Verzekeren

Hoeveel is een Nederlandse reisverzekering waard?

Hoeveel is een Nederlandse reisverzekering waard?

Het is niet gek dat er steeds meer mensen zijn die de vakantie in Nederland vieren. Ook in de afgelopen vakantieperiode was dit weer duidelijk te zien. Toch valt op dat de gemiddelde reiziger niet goed op de hoogte is van hoe dit dan precies met de verzekering zit. De reisverzekering die zij hebben is bijvoorbeeld soms helemaal niet toereikend. Aan de andere kant is het juist zo dat bijvoorbeeld de doorlopende reisverzekering juist wel perfect is. Het is goed om hier dieper op in te gaan. Dit geeft meer duidelijkheid.

Lees meer

Steeds meer verzekeraars accepteren bitcoin

Steeds meer verzekeraars accepteren bitcoin

Niet alleen de manier waarop verzekeringen zijn ingericht verandert. Ook de manier waarop bijvoorbeeld de premies afgedragen worden kan veranderen. Zo beginnen de eerste bedrijven al bitcoin te accepteren als manier om te betalen. Dit is bijvoorbeeld in de Verenigde Staten al te zien. Een grote verzekeraar als AWR is hier al mee begonnen. Dit doet het bedrijf niet alleen om het voor klanten makkelijker te maken. Ook wil het ermee kijken naar de toekomst van het verzekeren en wat daarvoor nodig is. Daarin spelen de digitale valuta dan ook een belangrijke rol, zo denkt het.

Lees meer

Meer verzekeraars begeven zich op particuliere automarkt

Meer verzekeraars begeven zich op particuliere automarkt

Er is een duidelijke ontwikkeling gaande waar het de autoverzekeringen betreft. Meer en meer zijn zakelijke verzekeraars en volmachtverzekeraars van plan om zich ook op diensten voor particulieren aan te bieden. Dat is bijvoorbeeld te zien op het gebied van autoverzekeringen. Al is het ook zo dat bijvoorbeeld verzekeringen op het gebied van wonen en inboedel meer en meer partijen aantrekt die eerst op andere vlakken in de maatschappij actief waren. Hoe ziet dit er in de praktijk uit? En wat gaat dit de consument allemaal precies opleveren?

Lees meer

Veranderingen in verzekeringen op komst

Veranderingen in verzekeringen op komst

Met de jaarwisseling in aantocht, is het ook zo dat er de nodige dingen zullen veranderingen in de verzekeringen. Vooral waar het gaat om de zorgverzekering kiezen veel verzekeraars ervoor om de zaken flink aan te passen. Wat vooral opvalt is dat geneeswijzen die als alternatief of complementair kunnen worden gezien een kleinere plek innemen in het pakket aan vergoedingen in het komende jaar. Vrijwel alle verzekeraars kiezen ervoor om deze stap te zetten. Het is dus ook belangrijk om te weten wat dit gaat opleveren voor jou als verzekerde bij deze maatschappijen.

Lees meer

Waarom betaalt mijn inboedelverzekering lang niet altijd uit als ik schade heb?

Waarom betaalt mijn inboedelverzekering lang niet altijd uit als ik schade heb?

Veel mensen hebben een inboedelverzekering met een op het oog ruime dekking. Maar als er schade ontstaat is het lang niet altijd zo dat deze schade zonder meer wordt vergoed door de verzekering. Een verzekeraar zal altijd een goede afweging maken of er wel of niet uitgekeerd moet worden en zo ja, hoeveel er dan wordt betaald. Veel mensen krijgen te maken met onaangename verrassingen als ze een beroep doen op de verzekering.

Lees meer

Welke verzekeringen heb ik nodig, en welke misschien niet?

Welke verzekeringen heb ik nodig, en welke misschien niet?

Je kunt je vandaag de dag tegen heel veel dingen verzekeren. Zelfs tegen een verregende vakantie of een wintersportvakantie zonder sneeuw. Maar welke verzekeringen heb je nu echt nodig? Dat zijn er toch best nog wel een aantal. Zo ben je verplicht om je tegen zorgkosten te verzekeren. Dat is overigens de enige verzekering die verplicht is. Je kunt hier alleen onderuit als je er principiële bezwaren tegen hebt. Dan betaal je alsnog via een omweg, maar jouw geld wordt dan in een persoonlijk spaarpotje gestopt. Heb je zorgkosten dan kun je die uit je eigen spaarpot betalen. Is die leeg, dan zijn de overige kosten voor eigen rekening. Dit komt vrijwel alleen voor bij mensen die op grond van religie geen verzekering willen.

Lees meer

Betaalt mijn uitvaartverzekering wel genoeg bij mijn overlijden?

Betaalt mijn uitvaartverzekering wel genoeg bij mijn overlijden?

Een uitvaart kan behoorlijk prijzig zijn. Veel mensen zijn voor hun uitvaartkosten verzekerd, maar het is goed om er af en toe bij stil te staan of je verzekering wel genoeg uitkeert. Je wilt je nabestaanden immers niet opzadelen met onverwachte kosten en anderzijds wil je ook graag een mooie uitvaart die is zoals jij het graag had gewild. Daarom is het verstandig om je uitvaartwensen eens op papier te zetten en te bekijken of je voldoende verzekerd bent.

Lees meer

Steeds meer verzekeringsfraude opgespoord

Steeds meer verzekeringsfraude opgespoord

Als je verzekerd bent dan is die verzekering bedoeld om je schadeloos te stellen als je iets overkomt wat onverwacht en onvoorzien is. Een brand, diefstal of inbraak is daar een voorbeeld van. Als je zoiets overkomt dan is het goed te weten dat je verzekerd bent zodat je de kosten van herstel of vervanging bij je verzekering kunt claimen. Maar er zijn ook mensen die misbruik maken van hun verzekering en claims indienen die onterecht zijn. Door verbeterde opsporingsmethodes komt dat bedrog steeds vaker uit.

Lees meer