Lening oversluiten

Sluit je lening over

Wie een lening heeft afgesloten wil natuurlijk te maken krijgen met gunstige voorwaarden. Nu is het zo dat een lening op het moment van afsluiten die gunstige voorwaarden ook biedt, maar dat er na verloop van tijd een andere leningaanbieder in beeld komt die u condities kan bieden die nog gunstiger zijn. Op zo’n moment is een lening oversluiten plotseling wel erg interessant.

Lening(en) oversluiten? Vraag hier vrijblijvend een offerte aan

Toch moet u voordat u daadwerkelijk tot lening oversluiten overgaat even goed nagaan wat de consequenties kunnen zijn; het is bijvoorbeeld nogal gebruikelijk dat u met extra kosten (de zogenaamde oversluitboete) wordt geconfronteerd. Hoe pakt u dit dan zo slim mogelijk aan? Het is namelijk wel de bedoeling dat u nadat u uw lening hebt overgesloten er financieel beter voorstaat. Addertjes onder het gras moeten dus tijdig worden opgespoord om de juiste keuze te kunnen maken.

Boete bij Lening oversluiten

In sommige gevallen (met name bij het oversluiten van een hypotheek of doorlopend krediet) kan het voorkomen dat u een oversluitboete moet betalen. Dat zo’n oversluitboete tot de mogelijkheden van de betreffende lening behoorde moet overigens al wel direct bij het afsluiten door de leningverstrekker worden gecommuniceerd. Als u hebt opgelet (en de kleine lettertjes hebt gelezen) weet u dus of een oversluitboete in uw geval van toepassing is, of kan zijn.

Doorlopend Krediet Oversluiten

Voor veel consumenten is een doorlopend krediet oversluiten interessant. Het doorlopend krediet is een consumptieve kredietvorm, net zoals bijvoorbeeld de persoonlijke lening. Toch is het doorlopend krediet een lening met heel andere eigenschappen dan de persoonlijke lening, en dus zou het goed kunnen dat het doorlopend krediet precies die kredietvorm is die uitstekend bij uw behoeften past.

Wat is een doorlopend krediet?

Doorlopend krediet oversluitenEen doorlopend krediet is een lening die ideaal is voor diegene die wat financiële ruimte wil creëren voor het moment dat het nodig is. Bijvoorbeeld op het moment dat de vaatwasser het begeeft en er een nieuwe aangeschaft moet worden. Het grote voordeel bij een doorlopend krediet is namelijk dat u niet direct het volledige bedrag tot de kredietlimiet hoeft op te nemen.

U neemt namelijk alleen dát bedrag op dat u op een bepaald moment nodig heeft. Het voordeel hierbij is dat u (in tegenstelling tot bij een persoonlijke lening) geen rente betaalt over het volledige bedrag tot aan de kredietlimiet, maar alleen over het bedrag dat u daadwerkelijk opneemt. Vervolgens kunt u het bedrag weer aflossen en u kunt daarna, wanneer u het nodig hebt, weer een bedrag opnemen. Een doorlopend krediet is dus uiterst flexibel.

Bij een persoonlijke lening spreekt u met de leningverstrekker een termijn af en binnen die termijn moet u de volledige lening aflossen. Ook dit gaat bij een doorlopend krediet een beetje anders. Er staat weliswaar een termijn in het contract, maar dit is de theoretische looptijd. In de praktijk kunt u deze termijn oprekken, maar ook verkorten.

Doorlopende kredieten blijven vergelijken

Wanneer u op een gegeven moment een doorlopend krediet hebt afgesloten bij een leningverstrekker hebt u voor uzelf weer wat financiële armslag gecreëerd. Wat dat betreft is het doel wat u had met het doorlopend krediet geslaagd. Toch blijft het interessant en nuttig om te kijken wat de concurrerende financiële instellingen u te bieden hebben op het vlak van het doorlopend krediet.

