooral door de taak waar de zorg voor staat nu de uitgestelde zorg moet worden ingehaald. De coronapandemie heeft voor een achterstand van zo’n 140.000 operaties gezorgd. Daardoor zullen de kosten voor de ziekenhuizen flink hoger uitpakken. Het is dan dus ook zeker dat die kosten uit de premie moeten worden bekostigd. Dit komt mede ook omdat voor de uitbraak van de pandemie de capaciteit ook al tegen het maximum werd benut en personeel vermoeid is.

De rol van steunpakketten

Een andere reden waarom de premie snel op zal lopen, is dat de steunpakketten voor zorgverzekeraars kleiner worden. De overheid gaat dit afbouwen. Verzekeraars kampen daardoor met onzekerheid. Er ontstaan nieuwe risico’s en die moeten wel op een bepaalde manier worden afgedekt. Daarom moet de premie opgevoerd worden. Hoeveel het precies wordt, zal snel bekend worden. Dit gebeurt op het moment dat de nominale rekenpremie naar buiten komt. Een week daarna zullen de eerste verzekeraars hun premie bekendmaken. Dit zal direct veel duidelijkheid geven over wat elke verzekeraar zal gaan vragen in het komende jaar.

Hoe zit het met eigen risico?

Het is wel al duidelijk dat het eigen risico een jaar bevroren wordt. Dat betekent dat het bedrag dat al sinds 2016 staat, namelijk €385,-, ook in het komende jaar nog het bedrag blijft waarop het eigen risico is vastgesteld. Dit had eigenlijk juist naar iets meer dan 400,- moeten gaan vanwege het stijgen van de zorguitgaven. Dit is echter door het demissionaire kabinet tegengehouden. Dit betekent dus wel dat de premie daardoor wel om hoog moet om de hogere kosten te kunnen compenseren.

Vooral nadelig bij chronische aandoeningen

De problemen zijn natuurlijk vooral voelbaar voor mensen met een chronische aandoening. De kosten voor hen zijn al hoog en worden alleen maar hoger. Mensen met een beperking of chronische aandoening waren al het slechtst af. Wie de zorgpremie, eigen risico, eigen bijdragen en aanvullende verzekeringen bij elkaar optelt, ontdekt al snel hoeveel een chronische ziekte kan kosten. Daar komen dan nog de zaken bij die niet vergoed worden. Denk aan zorgmiddelen die buiten het pakket vallen. Sommigen betalen al meer dan €400,- per maand. Daardoor moet twee derde van de chronisch zieken besparen op andere basisuitgaven zoals boodschappen. 40 procent moet zorg soms uitstellen.

Komst van een nieuwe regering

De nieuwe regering moet ook nog altijd gevormd worden. Wie in de aanloop naar de verkiezingen in maart 2021 naar de programma’s van de partijen keek, zag daarin diverse plannen. Er werd gekeken naar het eigen risico, bijvoorbeeld via een verlaging of door het instellen van een maximumbedrag voor een behandeling. Daarmee zou wel kunnen worden gezorgd dat de kosten wat minder heftig worden. Hoe dit uiteindelijk in de praktijk zal uitpakken, is echter nog niet duidelijk. Vooralsnog wil het na vele maanden niet lukken om een regering te vormen en plannen te maken.