Zorgpremie hoog? You ain’t seen nothing yet…

Leestijd: 2 minuten

Een hoge zorgpremie is voor niemand leuk. Voor sommige consumenten is het zelfs een regelrechte verschrikking. Door het feit dat ze bijvoorbeeld chronisch ziek zijn of vanwege hun financiële situatie die niet zo rooskleurig is. De zorgpremie kan letterlijk voor slapeloze nachten zorgen. Wat dat betreft wordt het er in 2017 niet beter op. Inmiddels zijn de premies voor komend jaar bekend en het is wel duidelijk: een zorgverzekering – die voor iedereen verplicht is – wordt nog duurder dan hij al was.

Wordt dat in de toekomst beter? Als we realistisch naar de prognoses kijken is het antwoord “nee”. Sterker nog, het lijkt erop dat in de jaren die nog gaan komen de zorgpremies alleen maar hoger zullen worden. Hoe kan dat?

Meer zorg dus hogere kosten

De eerste reden dat de zorgpremies in de komende jaren verder zullen gaan stijgen ligt voor de hand. Het heeft alles te maken met “vergrijzing”. Een term die inmiddels maar al te bekend is en zelden op een positieve manier gebruikt wordt. Doordat we in Nederland ouder worden moet er langduriger en intensiever gebruikgemaakt worden van zorg. Zorg is duur en zorg moet betaald worden… zie hier: een premiestijging hangt in de lucht. En dan hebben we het feit dat het basispakket wordt uitgebreid nog niet eens genoemd, maar ook dat helpt natuurlijk niet mee om de premies laag te houden. Kortom, in de komende jaren gaan we meer betalen.

De wijkverpleging

De vergrijzing en de uitbreiding van het basispakket zijn niet de enige redenen voor een zorgpremie die oploopt. Een belangrijk punt is de wijkverpleging. Tot een paar jaar geleden was dat vrij overzichtelijk: er bestond een speciale verzekering waaruit de wijkverpleging betaald werd. Deze verzekering was de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Omdat er ook nog andere zaken uit deze verzekering werden betaald was de complete AWBZ een onoverzichtelijk geheel, maar goed: voor de wijkverpleging was het helder. Tegenwoordig wordt de wijkverpleging echter uit de basisverzekering betaald, dat kost veel geld; naar schatting 2 miljard euro op jaarbasis. Om dat op te kunnen vangen zou de zorgpremie met ongeveer 100 euro omhoog moeten. Om mensen “te laten wennen” is echter besloten om dit in stapjes van 20 euro te doen. Op dit moment betaalt u dus 40 euro “extra” aan de wijkverpleging. Volgend jaar mag u op 60 euro rekenen (alleen wat betreft de wijkverpleging).

Waar houdt het op?

Dat de zorgkosten uit de hand beginnen te lopen is duidelijk. Maar hoe erg wordt het? Dat is natuurlijk vrij moeilijk te voorspellen. Toch is er een instantie die een poging heeft gedaan om in de toekomst te kijken. En niet zomaar een instantie. Het Centraal Planbureau (CPB) is speciaal opgericht om economische prognoses te maken. Op basis van hun expertise en de beschikbare informatie kwamen ze tot een zorgverzekeringspremie die in 2021 zou moeten worden betaald. Luister en huiver… volgens het CPB is de kans aanwezig dat de jaarlijkse zorgpremie voor alleen de verplichte basisverzekering is opgelopen tot 1550 euro. Hoe cynisch ook, geniet nog maar even van de relatief lage premie van dit moment: ‘You ain't seen nothing yet…