De ouders van nu sparen… voor hun kinderen

Leestijd: 2 minuten

Geld sparen voor later. De meeste berichten erover zijn tegenwoordig niet al te positief. Dat ligt uiteraard aan de bijzonder lage rentestand waar we op dit moment nog steeds mee te maken hebben. Want voor elke spaarder geldt: het is wel zo prettig om wat rendement te ontvangen over je spaarcenten. Wat dat betreft komt een onderzoek dat onlangs werd uitgevoerd in op dracht van de Nederlandse Vereniging van Banken toch wel tot een opmerkelijke conclusie: de lage rente ten spijt is er een groep Nederlanders die behoorlijk fanatiek sparen.

Ouders met jonge kinderen

In het uitgevoerde onderzoek werden meer dan 500 ouders van kinderen die in de drie hoogste klassen van de basisschool zitten gevraagd hoe ze met sparen omgaan. Uit de antwoorden bleek dat ongeveer 70 procent spaart. Maar, en dat is een belangrijk detail, deze groep spaart niet slechts voor zichzelf. Deze groep spaart specifiek voor hun kinderen. Dat is een vrij opvallend gegeven omdat dit een duidelijk verschil is met hoe hun eigen ouders hierin stonden. In het onderzoek gaven de respondenten namelijk aan dat slechts 25 procent van de vorige generatie voor de kinderen spaarde. Volgens Kantar TNS (het bureau dat het onderzoek uitvoerde) lijkt het er zelfs op dat de huidige ouders “de bankiers van hun kinderen” zijn.

Kinderen sparen zelf ook

Spaart 70 procent van de ouders voor hun kinderen, de kinderen zelf kunnen er ook wat van. Uit het onderzoek blijkt dat slechts 2 procent van de onderzochte groep helemaal niet spaart. De overige kinderen sparen wel op de een of andere manier. Ongeveer 25 procent gebruikt hiervoor nog de “good old” spaarpot. De kinderen die geen spaarpot gebruiken hebben meestal een eigen bankrekening voor hun spaargeld. Wat op dit punt opvalt is dat jongere kinderen (dus niet de drie oudste groepen uit dit onderzoek) vaker een spaarpot gebruiken. Bekijken we namelijk kinderen uit alle leeftijden dan zien we dat niet slechts 25 procent, maar meer dan 75 procent een spaarpot gebruikt.

Hoe kijken kinderen tegen geld aan?

De ouders uit het onderzoek vinden sparen voor hun kinderen dus belangrijk en doen dat ook actief. Maar wat vinden de kinderen nu eigenlijk zelf van sparen en geld in het algemeen. Wijzer in Geldzaken stelde kinderen de vraag wat ze liever zouden hebben: drie goede vrienden of 1000 euro. De meerderheid (maar liefst 95 procent) van de ondervraagde kinderen koos voor drie goede vrienden in plaats van 1000 euro. Bovendien gaf een dikke 40 procent van de kinderen aan zich “rijk” te voelen. Op de vraag of de kinderen vonden dat ze zelf goed met geld om kunnen gaan antwoorde 75 procent dat dit inderdaad het geval was.