Generali

Generali Verzekeringen

Generali is in Nederland ooit begonnen als NV Algemene Verzekering Maatschappij De Nederlanden. Dit was in 1840 en het kantoor was gevestigd aan de Nieuwedijk te Amsterdam. Vele jaren en een aantal fusies later neemt een Italiaanse grote verzekeraar 75 van de onderneming in handen waardoor uiteindelijk ook de naam veranderd.

De naam Generali is dan ook een afgeleide van het Italiaanse moederbedrijf. Het is één van de grootste verzekeraars ter wereld die actief is meer dan 60 landen. Al deze verzekeringstakken werken onder de naam Generali. Je kan bij Generali terecht voor een breed scala aan verzekeringsproducten. Zowel voor particulieren als voor ondernemers. Daarnaast kan je bij Generali terecht voor het afsluiten van een pensioen.

De Generali inboedelverzekering

Generali verzekeringenParticulieren kunnen bij Generali al de noodzakelijke verzekeringen voor in en om het huis afsluiten. De inboedelverzekering is onmisbaar en beschermt de financiële risico’s voor alle zaken die onder je inboedel vallen. Als bijvoorbeeld je laptop van tafel valt dan kan je aanspraak maken op deze polis.

Maar de verzekering dekt ook in geval van brand of waterschade. Met een catastrofe als een brand heb je al leed voldoende en jet laatste dat je daarbij kan gebruiken is een financiële kostenpost. Met de inboedelverzekering van Generali zorg je dat je minimaal risico loopt. Je kan de polis heel eenvoudig zelf online aanvragen en afsluiten.

Woning verzekerd met Generali Woonhuisverzekering

Veilig wonen nemen we in Nederland als een vanzelfsprekendheid. Maar als je er niet voor zorgt dat je woning goed verzekerd is kan je voor vervelende zaken komen te staan. Met een Generali woonhuis opstalverzekering bescherm je jezelf tegen de financiële risico’s in geval van brand, wind, inbraak, neerslagontploffing of bliksem. De opstalverzekering heet bij dit bedrijf een woonhuisverzekering.

Onder opstal wordt verstaan de aspecten die bij jouw woning horen zoals, de woning zelf, bijgebouwen op hetzelfde terrein, funderingen, schuttingen, schuren, inbouwkasten, zonweringen, zonnepanelen en vloeren. Uiteraard zijn de losse bezittingen niet verzekerd, die vallen onder de inboedel verzekering.

Recht op externe juridische bijstand met rechtsbijstandsverzekering

Het is iets waar je nooit mee te maken hoopt te krijgen maar een conflict zit vaak een klein hoekje. Als je onverhoopt een geschil krijgt en het wordt een serieuze kwestie dan is het goed als je een Generalis Rechtsbijstandsverzekering hebt afgesloten. Deze verzekering staat je financieel en juridisch bij als dat nodig blijkt.

De polis geeft namelijk recht op externe en deskundige hulp op het gebied van juridische kwesties. De omstandigheden die het geschil hebben veroorzaakt dienen van een particuliere oorsprong te zijn. Voor het uitvoeren van de juridische hulp maakt Generali gebruik van de externe professional rechtshulp organisatie Das. Bij conflicten kan je denken aan een geschil op het werk, met familie, echtscheiding en het kopen of verkopen van fiscale producten.

Waardevolle spullen verzekeren met kostbaarhedenverzekering

De inboedelverzekering verzekerd je spullen tot een bepaalde waarde. Als je waardevolle spullen hebt zoals schilderijen of /en sieraden dan biedt Generali de optie om die onder te brengen bij een aanvullende kostbaarhedenverzekering. Hier mee zorg je er voor dat bij verlies of diefstal de waarde van je kostbare bezittingen voor een goot deel zullen worden vergoed door Generali. De kostbaarheden verzekering heeft een wereldwijde dekking. Dat is ook wel logisch want je neemt immers vaak je sieraden mee op reis. Daarbij komt dat als je op vakantie gaat je ook soms dure camera’s bij je hebt. Deze apparatuur kan je ook onder de kostbaarhedenverzekering stallen.

Inkomen veilig stellen in geval van arbeidsongeschiktheid ondernemers

Ondernemers die staan vaak zelf al laatste in de rij als het gaat om financiële zekerheden zoals arbeidsongeschiktheid. Met name zzp’ers doen er goed aan zich goed voor te laten lichten als het gaat om het veilig stellen van het inkomen als er sprake mocht zijn van arbeidsongeschiktheid. Een ongeluk zit immers in een klein hoekje.