Met name op het gebied van de variabele rente die u over het (opgenomen deel van het) doorlopend krediet betaalt kan het namelijk best zijn dat u bij een andere aanbieder toch goedkoper uit bent. Het is dus zeer sterk aan te raden om, ook wanneer u al een doorlopend krediet hebt afgesloten, regelmatig de verschillende aanbieders onderling te vergelijken.

Hoe een Doorlopend krediet oversluiten?

Een doorlopend krediet oversluiten is een stuk eenvoudiger dan een persoonlijke lening oversluiten. Dat heeft alles te maken met de specifieke eigenschappen van het doorlopend krediet. Omdat er sprake is van een variabele rente en een theoretische (en dus niet praktische) looptijd op deze lening kunt u altijd aflossen zonder dat u geconfronteerd wordt met de zogenaamde boeterente. De boeterente klinkt nogal kwaadaardig en is een heffing die leningverstrekkers opleggen wanneer u tussentijds onder een persoonlijke lening uit wilt komen.

Doorlopend krediet oversluiten? Vraag hier vrijblijvend een offerte aan

Doordat een leningverstrekker niet standaard uit kan gaan van rente-inkomsten bij een doorlopend krediet (de rente en het opgenomen bedrag fluctueren immers) is een boeterente bij een doorlopend krediet oversluiten nooit aan de orde. Dat geeft u al weer een stuk meer (financiële) mogelijkheden om de verschillende mogelijkheden te verkennen en een doorlopend krediet over te sluiten.

Doorlopend krediet oversluiten: waar op letten?

Een doorlopende lening oversluiten kan dus zonder dat u rekening hoeft te houden met de zogenaamde boeterente. Toch zijn er een aantal andere zaken waar u wel rekening mee moet houden bij het doorlopend krediet oversluiten. Zo is bijvoorbeeld de hoogte (kredietlimiet) van uw huidige doorlopend krediet een factor die van belang is. Wanneer u besluit om uw huidige doorlopend krediet over te sluiten moet u er voor zorgen dat uw huidige krediet volledig wordt afgelost.

Het antwoord op de vraag hoe dat moet hangt een beetje af van de servicegraad die uw ‘nieuwe’ kredietverstrekker levert. In sommige gevallen (vooral bij de grote banken) zal de kredietfinancier u een heleboel geregel uit handen nemen. Zo bieden een aantal kredietaanbieders aan nieuwe klanten aan dat alle huidige leningen door hen worden opgezegd en afgelost.

Duidelijke afspraken maken

Wanneer u besluit om een doorlopend krediet over te sluiten is het heel belangrijk dat u hier duidelijke afspraken over maakt. Biedt de kredietfinancier waar u naar over stapt deze service niet dan moet u namelijk zelf de aflossing en opzegging van het krediet bij uw huidige leningverstrekker regelen. Daarbij moet worden voldaan aan een aantal punten. Ten eerste is het van groot belang dat u zich realiseert dat alleen het aflossen van de lening (het doorlopend krediet) niet voldoende is. Wanneer u het geleende bedrag hebt afgelost staat uw krediet weliswaar op nul Euro (€ 0,00), maar dat betekent niet dat u de lening formeel hebt opgezegd en overgesloten.

Bij een doorlopend krediet is het namelijk vrij gebruikelijk dat de persoon die leent op een gegeven moment ‘op nul staat’. Om de lening op te zeggen en over te sluiten moet u daarom bovendien officieel kenbaar maken dat u de lening wilt opzeggen. In veel gevallen moet u dit doen door het sturen van een officiële schriftelijke opzegging. Dit is belangrijk omdat u anders (onterecht) met de afgeloste lening geregistreerd blijft staan bij het Bureau Krediet Registratie (BKR).

Hypotheek Oversluiten

Dat u als huiseigenaar op een gegeven moment na gaat denken over hypotheek oversluiten is niet meer dan logisch. Met name wanneer (zoals nu) de hypotheekrente zeer laag is. Wanneer u uw huidige hypotheek, waarvan de rente vaststaat, kunt oversluiten naar een hypotheek met een lagere rente kan u dat maandelijks tot soms wel honderden euro’s schelen.

