Welk effect heeft het weer op de energieprijzen?

Leestijd: 2 minuten

Op verschillende plekken in Europa wordt meer en meer gekeken naar de invloed van de weersomstandigheden op de energieprijzen. Dat is bijvoorbeeld het geval waar het gaat om windenergie. Onderzoekers zijn nu bezig met het bekijken wat de beste optie is om tot goede duurzame energie te komen die ook nog betaalbaar blijft. Nu zowel de duurzame prijzen als de prijzen uit de oliemarkt blijven stijgen, is het vooral belangrijk om met goede oplossingen wordt gewerkt, zo stellen veel van de energieleveranciers.

Effect van geen wind

Wat opvallend was in de afgelopen periode, is hoe groot de invloed van een gebrek aan wind is op de prijs. Doordat er te weinig wind was, kon hier dus ook niet voldoende energie uit worden gehaald. Dit viel extra op doordat de koudere dagen aanbraken. De vraag naar gas schoot daardoor ineens omhoog. Terwijl de prijs hiervoor ook steeds hoger aan het worden is. Op het moment dat de storm de kop opstak bleek ook ineens de prijs van de energie weer snel te dalen, tot zelfs een dieptepunt in de afgelopen periode. Dit roept dan ook de nodige vragen op bij belanghebbende partijen.

Meer wind betekent een betere prijs

Zolang het weer in Nederland lekker winderig blijft, is dit dus ook gunstig voor de prijs voor energie. Dat zal dus ook zijn effect hebben op het moment dat de wind stilvalt. De prijs zal dan wel heel snel kunnen oplopen. De problemen lijken zelfs per uur te kunnen gaan veranderen in de komende periode. Dit kan ook weer voor gevaar zorgen op het elektriciteitsnet. Juist ook omdat dit dan heel ongelijkmatig wordt belast en dus zo nu en dan klappen kan krijgen. Juist om die reden is het belangrijk om goed op te letten.

Letten op buurlanden

Het is ook belangrijk voor energieleveranciers om te letten op de buurlanden. Zo is het bijvoorbeeld in Noorwegen al zo dat er problemen met de windenergie rijzen. Zo is de capaciteit wel flink gestegen. Dit betekent echter niet dat er veel enthousiasme is voor nog meer parken. Dat komt vooral ook doordat duidelijk wordt dat het elektriciteitsnet hier moeite mee heeft. Zowel de prijs als het gebruik is daardoor dus onderhevig aan negatieve effecten voor de consument. Er wordt ook gedacht om belastingen te verhogen op windenergie in Noorwegen om die reden. Dit moet ten goede komen aan de gemeenschappen.

Toch richten op zonne-energie?

Er zijn verschillende partijen die oproepen dat er toch meer op zonne-energie wordt gericht. Daar speelt bijvoorbeeld ook de landbouw een grote rol in. Daar zijn veel mogelijkheden om de energie op te wekken en landbouwers in verschillende consortiums willen hier ook wel inzet in tonen. Dit zou dan ook de consument ten goede komen. Denk bijvoorbeeld aan de manier waarop de prijs meer stabiel gehouden kan worden. Denk ook aan het beter belasten van het netwerk. Ook met het oog op de hogere prijs van brandstof is dit een sterke ontwikkeling.