Nederlandse bedrijven steeds vaker onderdeel overnamestrijd

Leestijd: 2 minuten

De kans dat er in de komende periode interessante overnames plaatsvinden waarbij Nederlandse ondernemingen betrokken zijn is vrij groot. Nederlandse bedrijven liggen goed in de markt en zijn een gewillige prooi voor buitenlandse multinationals. Wanneer een groot Nederlands bedrijf wordt overgenomen door een buitenlandse partij biedt dit (eigenlijk gedurende het gehele overnameproces) kansen aan beleggers. Beurskoersen reageren namelijk vrijwel altijd op overnames en op overnamegeruchten.

Wanneer er dus sprake is van een ophanden zijnde overname moet er bij de oplettende belegger een belletje gaan rinkelen. De vraag is echter of Nederlandse bedrijven ook in de toekomst interessant blijven voor buitenlandse ondernemingen. Er wordt in politiek Den Haag namelijk hardop gespeculeerd over het beschermen van Nederlandse bedrijven tegen (vijandelijke) overnames.

Aan een Overheid die zich actief met het reilen en zeilen van ondernemingen gaat bezighouden zitten echter de nodige haken en ogen. Een op dit punt actieve Overheid is bijvoorbeeld voor beleggers in lang niet alle gevallen positief te noemen.

Het voorbeeld van Akzo Nobel

Een voorbeeld van een Nederlands bedrijf dat onlangs te maken kreeg met buitenlandse interesse was Akzo Nobel. In de tweede week van maart 2017 kwam er plotseling een (ongevraagd) overnamebod van de Amerikaanse verfgigant PPG langs. Uiteindelijk was het vrij snel duidelijk: Akzo Nobel ging niet op de avances in. De overnamegeruchten waren echter koren op de molen van de beleggers. Op de dag dat het bod van PPG in het nieuws was gingen de aandelen van Akzo Nobel op de Amsterdamse effectenbeurs door het dak (nou ja, 15 procent in de plus wat zeker niet slecht te noemen is).

Met dergelijke stijgingspercentages is het duidelijk dat de interesse die buitenlandse partijen in Nederlandse ondernemingen hebben hoe dan ook relevant is wanneer u als handelaar actief bent op de effectenbeurzen.

Wat doet de Nederlandse Overheid?

Of een overnamebod slaagt hangt af van vele factoren. Uiteraard van de hoogte van het bod dat wordt uitgebracht, maar ook van de bereidheid van de Nederlandse partij om een overname te overwegen. Uiteraard hebben de aandeelhouders ook een stem in de hele procedure. En aangezien het vaak gaat om de werkgelegenheid van veel Nederlanders heeft de Nederlandse regering bij (grote) overnames op zijn minst een mening.

Of een overname definitief doorgaat is in veel gevallen dus moeilijk te zeggen. Toch is het voor u als belegger wel noodzakelijk om enigszins een inschatting te kunnen maken van de weg die ingeslagen gaat worden.

Houdt er als belegger dan ook rekening mee dat de Overheid (op de achtergrond) een stevige vinger in de pap heeft. Dat de Minister van Financiën wat dat betreft sprak over “aasgieren” die zich op Nederlandse bedrijven willen storten zegt wat op zich genoeg. En dat de regering daadwerkelijk invloed uitoefent bij een (dreigende) overname hebben we gezien toen het Belgische bpost een poging deed om PostNL over te nemen. Kortom, voor u als belegger is het bijhouden van he politieke nieuws misschien wel net zo belangrijk als het bijhouden van het puur economische nieuws.