MasterCard komt toezeggingen aan ACM na

Leestijd: 2 minuten

De ACM (Autoriteit Consument & Markt) was in het verleden niet echt te spreken over de kosten die door MasterCard aan ondernemers werden doorberekend wanneer een klant in een winkel betaalde met zijn creditcard. Deze kosten (ook bekend als interbancaire tarieven) kwamen op het conto van de winkeleigenaar waar de betaling werd gedaan. Geen wonder dus dat veel winkeliers niet erg happig waren om klanten de mogelijkheid te bieden met de creditcard te betalen. Volgens de ACM moest het dus maar eens klaar zijn met deze hoge tarieven en dat maakte de mededingingswaakhond aan MasterCard duidelijk ook.

De ACM liet namelijk aan MasterCard weten dat ze mogelijk onderzoek zou gaan doen naar ‘een mogelijke overtreding van de mededingingsregels’. Daar zat de creditcardgigant natuurlijk niet op te wachten. Vandaar dat MasterCard – min of meer onder druk – zelf met een plan kwam om de interbancaire vergoedingen (in de financiële wereld bekend als “interchange fees”) te verlagen.

Stapsgewijs minder kosten

Op het moment dat MasterCard toezegde de tarieven te gaan verlagen (in februari 2014) bedroeg de interchange fee nog 0,9 procent van het aankoopbedrag. Om tegemoet te komen aan de wensen van de ACM werd besloten dit percentage stapsgewijs te verlagen. Dat betekende concreet dat de interchange fee per 1 juni 2014 zou zakken naar 0,7 procent van het aankoopbedrag. De volgende stap zou dan gezet worden op 1 januari 2015 (0,5 procent) om vervolgens per 1 januari 2016 voor het laatst verlaagd te worden naar 0,3 procent.

Met deze toezeggingen ging de Autoriteit Consument & Markt akkoord. Wel werd er in de overeenkomst opgenomen dat eventuele (Europese) wet- en regelgeving die in de toekomst zou worden doorgevoerd van invloed kon zijn op de overeenkomst. Dat hield dus in dat MasterCard zich op zijn minst aan de nieuwe wetgeving moest houden en zich niet kon beroepen op de afspraken die gemaakt waren met de ACM.

Europese creditcardwetgeving

Dat de ACM in de overeenkomst met MasterCard een voorbehoud maakte met het oog op eventuele nieuwe Europese wetten was niet voor niets. Er werd in het Europees Parlement en de Europese Commissie namelijk al hard gewerkt aan deze nieuwe wetgeving. Uiteindelijk kwam men er in Brussel en Straatsburg op 29 april 2015 gezamenlijk uit. De nieuwe wetgeving was een feit en zou ingaan op 9 december 2015. Dat betekende ook dat de afspraken tussen MasterCard en de ACM geldig bleven tot de dag daarvoor; 8 december 2015.

ACM komt met de conclusies

Op dit moment is het dus simpel. MasterCard heeft zich wat de interchange fees te houden aan de regels die binnen Europa gesteld zijn. Maar toen er nog geen duidelijke wetgeving was, heeft MasterCard zich toen inderdaad aan de afspraken met de ACM gehouden? Om daar een antwoord op te vinden moest er nog het nodige rekenwerk gedaan worden. Aangezien de afgesproken percentages gemiddelden betroffen moest de ACM wachten tot het jaar 2015 voorbij was om met definitieve conclusies te komen. Die conclusies zijn nu binnen. En wat blijkt? MasterCard heeft zich keurig aan de afspraken gehouden. Of zoals de ACM het verwoordt: “Op basis van de rapportages […] ziet ACM geen aanleiding om te betwijfelen dat MasterCard conform de toezegging heeft gehandeld in de periode van 1 juni 2014 tot en met 8 december 2015.”