Prijs autoverzekering zakt verder

Leestijd: 2 minuten

Waar eigenlijk alles duurder lijkt te worden tegenwoordig, daar wordt het verzekeren van de auto eigenlijk alleen maar goedkoper. Wie de prijzen van nu vergelijkt met die van een jaar geleden, ziet dat dit lager liggen. Hoe lang deze daling nog doorzet is afwachten, zo stellen de kenners. De daling in de afgelopen zes maanden was ongeveer 1,5 procent. Gemiddeld bleef de prijs voor een verzekering van de auto daarmee net onder 87 euro. Een jaar eerder was dat nog €88,27. Het is interessant om te bekijken waar dit nu eigenlijk precies in zit.

Kosten zijn hoger

Dat de prijzen voor de autoverzekeringen dalen is op zijn minst opvallend te noemen. De prijzen voor alles met betrekking tot auto’s stegen juist. Den kaan arbeid en materialen. Die zijn net als al het andere in de wereld alleen maar duurder geworden. Dat dit voor de verzekeringen niet geldt, heeft te maken met de manier van rekenen. Er wordt namelijk naar de lange termijn gekeken. Daardoor is het effect van de prijsstijgingen ook pas over enige tijd een factor in de berekeningen. Zo zijn het dus juist de factoren van voor de stijging op dit moment belangrijk.

Effect van de pandemie

Het effect van de coronapandemie is nu vooral heel groot. Die speelde een rol in 2020 en 2021. In die jaren was er bijvoorbeeld minder criminaliteit rondom auto’s. Zaken als brandstichting, vandalisme en ook diefstal kwamen simpelweg minder voor. Daardoor zijn de kosten voor de verzekeringen ook lager gebleven. Dat is nu dus terug te zien in de premies die gerekend worden aan de consumenten. Dat dit een rol speelt, komt ook al naar voren uit verschillende onderzoeken van afzonderlijke experts op dit gebied.

Verschillen in soorten verzekeringen

Er zijn wel verschillen in de soorten verzekeringen. WA+ en WA+volledig casco werden goedkoper. Een WA-verzekering werd daarentegen juist iets duurder. Dat is ook goed te verklaren. Deze verzekeringen hebben alleen betrekking op schade aan derde. Dat diefstal of vandalisme geen rol spelen, is dus ook terug te zien in de ontwikkelingen van de premie. Natuurlijk spelen wel ook andere factoren nog altijd een rol. De leeftijd, de woonplaats en het soort auto zijn altijd al belangrijke factoren geweest en dat is natuurlijk ook nog altijd het geval. Daardoor is bijvoorbeeld ook een verschil in gebieden te zien. Rotterdam is bijna tweemaal duurder dan Friesland voor autobezitters.

Oplopen van de premie

Dat de premie nu lager is zegt niet veel over de toekomst. De experts stellen dat de daling snel zal omslaan en dat de verzekeringen duurder zullen worden. Niet alleen gaan de prijsstijgingen in de maatschappij dan een rol spelen. Ook de positieve effecten van de coronapandemie zijn uitgewerkt. Zo werd bijvoorbeeld al bekend gemaakt dat in 2022 voor het eerst in jaren een stijging van het aantal autodiefstallen zichtbaar was. Met oplopende kosten voor reparatie en onderhoud kan het niet anders dan dat dit ook in de verzekeringen zichtbaar zal worden. De premie zal dan oplopen.