Consumentenbond vindt zorgpremie te hoog en zorgverzekeraars te rijk

Leestijd: 2 minuten

Dat de zorgpremie weer stijgt in het komende jaar is een fikse tegenvaller. Uiteraard voor de consument die een hogere premie moet gaan betalen, maar ook voor het kabinet dat verwacht had dat mensen er met de zorgverzekering in 2017 juist op vooruitgingen. Maar goed, zorg is nu eenmaal duur dus de premiestijging is eigenlijk niet te voorkomen. Dat is althans het argument van de zorgverzekeraars die de hogere premies voor volgend jaar hebben vastgesteld. Bovendien zeggen de zorgverzekeraars dat ze het zelf ook niet zo breed hebben, dus de verhoging van de premie is een noodzakelijk kwaad.

Maar is dat ook echt zo? Volgens de Consumentenbond in elk geval niet. Deze belangenorganisatie voor consumenten vindt dat de premiestijging best wat minder mag. En dat dit ook best kan. Want volgens de Consumentenbond hebben de verzekeraars voldoende reserves waar ze best een beetje op in kunnen teren.

Reserves van zorgverzekeraars

De Consumentenbond en de zorgverzekeraars staan dus lijnrecht tegenover elkaar met betrekking tot de hoogte van de zorgpremie én de hoogte van de reserves die de verzekeringsmaatschappijen (zouden) hebben. De Consumentenbond betoogt dat de verzekeraars – uit bekend geworden cijfers over 2015 – maar liefst 3,3 miljard euro aan reserves hadden opgebouwd. Dat klinkt als veel geld en dat is het ook. Toch is het te kort door de bocht om te stellen dat zorgverzekeraars maar helemaal geen reserves meer zouden moeten aanhouden. Bedrijfsmatig is het namelijk sowieso verstandig om reserves aan te houden. Bovendien is er een wettelijke eis waardoor verzekeraars worden verplicht om minimaal een bepaalde reserve aan te houden. Het eigen vermogen van een verzekeraar moet namelijk ongeveer 17 procent van het totale vermogen bedragen.

Zonder allerlei ingewikkelde economische berekeningen te gaan maken is het met betrekking tot de reserves van een zorgverzekeraar goed om te weten dat de wetgeving recentelijk is aangepast. Concreet komt het erop neer dat het gewenste eigen vermogen (de reserve) procentueel hoger moet zijn dan in eerdere jaren het geval is. Het Centraal Planbureau (CPB) erkent dat ook. De vraag blijft natuurlijk of de reserves desondanks niet onnodig hoog zijn.

Het inzetten van reserves

Wat veel mensen niet weten is dat de meeste zorgverzekeraars al enkele jaren van hun reserves gebruikmaken om de hoogte van de zorgpremie niet al te ver op te laten lopen. Zo werd er voor de premies van vorig jaar door vrijwel alle verzekeraars geld ‘bijgelegd’ dat rechtstreeks uit de reserves werd gehaald. Voor verzekeraar CZ bedroeg het bedrag per verzekerde dat uit de eigen middelen kwam bijvoorbeeld 191 euro. De andere verzekeraars waren een iets lager bedrag kwijt, maar ook voor hen gold dat er meer dan 100 euro per verzekerde uit de reserves werd bijgezet.

Kritiek van de Consumentenbond

Het nut van een bepaalde mate van reserve bij zorgverzekeraars is er dus wel. Dat beseft de Consumentenbond ook wel. Met de kritiek die de organisatie levert op de hoogte van de premie en de omvang van de reserves wil de Consumentenbond dan ook vooral de druk opvoeren bij de zorgverzekeraars. Uiteraard wil de Consumentenbond graag concreet resultaat zien: een premiedaling. Wat echter ook van belang is, dat is dat er meer transparantie ontstaat. Vandaar dat de Consumentenbond graag antwoord wil hebben op de volgende vragen: “Waar zitten de kostenstijgingen, welke reserves zijn er, en wat wordt er gedaan om de premie voor 2017 te dempen?” Voor mensen die zich afvragen of hun zorgpremie niet overdreven hoog is zijn dit natuurlijk relevante vragen. Al was het maar om een beter inzicht te krijgen in deze lastige materie.