Generali heeft speciaal voor ondernemers de arbeidsongeschiktheidsverzekering in het leven geroepen. Deze polis geeft rust en zekerheid als je een periode niet kan werken door bijvoorbeeld, het breken van een been, of iets meer ernstigs. De overlijdens risicoverzekering zorgt voor inkomen bij (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid en kan worden afgesloten tot aan de pensioengerechtigde leeftijd. Met deze polis verzeker je een vast bedrag. Het is daarbij niet van belang of het inkomen daadwerkelijk wegvalt.

Meer rust en financiële zekerheid ment overlijdensrisicoverzekering

Zelfstandig ondernemers lopen meer financieel risico dan werknemers als het gaat om zaken als ziekte of overlijden. Als je zzp’er bent of anderzijds zelfstandig werkt dan is het aan te raden de opties die Generali biedt eens in te zien. Generali heeft namelijk een overlijdensrisicoverzekering in het assortiment die speciaal is geënt op ondernemers. Als een ondernemer komt te overlijden dan is er vaak geen financieel vangnet dat voor de nabestaanden zorgt. Met de optie die Generali aanbiedt kan je dit vangnet zelf creëren en zorg je ervoor dat je naasten zonder financiële zorgen achter blijven. Het hele gezin heeft met de Generali overlijdens risicoverzekering meer rust en financiële zekerheid.

Bedrijfsrisico’s afdekken

Naast de persoonlijke situatie veilig stellen is het voor ondernemers van belang dat het bedrijf ook voorzien is van financiële zekerheden. Zo kan je als bedrijf een Generalis bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Deze polis geeft jou als ondernemer de rust dat als een werknemer bij een klant schade aanbrengt jij daar niet zelf voor de kosten hoeft op te draaien.

Alle kosten die aantoonbaar door een werknemer aan een klant zijn toegebracht vallen onder deze dekking. Als ondernemer loop je elke dag al veel risico’s en als je personeel op de weg hebt dan worden die risico’s alleen nog maar groter. Met een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven kan je financiële risico’s zoveel mogelijk inperken.

Aanvulling op AOW met Generali pensioen

Als je 67 jaar wordt dan heb je in Nederland recht op een AOW uitkering. Deze oudedagsvoorziening zou voldoende moeten zijn om van te leven maar vaak is dat niet het geval. Je ziet nu als dat ouderen net aan de touwtjes aan elkaar kunnenknopen en dan hebben ze dat te danken aan de vele kortingen en subsidies voor wonen en levensonderhoud.

In de nabije toekomst zullen deze kosten alleen nog maar verder stijgen zo is de verwachting. Generalis biedt hiervoor een aanvullingen de vorm van een pensioen. Dit pensioen moet via de werkgever worden afgesloten. Dit Generali ouderdomspensioen zorgt voor een extra aanvulling op de toekomstige AOW uitkering. Je kunt in dit pensioen tevens een partnerpensioen opnemen en een wezen pensioen.

Snelle en vriendelijke service door deskundige medewerkers

Generali is van oudsher een verzekeraar die graag een persoonlijke binding heft met haar klanten. Maar in een tijd dat de consument meer behoefte heeft aan zelf de zaken regelen raakt dit persoonlijke contact op de achtergrond. Toch hoeven de contactmomenten daardoor nog niet onpersoonlijk te zijn.

Generali heeft het daarom tot haar kerntaken gemaakt om klanten zo snel mogelijk telefonisch te woord te staan wanner die belt. Zij streven er naar om 80 % van de inkomende telefoontjes binnen 30 seconden te beantwoorden. Als je langer dan 3 minuten moet wachten dan zal Generali je voorstellen dat zij je terug bellen. Generali heeft voor het beantwoorden van de telefoon deskundige medewerkers ingehuurd die tot in detail op de hoogte zijn van de voorwaarden, regels en laatste ontwikkelingen op het gebied van verzekeringen.

Doorgeven van schade aan Generali

Het melden van schade gaat zoals het vroeger werd gedaan nog vaak met papieren post. Maar Generali gaat met haar tijd mee en heeft andere lijnen opgezet voor het doorgeven van schades. Op de website van Generali tref je een online schadeformulier aan die je kunt gebruiken voor het doorgeven van schade. Daarnaast kan je per app meldingen doorgeven en kan je ouderwets bellen. Generali zal op elke vorm van schade melding zo snel mogelijk reageren. Doorgaans heeft Generali een termijn nodig van twee weken voor het verwerken van verzoeken en meldingen.

5/54 ratings