Doorlopend krediet oversluiten

Goedkoop doorlopend krediet oversluiten

Voor veel consumenten is een doorlopend krediet oversluiten interessant. Het doorlopend krediet is een consumptieve kredietvorm, net zoals bijvoorbeeld de persoonlijke lening. Toch is het doorlopend krediet een lening met heel andere eigenschappen dan de persoonlijke lening, en dus zou het goed kunnen dat het doorlopend krediet precies die kredietvorm is die uitstekend bij uw behoeften past.

Wat is een doorlopend krediet?

Doorlopend krediet oversluitenEen doorlopend krediet is een lening die ideaal is voor diegene die wat financiële ruimte wil creëren voor het moment dat het nodig is. Bijvoorbeeld op het moment dat de vaatwasser het begeeft en er een nieuwe aangeschaft moet worden. Het grote voordeel bij een doorlopend krediet is namelijk dat u niet direct het volledige bedrag tot de kredietlimiet hoeft op te nemen.

U neemt namelijk alleen dát bedrag op dat u op een bepaald moment nodig heeft. Het voordeel hierbij is dat u (in tegenstelling tot bij een persoonlijke lening) geen rente betaalt over het volledige bedrag tot aan de kredietlimiet, maar alleen over het bedrag dat u daadwerkelijk opneemt. Vervolgens kunt u het bedrag weer aflossen en u kunt daarna, wanneer u het nodig hebt, weer een bedrag opnemen. Een doorlopend krediet is dus uiterst flexibel.

Bij een persoonlijke lening spreekt u met de leningverstrekker een termijn af en binnen die termijn moet u de volledige lening aflossen. Ook dit gaat bij een doorlopend krediet een beetje anders. Er staat weliswaar een termijn in het contract, maar dit is de theoretische looptijd. In de praktijk kunt u deze termijn oprekken, maar ook verkorten.

Doorlopende kredieten blijven vergelijken

Wanneer u op een gegeven moment een doorlopend krediet hebt afgesloten bij een leningverstrekker hebt u voor uzelf weer wat financiële armslag gecreëerd. Wat dat betreft is het doel wat u had met het doorlopend krediet geslaagd. Toch blijft het interessant en nuttig om te kijken wat de concurrerende financiële instellingen u te bieden hebben op het vlak van het doorlopend krediet.

Met name op het gebied van de variabele rente die u over het (opgenomen deel van het) doorlopend krediet betaalt kan het namelijk best zijn dat u bij een andere aanbieder toch goedkoper uit bent. Het is dus zeer sterk aan te raden om, ook wanneer u al een doorlopend krediet hebt afgesloten, regelmatig de verschillende aanbieders onderling te vergelijken.

Doorlopend krediet oversluiten

Een doorlopend krediet oversluiten is een stuk eenvoudiger dan een persoonlijke lening oversluiten. Dat heeft alles te maken met de specifieke eigenschappen van het doorlopend krediet. Omdat er sprake is van een variabele rente en een theoretische (en dus niet praktische) looptijd op deze lening kunt u altijd aflossen zonder dat u geconfronteerd wordt met de zogenaamde boeterente. De boeterente klinkt nogal kwaadaardig en is een heffing die leningverstrekkers opleggen wanneer u tussentijds onder een persoonlijke lening uit wilt komen.

Doordat een leningverstrekker niet standaard uit kan gaan van rente-inkomsten bij een doorlopend krediet (de rente en het opgenomen bedrag fluctueren immers) is een boeterente bij een doorlopend krediet oversluiten nooit aan de orde. Dat geeft u al weer een stuk meer (financiële) mogelijkheden om de verschillende mogelijkheden te verkennen en een doorlopend krediet over te sluiten.

Doorlopend krediet oversluiten: waar op letten?

Een doorlopend krediet oversluiten kan dus zonder dat u rekening hoeft te houden met de zogenaamde boeterente. Toch zijn er een aantal andere zaken waar u wel rekening mee moet houden bij het doorlopend krediet oversluiten. Zo is bijvoorbeeld de hoogte (kredietlimiet) van uw huidige doorlopend krediet een factor die van belang is. Wanneer u besluit om uw huidige doorlopend krediet over te sluiten moet u er voor zorgen dat uw huidige krediet volledig wordt afgelost.

Het antwoord op de vraag hoe dat moet hangt een beetje af van de servicegraad die uw ‘nieuwe’ kredietverstrekker levert. In sommige gevallen (vooral bij de grote banken) zal de kredietfinancier u een heleboel geregel uit handen nemen. Zo bieden een aantal kredietaanbieders aan nieuwe klanten aan dat alle huidige leningen door hen worden opgezegd en afgelost.

Duidelijke afspraken maken

Wanneer u besluit om een doorlopend krediet over te sluiten is het heel belangrijk dat u hier duidelijke afspraken over maakt. Biedt de kredietfinancier waar u naar over stapt deze service niet dan moet u namelijk zelf de aflossing en opzegging van het krediet bij uw huidige leningverstrekker regelen. Daarbij moet worden voldaan aan een aantal punten. Ten eerste is het van groot belang dat u zich realiseert dat alleen het aflossen van de lening (het doorlopend krediet) niet voldoende is. Wanneer u het geleende bedrag hebt afgelost staat uw krediet weliswaar op nul Euro (€ 0,00), maar dat betekent niet dat u de lening formeel hebt opgezegd en overgesloten.

Bij een doorlopend krediet is het namelijk vrij gebruikelijk dat de persoon die leent op een gegeven moment ‘op nul staat’. Om de lening op te zeggen en over te sluiten moet u daarom bovendien officieel kenbaar maken dat u de lening wilt opzeggen. In veel gevallen moet u dit doen door het sturen van een officiële schriftelijke opzegging. Dit is belangrijk omdat u anders (onterecht) met de afgeloste lening geregistreerd blijft staan bij het Bureau Krediet Registratie (BKR).

3.5/513 ratings