Crosslend

Crosslend Nederland

Al weleens van Crosslend gehoord? Nee? Lees dan verder.

Een krediet aanvragen is tegenwoordig vrij eenvoudig. Wat dat betreft hebben de mogelijkheden die internet biedt de deuren geopend naar aanbieders waar u eerder nooit mee in contact zou zijn gekomen. Het monopolie dat veel grote banken lange tijd hebben gehad is gaan wankelen. En dat is goed nieuws voor de consument die tegen gunstige voorwaarden een krediet wil afsluiten.

Vergelijk Crosslend met andere aanbieders

Grenzen vallen steeds meer weg in de kredietwereld, een organisatie die dat uitstekend heeft begrepen is Crosslend. Deze kredietbemiddelaar zag de grote mogelijkheden die digitale kredietbemiddeling zou gaan bieden voor zowel aanbieders als afnemers. En mogelijkheden zien is één, maar er vervolgens op inspelen: daar gaat het natuurlijk om. En dat is precies wat de oprichters van Crosslend hebben gedaan.

Crosslend kredietbemiddeling

Crosslend NederlandWie besluit een lening aan te vragen wordt uiteindelijk door een individu of een financiële instelling van het gewenste krediet voorzien. Crosslend vervult “slechts” een bemiddelende rol. De Duitse huisbankier (BIW Bank) verstrekt de lening, maar de financiering is in handen van personen of bedrijven die via deze aanbieder willen investeren.

Crosslend staat zich er op voor dat de operationele kosten zeer laag gehouden kunnen worden doordat vrijwel alle handelingen online kunnen worden uitgevoerd. Vanzelfsprekend is dit voor zowel aanbieders als afnemers van de kredieten een gunstige zaak. De rente blijft voor afnemers lekker laag en de aanbieders ontvangen een prima rendement.

Zowel voor het checken van de kredietwaardigheid als voor wat betreft het bemiddelen bij het afsluiten van kredieten is deze kredietverstrekker gebonden aan de Duitse wet- en regelgeving. Dat is voor de consument een geruststellende gedachte: de Duitse wetgeving is namelijk bijzonder streng. Kredietbemiddelaars worden dus zeer goed in de gaten gehouden.

Lenen bij Crosslend

Bij Crosslend wordt er bemiddeld wanneer u geld wilt lenen. Om er zeker van te zijn dat u niet in de problemen komt wanneer u een lening afsluit wordt er bijzonder nauwgezet gewerkt tijdens het aanvraag proces. Zo wordt er op de site waar u de kredietaanvraag doet direct gevraagd waar u de lening voor wilt gaan gebruiken. Ook vult u uiteraard de gewenste looptijd in. Op basis van deze gegevens kan Crosslend al een eerste inschatting maken van de mogelijkheden.

Om ervoor te zorgen dat u én de aanbieder achteraf niet voor nare verrassingen komen te staan wordt er een uitvoerige kredietcheck uitgevoerd. Dit gebeurt overigens binnen enkele seconden. Op basis van de uitkomst kan Crosslend u een aanbieding doen die perfect aansluit op uw persoonlijke (financiële) situatie.

Vanzelfsprekend dient u tijdens het aanvraagproces uw identiteit en uw inkomen te verifiëren. U merkt het waarschijnlijk al: bij dit bedrijf gaat met beslist niet over één nacht ijs. Een veilig gevoel. Tegelijkertijd is Crosslend dus (gelukkig) geen partner die u kunt gebruiken om tegen grote risico’s een lening af te sluiten om bijvoorbeeld financiële gaten te dekken.

Investeren bij Crosslend

Een krediet afsluiten is een optie, maar ook voor investeerders die bij willen dragen aan een meer internationale kredietmarkt biedt deze partij interessante mogelijkheden. U kunt namelijk bij Crosslend investeren door een bankrekening te openen bij “huisbankier” BIW Bank. Vervolgens maakt u geld over en kunt u een portfolio samenstellen. De portfolio bestaat uit obligaties. Wanneer een krediet wordt afgelost dat correspondeert met de obligaties uit uw portefeuille wordt de rente en de aflossing aan u uitgekeerd.

Risicocategorieën

De kredieten die via deze aanbieder worden verstrekt zijn ingedeeld in verschillende risicocategorieën. (van A tot HR). Hoe hoger het risico hoe hoger het verwachte rendement. Kiest u ervoor om obligaties aan te schaffen van een kredietvordering met een hoog risico, dan is de kans groter dat de kredietnemer in verzuim blijft en er dus niet uitbetaald kan worden. Crosslend is in die gevallen namelijk geen betaling verschuldigd aan de houders van de obligaties. Houd hier dus rekening mee! Investeren in obligaties brengt namelijk altijd een bepaald risico met zich mee.

5/514 ratings