Binaire Opties

Binaire opties brokers in Nederland

Alles wat je moet weten over binaire opties lees je hier. Zoals iedereen met een klein beetje kennis van beleggen wel weet zijn er ongelooflijk veel mogelijkheden om te investeren. Bij beleggen is er altijd sprake van een zeker risico. Maar het is enorm afhankelijk van het type beleggingsproduct hoe groot dat risico is.

Klik hier om de beste brokers te vergelijken

Wie belegt in “traditionele” aandelen loopt relatief weinig risico. Voor zogenaamde alternatives geldt dat het risico erg groot is. Dat betekent dat de winsten bij dit soort beleggingsvormen enorm kunnen zijn, maar tegelijkertijd dat (bij een verkeerde keuze) de totale inleg kan verdampen.

Sommige beleggingsvormen zijn zo speculatief dat iemand in het slechtste geval letterlijk binnen één minuut zijn inleg kwijt kan zijn. Het is dan ook op zijn minst verstandig om goed ingelezen te zijn over de risico’s die bepaalde beleggingsvormen met zich mee brengen. Bovendien is het in het bijzonder af te raden om risicovolle beleggingsactiviteiten te ondernemen met geld dat eigenlijk niet gemist kan worden.

Alternative: binaire opties

binaire opties

Handelen in binaire opties.

Alternatives zijn zoals gezegd riskante beleggingsproducten. De Nederlandse minister van Financiën schreef in antwoord op Kamervragen ‘dat binaire opties risicovol kunnen zijn omdat beleggers hun inleg binnen een korte tijdspanne en op vrij eenvoudige wijze kunnen kwijtraken.’

Maar dat betekent natuurlijk niet dat u daarom per definitie niet moet (of mag) handelen in dit soort opties. Wanneer u bereid bent veel risico te nemen en u ook financieel gezien voldoende buffer hebt om met eventuele tegenslag om te gaan is beleggen in alternatives gewoon een mogelijkheid.

Een voorbeeld van alternatives waarin u kunt handelen zijn de zogenaamde binaire opties. Een ingewikkeld beleggingsproduct met veel risico, maar ook met een hoog (mogelijk) rendement. Wanneer je overweegt om in binaire opties te gaan handelen is het een goed idee om het product eerst wat beter te leren kennen.

Dat kan bijvoorbeeld door met een oefenaccount aan de slag te gaan. Door middel van een demo-account krijgt u de handel in binaire opties onder de knie zonder dat u daadwerkelijk geld inlegt. U ontvangt uiteraard bij een oefenaccount geen rendement, maar daar staat tegenover dat u ook geen geld kunt verliezen.

Wat zijn binaire opties?

Voordat u gaat beleggen in (of oefenen met) binaire opties is het natuurlijk wel de bedoeling dat u globaal weet wat binaire opties nou eigenlijk zijn. Als opstapje naar een oefenaccount en vervolgens naar daadwerkelijk handelen in binaire opties leggen we daarom in het kort uit wat binaire opties nu eigenlijk zijn. Zoals uit de naam al af te leiden is hebben we het hier over een optie.

Er is echter een behoorlijk verschil tussen een binaire optie en een gewone optie.

Bij een binaire optie (one touch binaire opties) ontvangt de belegger een bedrag dat van tevoren vastligt. Sterker nog: het is of het afgesproken bedrag, of niks (0 euro). Speculeren met binaire opties is dus speculeren op hoog niveau; het is alles of niets. Uiteraard gaat het bij binaire opties om een onderliggende waarde van een ander product.

Zo kan de onderliggende waarde van een binaire optie een index zijn (bijvoorbeeld de AEX), maar de olie- of goudprijs kan bijvoorbeeld ook als onderliggende waarde gebruikt worden. Het kan echter op nog ingewikkeldere manieren. Zo is het in theorie mogelijke om met binaire opties te speculeren op rentebesluiten of op de trend van de inflatie.

Hoe werkt speculeren met binaire opties?

Bij handel in binaire opties draait het dus om de onderliggende waarde waarop gespeculeerd wordt. Daarbij moet u rekening houden met verschillende zaken. Een aantal van deze zaken gelden in alle gevallen, een aantal zaken gelden specifiek voor bepaalde vormen van speculatie met (een bepaald type) binaire opties. Om een idee te krijgen hoe speculeren met binaire opties werkt gaan we de drie punten die voor elke binaire optie gelden eerst even langs. Vervolgens besteden we nog even aandacht aan een aantal specifieke vormen van handel in binaire opties.

Expiry time

Een van de belangrijkste aspecten van het handelen in binaire opties is de expiry time; in het Nederlands expiratietijd. Gaat u handelen in binaire opties dan kunt u ervan uit gaan dat de Engelse term wordt gebruikt. Maar wat is het nu eigenlijk? De expiry time is eigenlijk niets meer dan de totale looptijd van het “contract” dat u afsluit met de broker. Dus vanaf het moment dat u de binaire optie ‘aanschaft’ tot het moment waarop is afgesproken dat de eindafrekening gemaakt wordt.

Op het moment dat de termijn sluit wordt dus bekend of de binaire optie wat heeft opgeleverd of dat u uw geld kwijt bent. De expiry time wordt uiteraard van tevoren afgesproken tussen de belegger en de broker. Dit kan een periode zijn van een minuut (ja, echt waar!) of een uur. Bij sommige brokers kan ook gekozen worden voor een langere expiry time, bijvoorbeeld van een dag, een week of zelfs een maand.

