Geld lenen wordt iets lastiger gemaakt

Leestijd: 2 minuten

Dat het kosten met zich meebrengt om geld te lenen, daar is iedere consument zich inmiddels wel van bewust. Toch worden de teugels nog verder aangehaald met nieuwe regelgeving. Zo wordt het maximale bedrag dat te lenen is veel minder hoog. De verstrekkers van de leningen moeten zich schikken in de nieuwe plannen van toezichthouder AFM. Het is zelfs zo dat dit tot een verlaging met meer dan 60 procent van de mogelijkheden voor consumenten leidt. De autoriteit doet dit met het oog op de problemen die kunnen ontstaan in de nabije toekomst.

Beperken van de schuldenlast


De reden waarom de AFM de regels wil aanpassen is simpel. Met de coronacrisis is de kans op hoge schuldenlasten bij veel mensen flink toegenomen. Het is zaak om dit probleem zoveel als mogelijk tegen te gaan. De aanvraag van een lening wordt altijd bepaald aan de hand van het inkomen en de vaste lasten. De kredietverstrekker waar je bij aanklopt, kan zo zien in welke mate je kunt lenen, zonder dat je daarbij in problemen zou komen. Het is om die reden ook nodig om de regels aan te scherpen, zo stelt AFM.

Meer geld overhouden


Een uitgangspunt dat altijd gebruikt wordt, is hoeveel geld iemand maandelijks overhoudt om van te leven. Dit kan dus ook per situatie verschillen. Voor iemand die alleenstaand is, is dit een ander verhaal dan voor iemand die samenwoont. Daarom wordt bij de aanscherping van de regels ook naar verschillende situaties gekeken. Wel is het uitgangspunt dat voor iedereen moet gelden dat er een bepaald bedrag moet overblijven na aftrek van de vaste lasten en de lening. Dit bedrag moet volgens de nieuwe regels ook hoger zijn dan nu het geval is. Voor sommigen gaat het om enkele tientjes, voor anderen om honderden euro’s.

Lager inkomen is minder lenen


Doordat is gesteld dat iedereen meer moet overhouden, is het dus ook zo dat vooral bij een lager inkomen minder geleend kan worden. Dit is al te berekenen aan de hand van de plannen zoals die op dit moment bekend zijn. De mensen met lage inkomens zullen dus meer merken van de veranderingen die worden doorgevoerd. Het is juist die groep die nu veel minder kan lenen dan voorheen. Zij merken dit ook veel meer dan mensen die andere inkomensgroepen vallen. Al is het wel zo dat ook de hogere inkomens minder kunnen gaan lenen in de nieuwe plannen.

Nu nog gaan lenen


Er is door de aankondiging van de nieuwe regels een duidelijke ontwikkeling te zien. Het is namelijk zo dat veel mensen nog voor de nieuwe regels ingaan een lening lijken te willen afsluiten. Het is zelfs zo dat verschillende partijen deze werkwijze aanraden op dit moment. Het is slim om juist nu voor bijvoorbeeld een verbouwing of een grote aankoop te kiezen. Op die manier is het mogelijk om dingen te verzorgen die straks in het nieuwe jaar niet meer kunnen. Dit kan dus een flink voordeel opleveren.