Lendico

Lendico: Peer-to-peer lenen
Lendico

Een lening afsluiten is één ding, de juiste lening afsluiten is weer heel iets anders. Wie geld nodig heeft voor het bekostigen van bijvoorbeeld een langgekoesterde wens heeft tegenwoordig zoveel opties dat een normaal mens door de bomen het bos niet meer ziet. Banken en kredietverstrekkers beloven gouden bergen aan de consument, maar staan vervolgens wel vooraan om de (hoge) rente te vangen. Leent u liever bij een particulier? Dan is Lendico waarschijnlijk een interessante partij voor u!

Vergelijk Lendico met andere aanbieders >>

Lendico: Peer-to-peer lenen

Lendico is één van de pioniers op het gebied van de zogenaamde peer-to-peer-leningen. Deze leenvorm is bijzonder te noemen omdat er in dit geval geen tussenkomst is van financiële instanties zoals banken of zakelijke kredietverstrekkers. Hoe peer-to-peer lenen dan wel werkt? Aangezien deze leenvorm relatief onbekend is moet dat even uitgelegd worden.

Peer-to-peer lenen (vaak aangeduid met de Engelse term ‘peer-to-peer lending) maakt gebruik van de wensen en mogelijkheden van een individu. Die wens zal voor de ene consument zijn geld te lenen, en voor een ander om geld, tegen een aantrekkelijke rente, te investeren. Bij peer-to-peer lenen komen deze wensen bij elkaar. Personen die ofwel als lener, ofwel als investeerder, gebruik willen maken van de mogelijkheden van peer-to-peer, ontmoeten elkaar op een online platvorm waar de zaken geregeld kunnen worden. Bij Lendico wordt dit platvorm aangeduid met de term ‘kredietmarktplaats’. Hierbij sluiten particulieren de overeenkomst, terwijl de beheerder van het platform (in dit geval dus Lendico) een faciliterende rol vervult. Die faciliterende rol uit zich onder andere in het beoordelen van kredietaanvragen en het technisch mogelijk maken van de overeenkomst.

Klik hier voor persoonlijke leningen >>

Lenen via Lendico

Peer-to-peer lenen is wereldwijd aan een opmars bezig, maar Nederlandse consumenten blijken toch nog een beetje huiverig voor deze manier van krediet verstrekken te zijn. Dit heeft Lendico er echter niet van weerhouden deze leenvorm ook op de Nederlandse markt te introduceren. Bij Lendico kunt u als ontvangende partij of als uitlenende partij aankloppen. Wie een krediet af wil nemen (de kredietnemer) moet bij Lendico aan een aantal eisen voldoen. Om de juiste uitvoering van de overeenkomst te kunnen garanderen wordt er navraag gedaan bij het Bureau Krediet Registratie (BKR), ook moet de kredietnemer over regelmatige inkomsten beschikken en mag hij tijdens de looptijd nog niet de leeftijd van 70 jaar bereiken.

Investeren via Lendico

Wie zich als investeerder aanmeldt op het platvorm van Lendico investeert in andere particulieren, namelijk de kredietnemers die zich hebben geregistreerd bij Lendico. Investeren wil u natuurlijk niet zomaar, het moet ook wat opleveren. Een relatief hoog rendement tegen een relatief laag risico is een goede reden om te investeren in peer-to-peer leningen. Lendico classificeert de kredietprojecten waar u in kunt investeren in verschillende categorieën. De projecten uit de A-klasse hebben het laagste risico. Daar staat tegenover dat de nominale rente die een investeerder ontvangt in deze categorie ook het laagst is (globaal tussen de 3,64 en 5,32 procent). Omdat Lendico de investeringsmogelijkheden faciliteert wordt er van de nominale rente een percentage afgetrokken om de servicekosten te dekken. Het verwachte rendement voor een project in de A-klasse komt zodoende uit op circa 2,34 tot 4,90 procent.

Het aantal risicoklassen dat Lendico hanteert is vijf, van A tot en met E. een project uit klasse E brengt het grootste risico met zich mee, maar levert uiteraard ook het hoogste verwachte rendement op: ongeveer 9,95 tot 10,97 procent.

Lendico
4.6 (92%) 5 stemmen
Gerelateerde artikelen
Wat is hypotheekrente?
Wat is hypotheekrente? ( 12 jun,2017 )
Meer in Lenen
Schuldhulpverlening schiet te kort
Schuldhulpverlening schiet te kort

Lenen is een mogelijkheid die in de meeste gevallen mogelijkheden biedt die u zonder een lening niet zou hebben. Uiteraard...

Sluiten