Beginkoers en eindkoers

Bij binaire opties is de beginkoers (wanneer de optie aangeschaft wordt) en de eindkoers (aan het eind van de expiry time) uiteraard van belang. De onderliggende waarde, bijvoorbeeld de AEX-index, heeft op het moment van aankoop van de binaire optie een bepaalde startkoers. Op basis van die startkoers beslist u of u denkt dat de koers zal gaan stijgen (speculeren op dalen kan ook; de putoptie). Wanneer dit gedurende de expiry time inderdaad gebeurd ontvangt u uw inleg terug en ook het afgesproken rendement. Stijgt de koers niet dan verliest u uw inleg. Afhankelijk van het type binaire optie kunnen er aanvullende voorwaarden worden gesteld.

Payout offer

Het aspect aan een binaire optie dat eigenlijk het eenvoudigst te begrijpen is wordt de payout offer genoemd. Heel simpel. Het is de inleg plus het afgesproken percentage dat u terugkrijgt als de onderliggende waarde van de binaire optie gedurende de expiry time zich zo ontwikkelt als u verwacht had. Hoe hoger het risico dat u neemt hoe hoger het payout offer (percentage van de inleg) zal zijn. De kans is bij een groter risico natuurlijk in toenemende mate aanwezig dat de onderliggende waarde een kant opgaat die niet gunstig is en in dat geval bent u uw inleg kwijt.

Vormen van binaire opties: high/low

Binaire opties handelenDe minst risicovolle manier van beleggen in binaire opties (die nog steeds enorm risicovol is) wordt high/low binaire optie beleggen genoemd. Bij een binaire optie high zet u een bepaald bedrag tegen een bepaald rendement in op een onderliggende waarde (bijvoorbeeld de goudprijs). Speculeren op een hogere waarde noemen we een call. Vanaf dat moment begint de expiry time te lopen. Wanneer de goudprijs bij afloop van de expiry time inderdaad is gestegen (high) ontvangt u het afgesproken rendement en uiteraard uw inleg terug. Is de goudprijs juist gedaald dan bent u uw geld kwijt.

Bij een binaire optie low gaat het eigenlijk precies omgekeerd. U zet dan geld in op een verwachte daling van de onderliggende waarde. Dit noemen we een put. Stel dat (als voorbeeld) de goudprijs daalt zoals u voorspeld had dan ontvangt u het afgesproken rendement en uw inleg. Stijgt de goudprijs dan bent u uw inleg kwijt.

Vormen van binaire opties: one touch

Een binaire optie one touch is een extreem riskante speculatievorm. Net als bij een binaire optie high/low moet u aangeven welke trend de onderliggende waarde zal gaan volgen gedurende de expiry time. Denkt u dat de prijs van de onderliggende waarde zal stijgen, maar blijkt dat aan het eind van de termijn dat de prijs is gedaald dan bent u uw inleg kwijt. Tot zover is one touch binaire optie beleggen gelijk aan high/low binaire optie beleggen. Maar nu komt het punt waardoor one touch speculeren nóg een stuk riskanter is dan high/low speculeren.

Bij one touch kunt u namelijk zelfs als u de trend goed hebt voorspeld uw inleg kwijtraken. Het gaat namelijk niet alleen om de juiste trend, maar er wordt ook nog een minimaal te bereiken doel vastgesteld.

Neem bijvoorbeeld weer de waarde van goud. U gaat one touch speculeren en denkt dat de goudprijs zal stijgen in de expiry time. Vervolgens moet u dan ook nog aangeven tot hoever (of met welk percentage) dit zal gebeuren.

Stel dat u zegt dat de goudprijs met vijf procent stijgt, dan is een stijging an sich (hoewel goed voorspeld) niet voldoende. Stijgt de goudprijs wel, maar bijvoorbeeld slechts met 3 procent dan hebt u een probleem.

U had minimaal vijf procent gezegd… in dat geval bent u uw inleg kwijt. Het is dus duidelijk dat er een extra risico in one touch speculeren zit. Daarom is het rendement bij one touch meestal ook een stuk hoger dan bij de (minder riskante) high/low-variant.

Mening Overheid en AFM over binaire opties

In Nederland is het toegestaan om te beleggen in binaire opties. Toch zijn zowel de Overheid als de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op zijn zachtst gezegd niet enthousiast over deze beleggingsvorm. Dat komt door de zeer risicovolle aard van dit beleggingsproduct.

Ter illustratie: in september 2016 maakte minister Dijsselbloem van Financiën bekend dat hij samen met de AFM bezig was om een wet te maken waarin een verbod op reclame voor ‘schadelijke beleggingsproducten’ – zoals hij het noemt – wordt vastgelegd.

De AFM zelf is vanaf 2012 in een rechtszaak verwikkeld geweest met een bedrijf dat een vergunning aan wilde vragen om in binaire opties te (laten) handelen. De AFM wees de vergunningsaanvraag af omdat de toezichthouder betoogde dat deze vorm van beleggen onder de wet op de kansspelen zou moeten vallen.

Iets waar de rechter (na een aantal rechtszaken die bij elkaar vier jaar duurden) het overigens niet mee eens was. De AFM moest de vergunning voor de handel in binaire opties alsnog aan de aanvragende partij verstrekken.

4/55 ratings