Wat is het 1895 Euro Obligaties Index Fonds?

Het 1895 Euro Bonds Index Fund is een fonds dat belegt in euro-obligaties. Het probeert de prestaties van de iBoxx € Eurozone Invest Grade 1-3 Year Index te volgen.

Als je in dit fonds belegt, wordt je geld belegd in obligaties uit verschillende landen in de eurozone.

1895 Euro Obligaties Index Fonds
Alles wat je moet weten over het 1895 Euro Obligaties Index Fonds in 2024

Dit fonds is geschikt voor beleggers die op zoek zijn naar een relatief stabiele inkomstenbron. Als belegger moet je echter rekening houden met de risico's, zoals rente- en kredietrisico's, die gepaard gaan met het beleggen in obligaties. Daarnaast is het belangrijk om te weten dat de waarde van je beleggingen kan variëren, en zowel kan dalen als stijgen.

Het 1895 Euro Obligaties Index Fonds

Het 1895 Euro Obligaties Index Fonds is opgericht met het doel om beleggers een totaalrendement te bieden dat zowel kapitaal- als inkomstenrendementen weerspiegelt, in lijn met het rendement van de benchmark index. Het fonds belegt in obligaties die voornamelijk deel uitmaken van de Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 500mm+ Bond Index.

Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 500mm+ Bond Index

De Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 500mm+ Bond Index is een prominente benchmark die het rendement weergeeft van vastrentende obligaties uitgegeven door landen in de Europese Unie. De index bestaat uit obligaties uit verschillende sectoren, zoals overheden, bedrijven en organisaties. Hij analyseert het marktgedrag en de prestaties van Europese obligaties. De index speelt een belangrijke rol bij het meten van de prestaties van het 1895 Euro Bonds Index Fund.

Het fonds belegt in obligaties met een totale waarde van ten minste 500 miljoen euro. Dit betekent dat er genoeg geld is en dat de portefeuille goed gediversifieerd is. Hier zijn enkele belangrijke kenmerken van de benchmarkindex:

  • Valuta: EUR
  • Geografische focus: Europese Unie
  • Sectorverdeling: Overheid, bedrijfs- en supranationale obligaties
  • Minimale omvang: €500 miljoen

Beleggers in het 1895 Euro Obligaties Index Fonds krijgen toegang tot een gediversifieerde portefeuille van vastrentende effecten uit de Europese Unie. Dit stelt je in staat om te profiteren van de groeimogelijkheden en stabiliteit die deze regio te bieden heeft, terwijl je het risico spreidt over verschillende soorten obligaties en emittenten.

Investeringsbeleid en Doelstellingen

Het 1895 Euro Obligaties Index Fonds is een sub-fonds met als doel het bieden van een totaal rendement voor beleggers, rekening houdend met zowel kapitaal- als inkomstenrendementen die de terugkeer van de Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 500MM+ Bond Index weerspiegelen. Dit betekent dat je investering resultaten oplevert die vergelijkbaar zijn met deze benchmark.

Portfolio- en Vermogensallocatie

Het fonds belegt in vastrentende effecten die voornamelijk zijn opgenomen in de benchmarkindex. Deze omvatten staatsobligaties, bedrijfsobligaties en andere vastrentende effecten. Het fonds wordt beheerd door BlackRock Investment Management (UK) Limited. Het hanteert een passieve strategie en kan de portefeuille naar eigen inzicht samenstellen.

Het 1895 Euro Bonds Index Fund belegt voornamelijk in staatsobligaties, bedrijfsobligaties en contanten.

Bij het bepalen van de juiste vermogensallocatie, houdt het Fonds rekening met de risico's, rendementen en de samenstelling van de benchmark index. Op deze manier wordt geprobeerd een optimale portefeuille samen te stellen die bijdraagt aan het behalen van je beleggingsdoelstellingen terwijl het risiconiveau beheersbaar blijft.

Prestaties en Fondsanalyse

Rendementen en Kapitaalgroei

De prestaties van het 1895 Euro Obligaties Index Fonds kunnen worden beoordeeld door rekening te houden met zowel kapitaal- als inkomstenrendementen. Volgens recente gegevens bedraagt de NAV per 5 april 2024 EUR 84,76. In de afgelopen 52 weken varieerde de NAV tussen 80,85 en 86,08.

Het fonds is de afgelopen 12 maanden met 1,12% gegroeid. Dit laat zien dat het fonds zich positief heeft ontwikkeld. Maar je moet je ook realiseren dat er andere fondsen zijn die beter hebben gepresteerd.

Informatie voor Beleggers

Prospectus en Essentiële Beleggersinformatie

Als je geïnteresseerd bent in het beleggen in het 1895 Euro Obligaties Index Fonds, is het belangrijk om eerst het prospectus en de essentiële beleggersinformatie te bekijken. Deze documenten bevatten alle details over het fonds, de risico's en de mogelijke rendementen die je kunt verwachten.

Fondsbeheer en Juridische Informatie

Het 1895 Euro Bonds Index Fund wordt beheerd door BlackRock. BlackRock is een van de grootste vermogensbeheerders ter wereld. Het fonds heeft als doel de waarde van je beleggingen te verhogen. Hiervoor belegt het in verschillende euro-obligaties. Het fonds is gevestigd in Nederland en heeft de ISIN-code NL0014857104. Een belegging in dit fonds brengt risico's met zich mee.

Rapportage en Hulpmiddelen

Als belegger wil je natuurlijk op de hoogte blijven van de prestaties van het 1895 Euro Obligaties Index Fonds. Gelukkig zijn er verschillende rapportagetools en hulpmiddelen beschikbaar die je inzicht geven in de ontwikkelingen van het fonds.

Je vindt er alle informatie die je nodig hebt voor je aangifte inkomstenbelasting in de verslagen van het fonds, bijvoorbeeld de winst- en verliesrekening.

Dit is geen beleggingsadvies. Informeer jezelf over het fonds voordat je investeert. De waarde van beleggingen kan stijgen of dalen. Er is geen garantie voor het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag.