Veel automobilisten zijn te duur verzekerd

Leestijd: 2 minuten

Meer dan twintig procent van de automobilisten in Nederland is te duur verzekerd als het op de auto aankomt. Het is namelijk zo dat de verzekering vaak niet in verhouding staat tot de waarde van de auto waarin gereden wordt. Dit leidt ertoe dat de dekking te uitgebreid is. Met als gevolg dat een groot deel van de Nederlanders dus eigenlijk te veel premie betaalt. Zo blijkt uit onderzoek. Hoe zit dit precies en wat kan jij er zelf aan doen? Op deze plek leer je daar meer over.

WA-verzekering vaak al voldoende

Wat veel automobilisten niet beseffen is dat de verplichte WA-dekking vaak al voldoende is voor de auto die zij bezitten het rijgedrag dat zij vertonen. Desondanks kiezen zij toch vaak voor een hogere dekking. In meer dan 17 procent van de gevallen wordt zelfs onnodig voor de meest uitgebreide dekking gekozen. Dit kost dan al snel honderden euro’s extra per jaar. Zonder dat hier ook echt voordeel uit gehaald wordt door de consument. Het is dus in ieder geval belangrijk om goed te bekijken wat deze extra dekking je nu eigenlijk gaat bieden.

Omvang van de schade

Wat is dan eigenlijk de reden waarom zoveel automobilisten er toch voor kiezen om de dure allriskdekking te nemen? Dit heeft te maken met het idee dat zij hebben bij de kosten van autoschade. Vaak wordt ingeschat dat dit om grote bedragen zal gaan, als het een keer misgaat. In werkelijkheid is het maar zelden zo dat de schade ook echt van dergelijke omvang is. Zeker als het gaat om een wat oudere auto waarvan de waarde al flink gedaald is. In dat geval is een allriskdekking een vorm van ernstige oververzekering. Dit is in vrijwel alle gevallen dus niet nodig.

Niet alleen te hoge dekking

Uit het onderzoek komt niet alleen maar naar voren dat voor een te hoge dekking wordt gekozen. Hoewel een deel van de automobilisten een verzekering kiest die niet in verhouding staat tot de waarde en leeftijd van de auto, is het omgekeerde namelijk net zo goed het geval bij een deel van de consumenten. Die kiezen voor een te lage dekking. Vooral nieuwe auto’s en modellen die hun waarde wat langer vasthouden zijn vaak niet met een allriskverzekering gedekt. Terwijl dit juist de modellen zijn die hier het meeste baat bij hebben.

Hoe op te lossen?

Hoe kan nu gezorgd worden dat de dekking aansluit op de auto? Dit is een lastige kwestie, want uit het onderzoek komt ook naar voren dat zo’n 15 procent van de consumenten ondanks goede adviezen toch voor een lagere of hogere dekking kiezen. Dit is natuurlijk geen verstandige zet. Dat er een hoge premie tegenover een hogere dekking staat, kan hier natuurlijk ook een rol in spelen. Echter is het juist voor de duurdere modellen zo dat de schade juist wel flink kostbaar kan blijken te zijn. In dat geval is de juiste dekking dus juist ook van het grootste belang.