Hypotheek Vergelijken

Hypotheken Vergelijken

Waarom hypotheek vergelijken? Een van de meest interessante en veelzeggende kredieten (of leningen) die er aan de consument verstrekt worden is de hypotheek, ofwel de hypothecaire lening. Om de juiste hypotheek af te kunnen sluiten is het, net als bij andere soorten leningen, belangrijk om goed te vergelijken en er even wat tijd voor uit te trekken, neem tijdens het hypotheek vergelijken dus uitgebreid de tijd.

Klik hier om hypotheken te vergelijken

Nu beseft de Nederlandse consument de noodzaak van vergelijken over het algemeen ook prima want een hypotheek, dat is nogal wat. Het belang van een hypothecaire lening heeft te maken met een aantal punten: ten eerste gaat het over een langdurige verbintenis (vaak zo’n 30 jaar) die wordt aangegaan, en waar een hoog bedrag mee gemoeid is. Ten tweede is datgene wat er gefinancierd wordt iets heel tastbaars, namelijk een eigen huis. Met het vinden van de juiste hypotheek komt er voor veel mensen een droom uit.

Hypotheek vergelijken, de soorten

Hypotheek vergelijken - Geld24.nlOm de juiste hypotheek af te kunnen sluiten moet een consument natuurlijk vooraf weten wat er zoal op de markt is, hierbij is hypotheek vergelijken erg belangrijk. De juiste hypotheek vinden wordt namelijk wel heel lastig als er een aantal mogelijkheden over het hoofd worden gezien. Een ding is zeker: er zijn twee hypotheeksoorten die na het hypotheek vergelijken veruit het vaakst worden afgesloten. Aan kop staat wat dat betreft de annuïteitenhypotheek, op de tweede plaats vinden we de lineaire hypotheek. Naast deze twee bekende hypotheken zijn er momenteel nog een aantal andere hypotheken die afgesloten kunnen worden, maar doordat de fiscale regelingen met betrekking tot deze hypotheeksoorten (recent) zijn veranderd zijn deze hypotheekvormen niet meer zo aantrekkelijk.

Annuïteitenhypotheek

De meest bekende hypotheek is in Nederland zonder twijfel de annuïteitenhypotheek. Deze hypotheek gaat uit van een looptijd van 30 jaar. Qua overzichtelijkheid is dit een ideale hypotheekvorm. Hebt u een hypotheek van dit soort dan betaalt u namelijk steeds hetzelfde bedrag aan rente en aflossing. Om precies te zijn verhouden de rente en de aflossing zich gedurende de looptijd op zo’n manier dat het bedrag steeds gelijk blijft. In het begin zal het gedeelte dat de rente uitmaakt dus relatief hoog zijn en het gedeelte dat de aflossing uitmaakt relatief klein. Na verloop van tijd verandert dit natuurlijk. Is er een bepaald bedrag afgelost dan hoeft er vanzelfsprekend minder rente te worden betaald en kan er dus een groter gedeelte worden gebruikt om daadwerkelijk af te lossen. Het is gebruikelijk om maandelijks af te lossen (en uiteraard de daaraan gekoppelde rente te betalen).

Waar op letten bij annuïteitenhypotheek?

Voordat er een annuïteitenhypotheek wordt afgesloten is het zaak om u goed te laten informeren over de precieze kenmerken van dit product. Zoals gezegd wordt namelijk elke maand hetzelfde bedrag betaald aan hypotheekrente en aflossing. Er zit echter een klein addertje onder het gras waar u tijdens het hypotheek vergelijken rekening mee moet houden. Dat hoeft echter zeker niet rampzalig te zijn, maar het is goed om er wel even aandacht aan te besteden. Wat is namelijk het geval? In Nederland kennen we de ‘hypotheekrenteaftrek’, een fiscaal voordeel dat in sommige politieke kringen nogal beladen is en door tegenstanders van deze regeling vaak wordt aangeduid als ‘het H-woord’.

De Hypotheekrenteaftrek

Hoe werkt de hypotheekrenteaftrek en wat zijn de consequenties van deze regeling? Het bedrag dat bij een annuïteitenhypotheek aan rente wordt betaald kan worden afgetrokken van het belastbaar inkomen. Aangezien de verhouding rente vs aflossing gedurende de looptijd verschuift kan er naarmate de looptijd langer duurt dus minder worden afgetrokken. Het rentebedrag over de totale som is namelijk hoger dan het rentebedrag over een gedeelte van de som. Het rentepercentage blijft in veel gevallen gelijk, en zeker wanneer er gekozen worden voor een zogenaamde vastgezette rente. Het feit dat er minder kan worden afgetrokken wordt overigens meestal gecompenseerd door de inflatieontwikkeling.

