‘Bijna 75 procent peinst niet over overstap bij lening of hypotheek’

‘Bijna 75 procent peinst niet over overstap bij lening of hypotheek’
‘Bijna 75 procent peinst niet over overstap bij lening of hypotheek’

De Nederlandsche Bank (DNB), vindt het als centrale bank van Nederland belangrijk om af en toe wat duiding te kunnen geven over de verwachte financiële toekomst van Nederland. Om hier nuttige en steekhoudende uitspraken over te kunnen doen gebruikt DNB bijvoorbeeld de resultaten uit een groots opgezet panelonderzoek. Op basis van de resultaten uit dergelijke onderzoeken schrijven medewerkers van DNB vervolgens lijvige rapporten waarbij een bepaald onderwerp op een wetenschappelijke manier wordt onderzocht en becommentarieerd. Nu zijn dergelijke onderzoeksrapporten voor niet-economen amper door te worstelen, maar toch kunnen de conclusies ook voor de gewone consument wel interessant zijn.

Consumenten loyaal aan leningverstrekker

Het onderzoek waarvan de uitkomsten in de laatste week van december 2015 in rapportvorm werden gepresenteerd ging met name over de vraag of consumenten geneigd zijn over te stappen van de huidige naar een nieuwe financiële dienstverlener. Beleidsmakers binnen de Europese Unie willen namelijk graag dat de financiële sector (nog) concurrerender wordt. Zelfs in zoverre dat het heel gewoon gaat worden om een dienst af te nemen bij een financiële instelling in een ander EU-land.

Het ideaalbeeld is dus dat het voor de consument even logisch wordt om een krediet af te sluiten in bijvoorbeeld Frankrijk als in Nederland. Voordat dit werkelijkheid wordt moet er nog het nodige gebeuren, en één van de belangrijkste vragen op dit punt is wel hoe de consument enthousiast moet worden gemaakt voor een financiële markt waarbij de grenzen steeds meer vervagen. Vandaar bijvoorbeeld het eerdergenoemde onderzoek van DNB. Een interessante conclusie die de onderzoekers van DNB trekken valt direct op: wanneer het om leningen (dus ook hypotheken) gaat zijn de meeste consumenten totaal niet van plan om naar een andere financiële dienstverlener over te stappen. Voor wat de spaarrekening betreft wordt de kans door de respondenten overigens een stuk hoger ingeschat.

Waarom terughoudendheid bij overstap naar andere lening?

Uit het onderzoek van DNB blijkt dat ongeveer driekwart van de ondervraagden er niet over peinst om met een hypotheek of doorlopend krediet over te stappen naar een andere financiële dienstverlener. Dit hoge percentage (ongeveer 75 procent) heeft waarschijnlijk te maken met (de angst voor) extra kosten die gemaakt moeten worden bij een dergelijke overstap. Dat verklaart ook het verschil in percentage tussen de bereidheid om over te stappen naar een andere spaarrekening; wat vaak gratis kan (ongeveer 60 procent ziet dit als optie) en de bereidheid om over te stappen op een andere hypotheek of doorlopend krediet; wat regelmatig kosten meebrengt (amper 25 procent ziet dit als optie).

Andere redenen die gegeven worden om niet over te stappen hebben simpelweg te maken met het feit dat men tevreden is bij de huidige financiële dienstverlener, of dat een overstap gezien wordt als onnodig ingewikkeld waarbij de lasten groter zijn dan de lusten.

‘Bijna 75 procent peinst niet over overstap bij lening of hypotheek’
4 (80%) 1 stemmen
Gerelateerde artikelen
Meer in Lenen
Lening afsluiten in het buitenland moet aantrekkelijker worden
Lening afsluiten in het buitenland moet aantrekkelijker worden

Een lening afsluiten brengt natuurlijk wel enige vorm van risico met zich mee, alhoewel de verplichte informatievoorziening (die leningverstrekkers van...

Sluiten