Voordat u zeker weet dat u in uw specifieke geval ook echt kan besparen hypotheek oversluiten zult u het één en ander uit moeten zoeken. Het oversluiten van uw huidige hypotheek naar een hypotheek van een andere aanbieder brengt namelijk ook kosten met zich mee. Die kosten moeten natuurlijk wel in verhouding staan met de baten die het oversluiten met zich meebrengt.

Hypotheekrente en hypotheek oversluiten

Hypotheek oversluitenEigenlijk de enige reden om uw hypotheek over te sluiten is het drukken van de maandlasten. Tenzij u een buitengewoon onprettig contact hebt met uw hypotheekverstrekker, dan kan het gebrek aan vertrouwen en service natuurlijk voor u de druppel zijn.

Laten we daar voor het gemak maar even niet van uitgaan. Het drukken van de maandlasten dus: dat kan – zeker op dit moment – vaak verrassend eenvoudig. Dat heeft alles te maken met de huidige stand van de (hypotheek)rente. Die is uitzonderlijk laag.

Met een hypotheek die u al jaren geleden hebt afgesloten profiteert u echter niet van deze lage rentestand, met name niet wanneer de hypotheekrente (in overleg) is vastgezet. Wanneer we kijken naar de hypotheekrentestanden van de afgelopen 25 jaar is de verandering in het rentepercentage enorm. In 1991 bedroeg de rentestand voor een hypotheek die 10 jaar vast stond gemiddeld nog meer dan 9 procent, inmiddels tikken we de 3 procent aan.

Hoe een hypotheek oversluiten?

Wanneer u uw hypotheek wilt oversluiten moet u zich eerst de vraag stellen of u de hypotheek onder de nieuwe voorwaarden af wilt sluiten bij uw huidige hypotheekverstrekker of bij een andere partij. Deze twee vormen van oversluiten verschillen op een aantal vlakken namelijk een beetje van elkaar. Wilt u overstappen naar een andere hypotheekverstrekker dan zult u bijvoorbeeld rekening moeten houden met extra kosten die in zo’n geval worden gerekend door de partij waarvan u afscheid neemt.

Boeterente en andere kosten

Bij de overstap naar een andere hypotheekverstrekker krijgt u (vrijwel) altijd te maken met de boeterente. Dit is een bedrag dat u aan de hypotheekverstrekker waar u afscheid van neemt moet betalen om hem te compenseren. Op zich is dit concept logisch en ergens ook wel terecht. De hypotheekverstrekker gaat er namelijk (terecht) vanuit dat er een overeenkomst ligt waarbij hij kan rekenen op een bepaald (vooraf afgesproken) rentebedrag per jaar.

Hypotheek oversluiten? Vraag hier vrijblijvend een offerte aan

Op het moment dat u overstapt valt dat natuurlijk weg en is een compensatie op zijn plaats. Naast de boeterente (ook wel oversluitboete genoemd) komen er bij een overstap ook nog andere kosten kijken. Zo moet u onder meer uitgaan van taxatiekosten, notariskosten en afsluitkosten voor de nieuwe hypotheek. Uiteraard moet u bij een overstap uw huidige hypotheek aflossen.

Hypotheek oversluiten bij dezelfde aanbieder

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat u zeer tevreden bent over uw huidige hypotheekaanbieder en dat u geen behoefte voelt om over te stappen naar een concurrent. Dat betekent echter niet dat de hypotheekvoorwaarden in dat geval niet wat gunstiger zouden kunnen worden geformuleerd. Zeker als de economische omstandigheden (zoals de rentestand op de kapitaalmarkten) daar aanleiding toe geven.

Ook wanneer u bij uw huidige hypotheekaanbieder een hypotheek oversluit wordt u waarschijnlijk geconfronteerd met een boeterente. Tenminste wanneer de rentevaste periode die u eerder hebt afgesproken nog niet is verlopen. De boeterente die u bij het oversluiten van een hypotheek bij dezelfde hypotheekverstrekker krijgt opgelegd heeft dezelfde reden als een boeterente bij een overstap naar een andere hypotheekaanbieder.