Overige zaken

Wat zijn naast het gegeven van de hypotheekrenteaftrek andere zaken waar u rekening mee moet houden wanneer u een annuïteitenhypotheek afsluit? Uiteraard het rentepercentage. In de meeste gevallen is een lage rente vanzelfsprekend gunstig, maar dat betekend niet dat de hypotheek met de laagste rente ook altijd de beste is. Andere voorwaarden, zoals de mogelijkheid om de rente vast te laten zetten spelen ook een belangrijke rol. Wilt u graag eerder een bepaald bedrag aflossen dan moet u ook kijken naar de mogelijkheden die er zijn om dit boetevrij te doen.

Rentevaste annuïteitenhypotheek

Het vastzetten van de rente kan voordelig zijn. Veel mensen zetten het rentepercentage van hun hypotheek vast voor 10 of 20 jaar. Een belangrijke reden om dit te doen is de zekerheid die deze handeling biedt. Heel simpel: je weet voor de komende 10 of 20 jaar precies waar je aan toe bent, ongeacht de fluctuatie van de rentetarieven. Het vastzetten van de hypotheekrente is vanzelfsprekend een goed idee wanneer de hypotheekrente laag is. Dat is momenteel het geval.

Wel of niet vastzetten?

Toch is het al dan niet vastzetten van de rente ook een afweging die u niet zomaar moet maken. Want het betekent ook dat u aan het afgesproken percentage vastzit op het moment dat de rente zakt. U betaalt dan nog steeds het afgesproken percentage en profiteert dus niet van de gezakte rente. Over het algemeen is het daarnaast zo dat de hypotheekverstrekker meer rente zal vragen wanneer u de rente voor een langere periode vastzet. U koopt als het ware zekerheid, en daar betaalt u een prijs voor. Is er nog maar een klein gedeelte van de hypotheek afgelost dan zal de hypotheekverstrekker bovendien een hogere rente vragen aangezien de rente wordt bepaald aan de hand van de executiewaarde van uw woning.

Boetevrij aflossen

Boetevrij aflossen is een mogelijkheid die door sommige hypotheekverstrekkers wordt aangeboden. Andere bieden die mogelijkheid juist niet. Verwacht u dat u in de toekomst extra wilt aflossen dan is het uiteraard verstandig om dit bij het hypotheek vergelijken rekening mee te houden. Overigens is (boetevrij) extra aflossen niet in alle gevallen financieel aantrekkelijk. Dat heeft te maken met de wettelijke financiële regelingen die de Overheid heeft opgesteld. Met name de vraag of u over de vermogensgrens heen gaat in box 3 van uw belastingaangifte is hierbij van belang. Laat u hier dus goed over informeren voordat u een overeenkomst tekent.

Lineaire hypotheek

Wanneer u om de één of andere reden een annuïteitenhypotheek niet de meest ideale optie vindt is een lineaire hypotheek mogelijk een goed alternatief. Dit soort hypotheek staat bekend als veilig omdat de schuld in een behoorlijk rap tempo naar beneden wordt gebracht. Dat heeft uiteraard ook een keerzijde omdat het bedrag dat aan het begin van de looptijd moet worden opgebracht relatief hoog is.

Dat zit als volgt: bij een lineaire hypotheek lost u altijd hetzelfde bedrag af. We hebben het dan puur over het bedrag aan aflossing en spreken dus niet over de rente. Stel u hebt een lineaire hypotheek met een waarde van 225.000 euro en een looptijd van 30 jaar dan betaalt u elk jaar dus 7.500 euro aan aflossing, oftewel 625 euro per maand. Daar bovenop komt uiteraard nog de rente. Aan het begin betaalt u dan natuurlijk een hoge rente omdat er nog niet (of weinig) is afgelost. Het rentebedrag zal echter relatief snel dalen, namelijk lineair met het totaal afgeloste bedrag.

Vanzelfsprekend dient u zich ook voor het afsluiten van een lineaire hypotheek uitvoerig te laten adviseren over de financiële consequenties. 

Hypotheek Vergelijken
2.3 (45.56%) 18 stemmen