Lage rente: nog even en we weten niet meer beter

Leestijd: 2 minuten

Dat het rendement op onze spaarrekeningen tegenwoordig verwaarloosbaar laag is zal iedereen die in het bezit van een spaarrekening is beamen. De meeste consumenten kijken er niet meer van op wanneer ze een berichtje van hun bank krijgen dat de rente wederom is verlaagd. Vrijwel alle spaarrekeningen hanteren op dit moment een rentepercentage dat tegen de nul procent aanschurkt. Af en toe komen er (vooral in Duitsland) zelfs al berichten naar buiten over een zogenaamde negatieve spaarrente.

In dat geval is er dus geen sprake van rendement; de rekeninghouder moet dan zelfs bijbetalen voor het stallen van geld op de rekening. Dat dit momenteel een vaststaand gegeven is lijkt steeds minder mensen echt iets te doen. Eerder dan zich heel druk te maken over de rentestand gaan veel consumenten op zoek naar alternatieven. Vaak vinden ze zo’n alternatief in beleggingen waar het rendement een stuk hoger is, maar de risico’s natuurlijk ook wat groter.

Board member ECB: lage rente is een probleem

De lage rentepercentages op spaarrekeningen maar gewoon aannemen als een vaststaand feit waar weinig aan te doen is. Het is een logische manier van denken. Toch schuilt er een gevaar in. Dat beweert althans Yves Mersch. Van hem kan met betrekking tot bankzaken in elk geval niet gezegd worden dat hij niet weet waar hij het over heeft. Deze Luxemburger is namelijk een lid van de directie van de Europese Centrale Bank (ECB). Aan zijn mening mag dus best wat waarde gehecht worden.

Maar wat is het probleem volgens Mersch nu eigenlijk met betrekking tot een (langdurig) lage rente? In een interview met een Duitse krant stelt het directielid van de ECB dat er op dit moment een generatie opgroeit “zonder te weten wat rente op geld betekent”. Mersch geeft vervolgens aan dat hij bang is dat de spaarcultuur zoals we die in Europa jarenlang kenden compleet zal verdwijnen. Dat kan problematisch zijn.

Het stallen van geld op een spaarrekening heeft namelijk als groot voordeel dat het geld veilig staat en dat financiële risico’s voor de eigenaar van de rekening nihil zijn.

Rentetarieven moeten omhoog

De kans dat steeds meer mensen kiezen voor een alternatief voor de spaarrekening is behoorlijk aanwezig. Als voorbeeld wordt de Bitcoin genoemd. Volgens Mersch is dit “een speculatieve hype waarover we ons zorgen moeten maken”. Yves Mersch (ECB) vindt dat er daarom door centrale banken moet worden opgetreden om de trend – van het zoeken naar alternatieven voor een spaarrekening – te keren. Volgens Mersch mag hier niet meer te lang worden gewacht. Hij stelt voor om het tarievenbeleid te ‘normaliseren’. Hij bedoelt hier feitelijk mee dat het rentepercentage bij spaarrekeningen weer naar een acceptabel niveau gebracht zou moeten worden. In stappen, maar zeker niet te langzaam.