Ook bij een ‘intern overgesloten’ hypotheek heeft dat namelijk te maken met compensatie voor misgelopen rente-inkomsten. Aan boeterente zitten dus voor u als consument vrijwel geen positieve kanten. Een ding is met betrekking tot boeterente wel positief. In veel gevallen is de boeterente namelijk aftrekbaar van de belasting.

Hypotheek oversluiten zonder boeterente

Het is voor te stellen dat u van al die verhalen over boeterente niet al te vrolijk wordt. Toch staat de boeterente (die wettelijk is vastgesteld) vaak niet in verhouding tot het bedrag dat u bij het oversluiten van een hypotheek maandelijks kunt besparen. Zodoende bent u met het oversluiten vaak – ondanks de boeterente die betaald moet worden – toch een stuk goedkoper uit.

Er zijn daarnaast ook nog een aantal situaties waarbij u sowieso geen boeterente hoeft te betalen. Boeterente mag niet worden geëist wanneer u een hypotheeklening met een variabele rente hebt, en ook wanneer de rentevaste periode is verstreken kan er nooit sprake zijn van renteboete. Vanzelfsprekend (maar toch goed om even te benoemen) is er op het moment dat u uw woning verkoopt ook geen renteboete met het proces gemoeid.

Persoonlijke Lening Oversluiten

Een persoonlijke lening oversluiten kan in veel gevallen voor een heleboel rust zorgen. Meestal omdat u een noodzakelijke of gewenste investering dankzij deze consumptieve kredietvorm kunt financieren. Wel zo prettig wanneer u het benodigde bedrag zelf niet in een oude sok hebt zitten. Een persoonlijke lening is bovendien een buitengewoon overzichtelijke vorm van een lening omdat vrijwel alle afspraken van te voren vast staan en helder zwart op wit worden gepresenteerd.

Zo is bij een persoonlijke lening de looptijd van te voren afgesproken, en ook het rentepercentage staat gedurende deze afgesproken looptijd volledig vast. Overzichtelijker kunt u het bijna niet hebben. U weet precies hoe hoog het bedrag is dat u leent en bovendien weet u exact hoe hoog de rentesom en de aflossing zijn. Per maand bent u dus altijd hetzelfde (ingecalculeerde) bedrag kwijt.

Geen gedoe dus. Althans, totdat u erachter komt dat u bij een andere leningverstrekker veel voordeliger uit bent. Dat overkomt veel consumenten, en dat geeft natuurlijk geen prettig gevoel. De persoonlijke lening oversluiten is dan vaak een logische stap. Maar hoe werkt persoonlijke lening oversluiten dan precies? En zitten er misschien nog addertjes onder het gras? Dat zijn vragen die beantwoord moeten worden voordat u op een ontspannen manier kunt beginnen aan een persoonlijke lening oversluiten waarbij u bovendien financieel ook nog beter af bent.

Persoonlijke lening oversluiten: aandachtspunten

Persoonlijke lening oversluitenBij een persoonlijke lening maakt u een afspraak met de leningverstrekker (bijvoorbeeld een bank) dat u een bepaald bedrag leent gedurende een bepaalde looptijd tegen een vast rentetarief. Die duidelijkheid kunt u incalculeren, maar tegelijkertijd doet de kredietverstrekker dat ook: u gaat in de boeken.

Persoonlijke lening oversluiten? Vraag hier vrijblijvend een offerte aan

Omdat de leningverstrekker er vanuit gaat (en mag gaan) dat ze een vastgesteld bedrag van u zullen ontvangen, namelijk de rente is het logisch dat het oversluiten van de persoonlijke lening naar een andere leningaanbieder voor uw huidige leningverstrekker niet gunstig is. Hij loopt dan namelijk geld mis dat hij wel had verwac

Vandaar dat een persoonlijke lening oversluiten vaak gepaard gaat met een zogenaamde boeterente, of oversluitboete. Met deze boete die u moet betalen bij het oversluiten van een persoonlijke lening compenseert u uw huidige kredietverstrekker voor de rente-inkomsten die hij mis zal lopen omdat u vertrekt als klant. De boeterente die u kunt verwachten is één ding, daarnaast moet u ervoor zorgen dat het oversluiten ook administratief allemaal goed geregeld wordt.

