VEH: “studieschuld registreren bij BKR”

VEH: “studieschuld registreren bij BKR”
VEH: “studieschuld registreren bij BKR”

Het aantal studenten met een studieschuld is behoorlijk hoog in Nederland. Het totale bedrag aan studieschulden stond bij een peiling die op 1 januari 2014 gehouden werd op 8,66 miljard euro. Inmiddels is de grens van de 10,2 miljard ruimschoots gepasseerd. Dat een groot aantal (ex-)studenten dus een fors bedrag moeten terugbetalen is wel duidelijk. Dat iemand met een hoge studieschuld lastiger kan lenen lijkt dan ook voor de hand te liggen. Toch is er iets bijzonders aan de hand.

Geen BKR-registratie

Normaalgesproken kan een kredietverstrekker nagaan of de aanvrager van bijvoorbeeld een lening of een hypotheek te kampen heeft met openstaande schulden. Is dit het geval dan heeft dit uiteraard invloed op de kredietwaardigheid van die persoon. Een leningverstrekker zal in dat geval niet, of onder voorwaarden, instemmen met een leningaanvraag. Het nagaan van de kredietwaardigheid kan bij het Bureau Kredietregistratie (BKR) dat hierover de cijfers bijhoudt. Opvallend is daarom dat de studieschuld van een persoon niet wordt geregistreerd bij het BKR. Bij een leningaanvraag speelt de hoogte van de studieschuld dus geen rol!

Hypotheekaanvraag

Een hypotheek is uiteraard ook een vorm van een lening, en ook bij het aanvragen en afsluiten van een hypotheek kan iemand met een (grote) studieschuld besluiten de hypotheekverstrekker niet op de hoogte te brengen van de (hoogte van) de studieschuld. De hypotheekverstrekker kan dit als gezegd ook niet nagaan bij het BKR. Voor hypotheekverstrekkers is dit problematisch omdat de kredietwaardigheid van de aanvrager voor hem op die manier niet duidelijk wordt.

VEH trekt aan de bel

Wie logisch nadenkt ziet het probleem: op basis van ontoereikende informatie wordt aan mensen een te hoge hypotheek verstrekt. Vereniging Eigen Huis (VEH) voorziet op termijn dramatische gevolgen omdat de angst gerechtvaardigd lijkt dat een combinatie van studieschuld en hypotheeklasten een dodelijke financiële cocktail gaat vormen die consumenten in grote problemen brengt. Om dit doemscenario af te wenden heeft VEH een noodoproep gericht aan het adres van de Minister van Onderwijs (Jet Bussemaker (PvdA) om een studieschuld ook bij het BKR te registreren. De kans is groot dat de Tweede Kamer binnenkort over dit onderwerp zal debatteren met de Minister. Wordt er geen debat ingepland dan zal de Minister waarschijnlijk op z’n minst een aantal (schriftelijke) vragen van kritische Kamerleden moeten beantwoorden waarin de oproep van VEH aan de orde komt.

Reactie van het ministerie

Naar aanleiding van de oproep van VEH heeft het ministerie van Onderwijs (en Cultuur en Wetenschap) gereageerd. Volgens de woordvoerder, de heer Michiel Hendrikx, staat men niet te springen om de regels aan te scherpen. Hendrikx betoogt dat dit ook niet noodzakelijk is. Volgens hem heeft iedereen die een hypotheek aanvraagt de plicht om zijn hypotheekverstrekker juist te informeren. Ook de hypotheekverstrekker zelf kan deze gegevens van een cliënt eisen. “Je kunt vragen om een uitdraai van DUO. Iedere oud student kan zelf een printje maken en aan zijn bank geven. Als hij of zij geen informatie wil geven kunnen ze een hypotheek ook gewoon weigeren.”

VEH: “studieschuld registreren bij BKR”
4 (80%) 1 stemmen
Gerelateerde artikelen
Lender & Spender
Lender & Spender ( 23 jun,2017 )
Meer in Lenen
‘Bijna 75 procent peinst niet over overstap bij lening of hypotheek’
‘Bijna 75 procent peinst niet over overstap bij lening of hypotheek’

De Nederlandsche Bank (DNB), vindt het als centrale bank van Nederland belangrijk om af en toe wat duiding te kunnen...

Sluiten