Tijdelijke compensatie op de energienota

Leestijd: 2 minuten

De energiekosten worden hoger en hoger. Dit komt door de vele zaken die wereldwijd spelen op dit moment. Het is dan ook zo dat vele consumenten de kosten eigenlijk niet meer goed kunnen dragen Om die reden kiest de overheid ervoor om de btw op energie tijdelijk te verlagen. Voor minima wordt bovendien een compensatie geboden die hoger is dan gebruikelijk.

De btw zal zes maanden lang niet 21 procent, maar 9 procent bedragen. Dit betekent dat de kosten op de energierekening in totaal tien procent lager zullen zijn. Dit kan dus veel verschil maken.

Twintig euro per maand

Een gemiddeld huishouden met een gemiddeld verbruik kan zo in de komende maanden ongeveer 140 euro gaan besparen. Dit is dus iets meer dan 20 euro per maand. Daarnaast kunnen huishoudens met een gemiddeld energieverbruik ook rekenen op een korting van iets meer dan 400 euro op de energiebelasting. Dit komt doordat de belasting op elektriciteit is verlaagd en de belastingen op energie van extra kortingen worden voorzien. Op die manier hoopt de overheid de problemen in de hand te kunnen houden. Dit neemt echter niet weg dat er nog meer achter de hand gehouden wordt.

Andere soorten maatregelen

Wanneer een huishouden met inkomen op of net voorbij het sociale minimum moet rondkomen, dan wordt ook een andere tegemoetkoming geboden. Daarvoor was eerder al een compensatie van 200 euro toegezegd. Daar komt nu 600 euro bij om tot een totaal van 800 euro te komen. Deze compensatie wordt via de gemeenten verzorgd. De Nederlandse overheid heeft daarnaast 150 miljoen extra apart gezet voor deze groep. Dit is bijvoorbeeld bestemd voor bewoners van panden met slechte isolatie. Gemeenten kunnen dan bijspringen door te helpen met isolatie en andere energiebesparende maatregelen voor deze huishoudens.

Geen volledige compensatie

Hoewel er dus de nodige maatregelen genomen worden, is het wel zo dat de kosten voor energie toch omhoog zullen gaan. De meeste huishoudens zullen meer voor energie moeten gaan betalen. Dit heeft onder andere ook met het energiecontract dat zij hebben afgesloten te maken. Voor de huishoudens waarvan het contract nog enige tijd doorloopt zullen de hogere tarieven nauwelijks een rol spelen. Wie echter binnenkort moet verlengen, bijna de helft van de huishoudens in Nederland, zal veel meer moeten gaan betalen. Wie dan ook nog een groot gezin en bijvoorbeeld slechte isolatie heeft, zal wel heel veel meer kwijt zijn aan energie.

Wat brengt de toekomst?

De vraag is nu vooral wat er met de prijzen voor energie op de wat langere termijn gaat gebeuren. Met de maatregelen is op korte termijn gezorgd dat er voor huishoudens niet veel grotere problemen zullen ontstaan. Het belang om meer in te zetten op het verlagen van verbruik en besparen van energie lijkt groter dan ooit. Zaken als isolatie en zonnepanelen zouden daarom weleens nog meer onder de aandacht kunnen komen. Dit brengt echter wel weer nieuwe uitdagingen met zich mee. Zo zijn er lange wachtrijen door schaarste in de beschikbare materialen.