Verborgen kosten bij een autoverzekering: mag dat wel?

Leestijd: 2 minuten

Dat autoverzekeringen niet echt goedkoop zijn is een understatement. Vooral wie een allriskverzekering voor zijn (nieuwe) auto af wil sluiten wordt met de nodige kosten geconfronteerd. Op zich is dat gewoon een gegeven. Maandelijks betaalt een autobezitter een bepaald bedrag om de auto te verzekeren.

Wat echter wel erg vervelend is dat is dat een autoverzekering vaak wat duurder uitpakt dan dat een consument in eerste instantie verwacht.

Autoverzekeringen worden namelijk niet alleen duurder, het kostenplaatje wordt ook hoe langer hoe onoverzichtelijker. Is die onoverzichtelijkheid wenselijk? Simpel gezegd: nee. Met onverwachte kosten geconfronteerd worden is nooit wenselijk.

Maar is het eigenlijk wel toegestaan om verborgen kosten te hanteren bij het aanbieden van een autoverzekering? Op die vraag formuleerde de minister van Financiën -Jeroen Dijsselbloem- onlangs een antwoord. En een uitspraak van een minister heeft uiteraard gevolgen voor de manier waarop verzekeringen mogen worden aangeboden. Het is dus relevant voor de autobezitter.

Verborgen kosten autoverzekering

Dat autoverzekeringen duurder worden is een feit. Dat een gedeelte van die hoge prijs voortkomt uit zogenaamde “verborgen kosten” toonde vergelijkingssite Pricewise onlangs aan.

Kostenposten die niet overzichtelijk zijn waren onder andere poliskosten, royementskosten, wijzigingskosten en prolongatiekosten. Deze kosten zijn bij het afsluiten van een autoverzekering niet direct zichtbaar.

Voor het Tweede Kamerlid Ronnes (CDA) waren deze verborgen kosten reden om eens te vragen wat de Minister van Financiën van deze onduidelijkheid vond. Uit de antwoorden bleek dat er volgens Dijsselbloem niet echt sprake is van een probleem.

Iets dat veel consumenten die op zoek zijn naar een goede autoverzekering waarschijnlijk niet met hem eens zijn.

Regels aanbieden autoverzekering

Met betrekking tot de verborgen kosten van een autoverzekering stelde de Minister: ‘In de Wet financieel toezicht (Wft) zijn regels ten aanzien van informatieverstrekking opgenomen. Een consument dient precontractueel op de hoogte te worden gesteld van de kosten en voorwaarden van het betreffende product – zowel het termijnbedrag als de eenmalige kosten.

De informatie moet correct, duidelijk en niet misleidend zijn, dat betekent ook dat geen kosten verborgen mogen worden.’ Dat klinkt positief! Helaas is de werkelijkheid dus anders. Want bij een aantal autoverzekeringen wordt er nogal “creatief” omgegaan met de informatieverstrekking. Hoe kan dat?

Oude verzekeringspolissen

Dat de kosten van een verzekering duidelijk gecommuniceerd moeten worden naar de klant is inmiddels ook wel duidelijk bij de meeste verzekeraars. Hiervoor zijn dan ook regels opgesteld waaraan de verzekeraar zich moet houden.

Niets aan de hand dus? Het probleem zit hem echter in de zogenaamde “oude” polissen. Polissen die zijn opgesteld toen de regels voor informatieverstrekking minder streng waren dan tegenwoordig.

Een behoorlijk aantal van deze polissen wordt nog steeds aangeboden. En dat zijn vaak polissen waarbij nog steeds verborgen kosten komen kijken. Bovendien wordt dit type polissen vaak aangeboden via een “gevolmachtigd agent”. Deze persoon mag extra kosten rekenen voor zijn diensten.

Einde van de verborgen kosten?

De verborgen kosten bij een autoverzekering komen dus het meest voor bij oudere polissen. Wanneer u als consument wordt benaderd door een gevolmachtigd agent met een dergelijke polis moet u dus oppassen. Er kan een addertje onder het gras zitten.

Bij nieuwere polissen is de informatievoorziening vaak een stuk beter geregeld. Het probleem van de oude polissen sterft langzaam uit aangezien er steeds meer nieuwe polissen (die voldoen aan de voorwaarden) op de markt komen.

De Overheid laat het maar zo. Of zoals Minister Dijsselbloem schrijft aan de Tweede Kamer: ‘Aanvullende afspraken met verzekeraars acht ik niet nodig.’