Mogelijk weer vergoeding plastische chirurgie door zorgverzekering

Mogelijk weer vergoeding plastische chirurgie door zorgverzekering
Mogelijk weer vergoeding plastische chirurgie door zorgverzekering

Mogelijk wordt een klein aantal ingrepen door de plastisch chirurg vergoed door het basispakket van de zorgverzekering in 2017. In samenspraak met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben de beroepsverenigingen van plastisch chirurgen, urologen en oogartsen een voorstel hiertoe ingediend bij minister van Volksgezondheid Edith Schippers. De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie is in ieder geval positief over het voorstel en wil graag zo snel mogelijk in overleg met de minister.

Vergoedingen voor plastische chirurgie geschrapt

In 2005 werd door toenmalig minister Hoogervorst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vergoedingen voor plastische chirurgie uit de basisverzekering geschrapt. De reden hiervoor was dat chirurgen de grens tussen medische noodzaak en cosmetische ingreep niet op de juiste manier hanteerden en de kosten te ver opliepen. Het nadeel van dit besluit is dat tot op de dag van vandaag veel verzekerden last ondervinden van dit besluit. Onder andere zorgverzekeraars en Radar ontvingen vele reacties en klachten van patiënten die een behandeling bij de plastisch chirurg willen ondergaan en waarbij sprake is van een medische noodzaak, maar de behandeling toch niet vergoed krijgen. Het gaat met name om klachten van ouderen die last hebben van hangende oogleden waardoor het zicht wordt beperkt en daarom een ooglidcorrectie willen ondergaan. Echter wordt deze behandeling niet vergoed door zorgverzekeraars terwijl dat wel zou moeten aangezien dit een geldige medische noodzaak is.

Vergoeding plastische chirurgie door basispakket zorgverzekering

Het voorstel betreft de vergoeding van borstconstructies voor vrouwen en transgenders die geen aanleg hebben voor borstontwikkeling, besnijdenis bij mannen en ooglidcorrecties indien sprake is van een aanzienlijke gezichtsbeperking.

Vergoeding borstconstructie
Een borstconstructie zal alleen vergoed worden bij vrouwen en transgenders die geen borstklierweefsel hebben. Bij deze groep is sprake van het ontbreken van een boezem als gevolg van een aangeboren afwijking. Als gevolg hiervan groeien er bij sommige transgenders geen borsten ondanks dat men een hormoonbehandeling ondergaat.

Vergoeding ooglidcorrectie
Alleen onder zeer strenge voorwaarden zal een ooglidcorrectie vergoed worden.

Vergoeding besnijdenis bij mannen
Net als bij een ooglidcorrectie zal een besnijdenis bij mannen alleen vergoed worden indien de ingreep medisch noodzakelijk is. Ook deze ingreep is dus aan strenge voorwaarden gebonden.

Transgenders willen vergoeding van meer plastisch chirurgische ingrepen

Transgenders zouden graag willen dat alle borstconstructies, gelaatscorrecties, erectieproblemen en gezichtsontharing worden vergoed door zorgverzekeraars. Zodoende kunnen zij hun geslachtsverandering voltooien waarmee een einde komt aan het psychisch lijden wegens geboren te zijn in een verkeerd lichaam. Echter kan nu al gezegd worden dat dergelijke ingrepen niet vergoed zullen worden, omdat deze ingrepen cosmetisch en niet medisch noodzakelijk zijn. Daarnaast is het zo geregeld in de Nederlandse wet dat psychisch lijden geen criterium kan zijn voor plastische chirurgie. Daarbij komt ook nog dat er geen onderscheid gemaakt kan worden tussen transgenders en andere vrouwen en mannen.

Belangrijk is dat er goed wordt gekeken naar welke ingrepen wel en niet vergoed worden mochten behandelingen voor plastische chirurgie vergoed worden. Om te voorkomen dat het net zoals tien jaar geleden fout loopt moeten ook artsen zelf hun verantwoordelijkheid nemen. Plastisch chirurgen en andere medische beroepsgroepen die bij plastische chirurgie zijn betrokken moeten dan ook een duidelijke lijn trekken tussen wat medisch noodzakelijk is en wat valt onder verfraaiing van het uiterlijk. Een voorstel hiertoe is inmiddels ingediend bij minister Schippers. Zij heeft aan het Zorginstituut gevraagd om voor 1 april advies uit te brengen en op basis hiervan kan zij een eventuele uitbreiding van het basispakket in 2017 in laten gaan. Vergoeding van behandelingen bij de plastisch chirurg worden dus nog niet vergoed door het basispakket van de zorgverzekering van 2016.

Mogelijk weer vergoeding plastische chirurgie door zorgverzekering
4 (80%) 1 stemmen
Gerelateerde artikelen