Veel kredietverstrekkers hebben als beleid dat het oversluiten van een persoonlijke lening schriftelijk wordt geregeld. U moet dan dus in eerste instantie het openstaande leenbedrag aflossen, en vervolgens moet u een schriftelijke verklaring indienen waarmee u aangeeft dat u uw lening officieel wilt beëindigen.

Persoonlijke lening (vervroegd) aflossen

Wanneer u een persoonlijke lening wilt laten oversluiten naar een andere leningverstrekker moet u uw huidige persoonlijke lening volledig aflossen. Hierbij komt vaak de al eerder genoemde boeterente om de hoek kijken. Vervroegd aflossen is bij veel leningaanbieders namelijk niet kosteloos mogelijk. Gelukkig zijn er wel een aantal regels geformuleerd over de hoogte die de boeterente bij vervroegd aflossen maximaal mag hebben.

Deze regels zijn op Europees niveau afgesproken. In het kort komt het erop neer dat de boete bij een lening die nog maximaal één jaar loopt niet meer dan 0,5 procent van het af te lossen bedrag mag bedragen. Loopt de persoonlijke lening nog 1 jaar of langer dan mag de boeterente maximaal 1 procent van het af te lossen bedrag bedragen. Er zijn overigens ook een aantal kredietverstrekkers waarbij het mogelijk is om kosteloos vervroegd af te lossen.

Het is dus aan te raden om u over deze mogelijkheden goed te laten informeren voordat u definitief besluit tot het oversluiten van uw persoonlijke lening. Wellicht ten overvloede: wanneer de kosten die u maakt voor het betalen van de boeterente hoger zijn dat het voordeel dat een andere leningverstrekker u (bijvoorbeeld op het gebied van rente) biedt heeft het geen zin om een persoonlijke lening over te sluiten.

Persoonlijke lening oversluiten: vergelijkingspunten

Wanneer u de verschillende aanbieders van een persoonlijke lening gaat vergelijken komt u mogelijk een aantal interessante partijen tegen waarbij u, wanneer u overstapt, behoorlijk kunt besparen. Alleen kijken naar de hoogte van de rente is bij zo’n vergelijking echter niet voldoende. Er zijn namelijk nog een aantal andere punten waarop u zult moeten vergelijken. Zo is er op het gebied van het regelen van de administratie nogal wat verschil tussen de diverse aanbieders.

Bij sommige leningaanbieders wordt u geacht het oversluiten volledig zelf te regelen. Dat betekent nogal wat administratieve handelingen. Er zijn daarentegen ook een groot aantal leningverstrekkers die u de administratie juist uit handen nemen. Zij regelen het oversluiten, u hoeft daar dan zelf eigenlijk niets meer aan te doen. Voor veel mensen is dit een belangrijk punt bij het uitkiezen van de juiste partij. Ook is het bij een aantal financiële dienstverleners mogelijk om tegelijkertijd met het oversluiten alle leningen die u hebt lopen te bundelen. Wanneer u meerdere kleine leningen hebt lopen is dit een zeer interessant alternatief. Voor leningen waarbij een klein bedrag uitstaat betaalt u meestal namelijk een relatief hoog bedrag aan rente.

Door diverse kleine leningen te bundelen is het mogelijk om voor het ‘totaalpakket’ een gunstiger rentetarief te bedingen. Zo levert het oversluiten van een persoonlijke lening u misschien nog wel meer op dan u in eerste instantie gedacht had.

Zoals u ziet is lening oversluiten vaak erg interessant, maar let wel goed op voor eventuele boetes en extra kosten.

Lening(en) oversluiten? Vraag hier vrijblijvend een offerte aan